nowe dzisiaj: 325 | sprzedane: 620
c
Koń holsztyński Wałach 16 lat 170 cm Gniada
4 Filmy
+3 Zdjęcia

Beautiful Holstein Gelding with kind character

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2639558
Data wstawienia: 21.07.2021
Wyświetlenia reklamy : 749
Reklama odnotowana: 8
7 000 €
~ 32 556 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
4175 Herzogsdorf
Austria
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
16 lat
170 cm
Gniada
Skoki
Stan szkolenia: Elementary (3'9'') ~ P

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dieser schöne, gut bemuskelte 16-jährige Wallach von Quinar mit einem guten Temperament und bequemen athletischen Bewegungen ist eine perfekte Gelegenheit für alle Reiter im früh- / mittleren Stadium, die Sprungfähigkeiten bis zu 110 cm entwickeln / verbessern möchten. Weich am Mund, braucht aber Beinunterstützung. Nimmt automatische Änderungen vor. Auch für Anfänger vor dem Reitschein geeignet. 

Mindestens letzte 7 Jahre, von denen 5 in meinem Besitz sind, ist er voll im Trainingsmanagement für Springreiten. Die ganze Winter- und Frühjahr/Sommer-Saison ist er auf nationalen Wettbewerben mit einer Reiterin. Trotz ziemlich aktiver Sportroutine ist er gesund, stark und ohne Beinprobleme. Sowohl das Reisen als auch das Betreten des Anhängers ist normal. 
Springen ist seine Hauptdisziplin, aber er ist auch sehr nett im Freizeit- / Outdoor-Reiten. 
Durch Reife und Erfahrung werden seine Verspieltheit und Gespenstik auf ein Minimum reduziert. 
Er mag es, mit Sorgfalt und ohne Druck, Wut oder Aggression behandelt zu werden. 

Kontakt: walter.grillberger@aon.at
This beautiful, well-muscled 16 yo gelding by Quinar with a good temperament and comfortable athletic movements is a perfect opportunity for all those early/medium stage riders eager to develop/improve jumping skills up till 110 cm. Soft on the mouth but needs leg support. Makes auto changes. Suitable also for beginners before riding licence. 

Minimum last 7 years, from which 5 in my ownership, he is fully in the training management for show jumping. All long winter and spring/summer season he is on national competitions with a woman rider. Despite pretty active sport routine, he is healthy, strong with no any leg issues. Travelling as well as entering trailer comes as normal. 
Jumping is his main discipline but he is also very kind in leisure/outdoor riding. 
Due to maturity and experience, his playfulness and spookiness are reduced to minimum. 
He likes to be treated with care and without pressure, anger or aggression. 

Contact: walter.grillberger@aon.at
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questo bellissimo gelding da 16 yo ben muscoloso di Quinar con un buon temperamento e comodi movimenti atletici è un'opportunità perfetta per tutti quei piloti di fase precoce / media desiderosi di sviluppare / migliorare le abilità di salto fino a 110 cm. Morbido sulla bocca ma ha bisogno di supporto alle gambe. Apporta modifiche automatiche. Adatto anche ai principianti prima della patente di guida. 

Minimo 7 anni, di cui 5 di mia proprietà, è pienamente nella gestione della formazione per il salto con lo spettacolo. Per tutta la lunga stagione invernale e primavera/estate è in competizioni nazionali con una pilota donna. Nonostante la routine sportiva piuttosto attiva, è sano, forte senza problemi alle gambe. Viaggiare e entrare nel rimorchio è normale. 
Saltare è la sua disciplina principale, ma è anche molto gentile nel tempo libero / guida all'aperto. 
A causa della maturità e dell'esperienza, la sua giocosità e spettrità sono ridotte al minimo. 
Gli piace essere trattato con cura e senza pressione, rabbia o aggressività. 

Contatto: walter.grillberger@aon.at
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ten piękny, dobrze umięśnionych 16 yo wałach przez Quinar z dobrym temperamentem i wygodne ruchy sportowe jest doskonałą okazją dla wszystkich tych początku / średniej etapie jeźdźców chętnych do rozwijania / poprawy umiejętności skoków do 110 cm. Miękkie na ustach, ale potrzebuje podparcia nóg. Wprowadza automatyczne zmiany. Nadaje się również dla początkujących przed jazdą na prawo jazdy. 

Minimum ostatnich 7 lat, z których 5 w mojej własności, jest w pełni w zarządzaniu szkolenia do skoków pokazowych. Przez cały długi sezon zimowy i wiosenno-letni jest na krajowych zawodach z zawodniczką. Pomimo dość aktywnej rutyny sportowej, jest zdrowy, silny bez żadnych problemów z nogą. Podróżowanie, a także wjazd na przyczepę jest normalne. 
Skoki jest jego główną dyscypliną, ale jest również bardzo miły w wolnym czasie / jazda na świeżym powietrzu. 
Ze względu na dojrzałość i doświadczenie, jego figlarność i upiorność są zredukowane do minimum. 
Lubi być traktowany ostrożnie i bez presji, gniewu i agresji. 

Kontakt: walter.grillberger@aon.at

Dokumenty

Lokalizacja

10000 Zagreb
Chorwacja


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
4175 Herzogsdorf
Austria

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
4175 Herzogsdorf
Austria
i