nowe dzisiaj: 436 | sprzedane: 706
c
American Quarter Horse Klacz 8 lat 158 cm
1 Video
+6 Zdjęcia

Doppelt registrierte Quarterhorsestute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2794256
Data wstawienia: 14.10.2021
Wyświetlenia reklamy : 1001
Reklama odnotowana: 14
22 000 €
~ 100 884 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
Pani Dagmar Schrotter
Bischofegg 73
8455 Oberhaag
Austria
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Quarter Horse, nazywany również Quarter Horse, pochodzi z USA i jest najbardziej rozpowszechnioną rasą koni na świecie. Na całym świecie zarejestrowanych jest około 4,6 miliona Quarter Horse’ów. Rasa powstała w XVII wieku, kiedy bogaci plantatorzy z Wirginii i Karoliny postanowili dohodować ... Więcej o rasie koni American Quarter Horse
American Quarter Horse
Koń gorącokrwisty
Klacz
8 lat
158 cm
Western

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Wunderschöne großrahmige Quarterhorse Stute,doppelt registriert ,8 Jahre, 158cm Stockmaß.
Sie ist sehr menschenbezogen, liebevoll und grundehrlich!Sie ist aus Erstbesitz und mit sehr schöner Sonderfärbung! Sie ist turniererfahren,für Jugend und Amateur, macht in Trail, Pleasure, Ranch Riding, Horsemanship,Hunter,Showmanship immer eine gute Figur und wird auch von Jugendlichen und Amateuren auf der Show vorgestellt. Sie liebt auch gemütliche Ausritte und geht problemlos ins Wasser, lässt sich spielend allein verladen und ist herdenverträglich! Auch ihr Papier lässt für die Zucht keine Wünsche offen genetisch alle Gentests N/N, für die Zucht trägt sie Splash-Gen. Sie wird wegen Zeitmangel verkauft.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wundersch?ne large framed Quarterhorse mare, double registered, 8 years, 158cm Stockma?.
She is very people-oriented, loving and fundamentally honest! It is from first ownership and with very shameful special edification! She is experienced in tournaments, for youth and amateur, always cuts a good figure in Trail, Pleasure, Ranch Riding, Horsemanship, Hunter, Showmanship and is also presented by young people and amateurs at the show. She also loves leisurely rides and goes into the water without any problems, lets herself be loaded alone and is herd-representative! Also their paper does not open for breeding genetically all genetic tests N/N, for breeding they have splash gene. It is sold due to lack of time.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wundersch?ne grande jument Quarterhorse encadrée, double enregistrée, 8 ans, 158cm Stockma?.
Elle est très orientée vers les gens, aimante et fondamentalement honnête! C’est de la première propriété et avec une édification spéciale très honteuse! Elle est expérimentée dans les tournois, pour les jeunes et les amateurs, coupe toujours une bonne figure dans Trail, Pleasure, Ranch Riding, Horsemanship, Hunter, Showmanship et est également présentée par les jeunes et les amateurs au salon. Elle aime aussi les promenades tranquilles et va dans l’eau sans aucun problème, se laisse charger seule et est représentative du troupeau! De plus, leur article n’ouvre pas pour la sélection génétique tous les tests génétiques N / N, pour la reproduction, ils ont le gène splash. Il est vendu par manque de temps.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wundersch?ne groot ingelijste Quarterhorse merrie, dubbel geregistreerd, 8 jaar, 158cm Stockma?.
Ze is heel mensgericht, liefdevol en fundamenteel eerlijk! Het is van het eerste eigendom en met zeer beschamende speciale opbouw! Ze is ervaren in toernooien, voor jeugd en amateur, snijdt altijd een goed figuur in Trail, Pleasure, Ranch Riding, Horsemanship, Hunter, Showmanship en wordt ook gepresenteerd door jongeren en amateurs op de show. Ze houdt ook van ontspannen ritten en gaat zonder problemen het water in, laat zich alleen laden en is kudde-vertegenwoordiger! Ook hun paper opent niet voor het fokken genetisch alle genetische tests N / N, voor het fokken hebben ze splash-gen. Het wordt verkocht wegens tijdgebrek.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Wundersch?ne duża oprawiona klacz Quarterhorse, podwójnie zarejestrowana, 8 lat, 158cm Stockma?.
Jest bardzo zorientowana na ludzi, kochająca i zasadniczo uczciwa! To od pierwszej własności i z bardzo haniebnym szczególnym zbudowaniem! Ma doświadczenie w turniejach, dla młodzieży i amatorów, zawsze wycina dobrą postać w Trail, Pleasure, Ranch Riding, Horsemanship, Hunter, Showmanship, a także jest prezentowana przez młodych ludzi i amatorów na pokazie. Uwielbia też spokojne przejażdżki i bez problemu wchodzi do wody, pozwala się załadować sama i jest przedstawicielem stada! Również ich praca nie otwiera do hodowli genetycznie wszystkich testów genetycznych N / N, do hodowli mają gen rozprysku. Jest sprzedawany z powodu braku czasu.

Dokumenty

Pochodzenie

Lokalizacja

8455 Oberhaag
Austria


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
Pani Dagmar Schrotter
Bischofegg 73
8455 Oberhaag
Austria

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
Pani Dagmar Schrotter
Bischofegg 73
8455 Oberhaag
Austria
i