nowe dzisiaj: 288 | sprzedane: 220
c
Inseratsbild
1 Video
+8 Zdjęcia

Big & Strong & Beautiful !!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2194987
Data wstawienia: 20.11.2020
9 000 €
~ 40 416 zł
VAT podlega zwrotowi
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń arabski rozwinął się najprawdopodobniej z tarpana w Libii, północno-wschodniej Afryce lub Persji. Sami Arabowie nazywali tę rasę ""Kehilan"", co po arabsku znaczy czystej rasy lub pełnej krwi. Czystość linii dziedziczenia arabów pustynnych była strzeżona: wprowadzenie innej rasy było nie do pomy ...więcej
Koń czystej krwi arabskiej
Koń pełnej krwi
Wałach
3 lat
159 cm
Siwa jabłkowita
Rajdy
Ujeżdżenie
Rekreacja

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
Ein Wundershon Vollblutaraber Wallach. Hoch und  kraftige gebaum, zur Zeit 156/7 cm, Endmass geschatzt ca. 159 cm . Perfekt Body, lange Beine und gesund Hufe. Sehr gut elastische Gange. 
Schöner typischer arabischer Kopf, großes Auge mit einem weisen Blick. 

Er ist sehr interesierung fur zukunft Distanz Sport oder best Freund fur Freizeit/ Wanderreiten. 
Vater aus Gazal Al Shagab line, Mutter aus Palas****. 

Geht unter dem Sattel. 

Nervenstark, mutig und ruhig . Menchenbezogen Liebe Charakter. Perfekt  in Umgang, TierArzt etc.  

100 % gesund - Er hat aktuell AKU mit gute RTG bilder. 

E-Passp, Mikrochiped, reg. entwurmt geimfpt etc. 

Unsere Pferde haben bereits zufriedene Kunden in verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus. Referenzen finden Sie auf unserer Website

Steht 50 km von PL/D Grenze.

Mehr info per Email oder WhatsApp + 48 513 179 245 
Transport ist moglisch. 

 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
A Wundershon thoroughbred Arabian stallion/gelding. Tall and powerful tree, currently 157/8 cm, final size treasured 159+ cm . Correct, with good long legs and healthy hooves. Great three elastic gears, top step and gallop.
Beautiful typical Arab head, big eye with a wise look.

He is very interesting for future distance sports or best friend for leisure/hiking.
Father from Gazal Al Shagab line, mother from Palas****.

Goes under the saddle.

Nervous, courageous and calm. Menchen-related love character. Good and easy handling.

100% healthy - He currently has AKU with good RTG pictures.

E-Passp, microchiped, reg. dewormed imfify etc.

Our horses already have satisfied customers in different countries of Europe and beyond. References can be found on our website

Stands 50 km from PL/D limit.

More info by email or WhatsApp + 48 513 179 245
 
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Un semental/gelding árabe de Wundershon. Alto y potente árbol, actualmente 157/8 cm, tamaño final atesoréxido 159+ cm. Correcto, con buenas piernas largas y pezuñas saludables. Grandes tres engranajes elásticos, paso superior y galope.
Hermosa cabeza árabe típica, ojo grande con una mirada sabia.

Es muy interesante para futuros deportes a distancia o el mejor amigo para el ocio / senderismo.
Padre de la línea al Shagab de Gaza, madre de Palas****.

Va debajo del sillín.

Nervioso, valiente y tranquilo. Personaje amoroso relacionado con Menchen. Buen y fácil manejo.

100% saludable - Actualmente tiene AKU con buenas imágenes RTG.

E-Passp, microchiped, reg. desparasitado imfify etc.

Nuestros caballos ya tienen clientes satisfechos en diferentes países de Europa y más allá. Las referencias se pueden encontrar en nuestro sitio web

Se encuentra a 50 km del límite PL/D.

Más información por correo electrónico o WhatsApp + 48 513 179 245
 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wałaszek arabski czystej krwi Wundershon. Wysokie i silne drzewo, w chwili obecnej 156/7 cm, szacowana ostateczna wielkość ok. 159 cm . Zgadza się, z dobrymi długimi nogami i zdrowymi kopytami. Wspaniałe trzy elastyczne chody, górny chód i galop.
Piękna typowa arabska głowa, duże oko z mądrym spojrzeniem.

Bardzo interesuje go przyszły sport na odległość lub najlepszy przyjaciel do wypoczynku/podróżowania.
Ojciec z linii Gazal Al Shagab, matka z Palas****.

Spacery pod siodłem.

Silne nerwy, odważny i spokojny. Powiązany z ludźmi, miłosny charakter. Dobrze zachowujący się i rozwiązujący problemy w obsłudze.

100 % zdrowy - ma AKU z dobrymi zdjęciami RTG.

E-Passp, Microchiped, reg. odrobaczony szczepiony itp.

Nasze konie mają już zadowolonych klientów w różnych krajach Europy i nie tylko. Referencje można znaleźć na naszej stronie internetowej

. Położony 50 km od granicy PL/D.

Więcej informacji pocztą elektroniczną lub WhatsApp + 48 513 179 245
 

Pochodzenie

Lokalizacja

66431 Santok
Polska

Ogłoszeniodawca

4Trail Stable
E
66431 Santok
Polska
Mówimy w językach:
 
 
 
Strona: 4trailstable
Specjalizacje
Konie rekreacyjne
Koń wyścigowy
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie hodowlane
Konie rajdowe
Konie myśliwskie
Trail
Rassen
Koń angloarabski
Koń czystej krwi arabskiej
Koń wielkopolski

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
4Trail Stable
E
66431 Santok
Polska
i