nowe dzisiaj: 273 | sprzedane: 709
c
Koń trakeński Wałach 7 lat 165 cm Gniada
1 Video
+4 Zdjęcia

Bildhübscher Wallach für Amateur oder Kind

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2860328
Data wstawienia: 22.11.2021
Wyświetlenia reklamy : 630
Reklama odnotowana: 13
25 000 €
~ 114 941 zł do negocjacji
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Koń trakeński
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
165 cm
Gniada
Skoki
Stan szkolenia: M ~ N
Sukces: L ~ P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Belmond ist ein Wallach mit ganz gutmütigen Charakter, der sowohl für Amateur oder Kind geeignet wäre. Er kommt aus Russland und  wurde erst seit letzten Herbst mehr gefördert. Diese Turniersaison war auch erste richtige Turniersaison für ihn und er hat sich super entwickelt vom A bis zu den ersten Start auf M* Niveau. Er ist sowohl auf dem Turnier als auch zu Hause brav, lässt sich beim Springen einfach lenken, springt aus jede Distanz, auch verschiedene bunte Sprünge oder Unterbauten. Auf L-Niveau (115-120 cm) ist er ganz einfach zu reiten und hat auch mehrere Platzierungen. Bei der täglichen Arbeit ist er manchmal bisschen triebig, aber dafür keine Unarten wie Bocken oder Steigen. Er geht regelmäßig auch ins Gelände. Hat gute Röntgenbilder! Leider ist er Kopper, dementsprechend weit unter dem Wert zu verkaufen. 
Video Turnier: https://www.youtube.com/watch?v=72rPFKeMjw8
Video mit Kind: https://youtu.be/sw65H3MvTAA

Mehrere interessanten Pferde in den anderen Anzeigen. Falls Sie etwas Anderes suchen, sprechen Sie uns gerne an. Brauchen Sie sich von unseren Arbeit überzeugen? Kommen Sie an unsere Facebookseite vorbei, wo auch Bewertungen von unseren Auslandskunden sind.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Belmond is a gelding with a good character, who would be suitable for both amateur and child. He comes from Russia and has only been more active since last autumn. This tournament season was also the first real tournament season for him and he has developed superbly from the A to the first start at M* level. He is well-behaved both at the tournament and at home, just lets himself steer when jumping, jumps from any distance, even various colorful spr?nge or substructures. At L-level (115-120 cm) it is very easy to ride and also has several placements. In the daily work he is sometimes a bit driven, but no naughty like bucking or climbing. He walks regularly?? ig also in the gel?nde. Has good R?ntgenbilder! Unfortunately, he is Kopper, accordingly far below the value to sell. 
Video Tournament: https://www.youtube.com/watch?v=72rPFKeMjw8
Video with child: https://youtu.be/sw65H3MvTAA

Several interesting horses in the other ads. If you are looking for something different, please do not hesitate to contact us. Do you need to know about our work? Come by our Facebook page, where there are also reviews from our foreign customers.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Belmond to wałach o dobrym charakterze, który nadawałby się zarówno dla amatorów, jak i dzieci. Pochodzi z Rosji i jest bardziej aktywny dopiero od jesieni ubiegłego roku. Ten sezon turniejowy był dla niego również pierwszym prawdziwym sezonem turniejowym i rozwinął się znakomicie od A do pierwszego startu na poziomie M*. Jest dobrze wychowany zarówno na turnieju, jak i w domu, po prostu pozwala sobie sterować podczas skoków, skacze z dowolnej odległości, nawet różne kolorowe spr?nge lub podstruktury. Na poziomie L (115-120 cm) jest bardzo łatwy w jeździe, a także ma kilka miejsc. W codziennej pracy jest czasami trochę napędzany, ale nie niegrzeczny jak gumka lub wspinaczka. Chodzi regularnie?? ig również w żelu?nde. Ma dobry R?ntgenbilder! Niestety, jest kopperem, odpowiednio znacznie poniżej wartości do sprzedania. 
Turniej wideo: https://www.youtube.com/watch?v=72rPFKeMjw8
Film z dzieckiem: https://youtu.be/sw65H3MvTAA

Kilka ciekawych koni w innych reklamach. Jeśli szukasz czegoś innego, nie wahaj się z nami skontaktować. Czy chcesz wiedzieć o naszej pracy? Przyjdź na naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdują się również recenzje od naszych zagranicznych klientów.

Pochodzenie

Lokalizacja

19800 Prag
Czechy


Ogłoszeniodawca

Top Horses
E
19800 Prag
Czechy
Mówimy w językach:
 
Strona: tophorses

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Top Horses
E
19800 Prag
Czechy
i