c
American Quarter Horse Wałach 11 lat 152 cm Siwa jabłkowita in Hillsboro KY
1 Video
+5 Zdjęcia

Online Auction, Place your bids at www.PlatinumEquineAuction.com

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3511295
Data wstawienia: 06.02.2023
Wyświetlenia reklamy : 3617
Reklama odnotowana: 3
3 500 $
~ 15 130 zł
Platinum Equine Auction
Louisville 40299 Stany Zjednoczone
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Quarter Horse, nazywany również Quarter Horse, pochodzi z USA i jest najbardziej rozpowszechnioną rasą koni na świecie. Na całym świecie zarejestrowanych jest około 4,6 miliona Quarter Horse’ów. Rasa powstała w XVII wieku, kiedy bogaci plantatorzy z Wirginii i Karoliny postanowili dohodować ... Więcej o rasie koni American Quarter Horse
Wałach
11 lat
152 cm
Trail
Versatility Ranch Horse

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote ab unter
www.PlatinumEquineAuction.com
Startgebot $3500
Die Auktion endet am 19. Februar
Erlauben Sie mir, Illini Eyed Zeus vorzustellen! Zeus ist ein 2013 AQHA DAPPLE GRAY REGISTRIERTER WALLACH, der die Augen schont! Er ist 15 Hände groß und so dick wie breit. Zeus ist ein ECHTES Ranchpferd... Er hatte einen Job und hat ihn gut gemacht! Er wurde von Weideland abgesperrt, für alle Aspekte der Viehzucht verwendet und wurde geritten. Er hat Geschwindigkeit, wenn er danach gefragt wird, wenn es nötig ist, ein Kalb zu fangen, und er wird eine Hand Halszügel herumziehen, zurückfahren, seitlich passieren, die Tore öffnen und schließen und von Sitzsignalen wegfahren. Er kann gut mit anderen Pferden umgehen, er wird arbeiten, bis die Arbeit erledigt ist, und er wird nicht abnutzen. Er hat viel Knochen und ist gebaut, um viele Leben zu halten. Dieser Wallach war auf einigen sehr großen Ausritten, zeltete und war auch an Lattenlinien gebunden. Zeus hat auf einer Ranch in North Dakota gearbeitet. Er hat seinen Wintermantel an und ist an rauen, harten und steilen Boden gewöhnt. Er hat viele Rinder angeseilt und viele Schafe auf der Weide bewirtschaftet. Dieser Wallach hat so viel Herz und so viel Versuchen, dass jeder es zu schätzen weiß. Wenn Sie einen brauchen, der stark genug, robust genug und handlich genug ist, um die Arbeit zu erledigen, hier ist er. Rufen Sie H & R Horses an -Erin 304-238-4155. Das Hotel liegt in Hillsboro, KY.
ONLINE-AUKTION
Geben Sie Ihre Gebote ab unter
www.PlatinumEquineAuction.com
Startgebot $3500
Die Auktion endet am 19. Februar
ONLINE AUCTION
Place your bids at
www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction Ends Feb 19th
Allow me to introduce Illini Eyed Zeus! Zeus is a 2013 AQHA DAPPLE GRAY REGISTERED GELDING that is easy on the eyes! He stands 15 hands tall and is as thick as he is wide. Zeus is a REAL Ranch Horse… he has had a job and has done it well! He has been pasture roped off of, used for all aspects of ranching, and been trail ridden. He has speed when asked for it if it is needed to go catch a calf and he will one hand neckrein around, back up, side pass, open and close the gates, and ride off of seat cues. He is good with other horses, he will work until the job gets done and he will not wear out. He has lots of bone and is built to last many lifetimes. This gelding has been on some very large trail rides, been camping and picketline tied as well. Zeus has been working on a ranch in North Dakota. He has his winter coat on and he is used to rough, tough, and steep ground. He has roped lots of cattle and has worked lots of sheep in the pasture. This gelding has so much heart and so much try that anyone can appreciate. If you need one strong enough, tough enough and handy enough to get the job done, here he is. Call H&R Horses -Erin 304-238-4155. Located in Hillsboro, KY.
ONLINE AUCTION
Place your bids at
www.PlatinumEquineAuction.com
Starting Bid $3500
Auction Ends Feb 19th
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
AUKCJA INTERNETOWA
Składaj oferty na
www.PlatinumEquineAuction.com
Oferta początkowa: $3500
Aukcja kończy się 19 lutego
Pozwólcie, że przedstawię Zeusa o Illini! Zeus to zarejestrowany wałach 2013 AQHA DAPPLE GREY, który jest przyjemny dla oczu! Ma 15 rąk wzrostu i jest tak gruby, jak szeroki. Zeus to PRAWDZIWY koń ranczo... Miał pracę i zrobił to dobrze! Został odcięty od pastwiska, używany do wszystkich aspektów ranczowania i był prześladowany. Ma prędkość, gdy jest o to poproszony, jeśli jest to konieczne, aby złapać cielę, a on jedną ręką będzie się kręcił w szyję, cofał się, mijał z boku, otwierał i zamykał bramy i odjeżdżał od wskazówek siedzenia. Jest dobry z innymi końmi, będzie pracował, dopóki praca nie zostanie wykonana i nie zużyje się. Ma dużo kości i jest zbudowany tak, aby przetrwał wiele wcieleń. Ten wałach był na bardzo dużych przejażdżkach szlakowych, był również biwakowany i pikietowy. Zeus pracuje na ranczu w Północnej Dakocie. Ma na sobie zimowy płaszcz i jest przyzwyczajony do szorstkiego, twardego i stromego podłoża. Hodował wiele bydła i hodował wiele owiec na pastwisku. Ten wałach ma tyle serca i tyle prób, że każdy może to docenić. Jeśli potrzebujesz jednego wystarczająco silnego, wystarczająco wytrzymałego i poręcznego, aby wykonać zadanie, oto on. Zadzwoń do H&R Horses -Erin 304-238-4155. Znajduje się w Hillsboro, KY.
AUKCJA INTERNETOWA
Składaj oferty na
www.PlatinumEquineAuction.com
Oferta początkowa: $3500
Aukcja kończy się 19 lutego

Lokalizacja

Hillsboro KY 44444, Ohio
Stany Zjednoczone


Ogłoszeniodawca

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnioneWyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone
i