c
American Quarter Horse Wałach 5 lat 152 cm Karodereszowata in Aguila
1 Video
+9 Zdjęcia

ROCKY BLUE WOOD “Romeo” 5 Yr old 15hh Blue Roan AQHA Gelding

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 3925586
Data wstawienia: 11.02.2024
Wyświetlenia reklamy : 686
Reklama odnotowana: 14
Oferta na aukcji
Horsebid,LLC
Needmore, PA 17238 Stany Zjednoczone
9
+1 (0)717... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Quarter Horse, nazywany również Quarter Horse, pochodzi z USA i jest najbardziej rozpowszechnioną rasą koni na świecie. Na całym świecie zarejestrowanych jest około 4,6 miliona Quarter Horse’ów. Rasa powstała w XVII wieku, kiedy bogaci plantatorzy z Wirginii i Karoliny postanowili dohodować ... Więcej o rasie koni American Quarter Horse
Wałach
5 lat
152 cm
Versatility Ranch Horse
Trail
Cowhorse
Western
jest koniem do towarzystwa (ograniczona użytkowość)
jest pewny w terenie
jest wszechstronny (allrounder)

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
❤️‍‍Be Mine SELECT❤️‍ Jetzt bis MONTAG | 12. FEBRUAR - EXKLUSIV auf der HorseBid-Website verfügbar!

Für weitere Details und zur Anmeldung besuchen Sie: www.HorseBid.com

KONTAKT ZUM EINLIEFERER: Triple T Livestock 507-951-7880
STANDORT: Aguila, AZ
RASSE: AQHA
EINGETRAGEN: Ja
REGISTRIERTER NAME: ROCKY BLUE WOOD
FARBE: Blue Roan
GRÖSSE: 15
ALTER: 5
GESCHLECHT: Wallach

Romeo wird Ihnen die Kinnlade herunterfallen lassen. Er ist ein absolut atemberaubender Blue-Roan-Wallach, der so sanft ist wie der Tag lang ist. Er ist genau so gebaut, wie Sie es sich wünschen! Mit seinen 15 Händen hat er genug Knochen und Beine, um ein Leben lang zu halten. Er ist ein Liebhaber mit dem freundlichsten Gemüt und ist immer der erste, der Sie am Tor begrüßt. Romeo ist sehr brav beim Reiten in und außerhalb der Arena. Er macht gute Fortschritte beim Team Roping und ist ein guter Switch Ender. Am Kopf hat er viel Tempo und Lauf, er weiß immer, wo sein Hinterteil ist und geht geschmeidig durch die Ecke. Auf der Fersenseite bleibt er weich in der Ecke und geht gut zu Boden. Romeo ist auch auf dem Reitplatz sehr gut ausgebildet, wo er weiche, versammelte Kreise zieht. Er ist weich im Gesicht und an den Seiten, reitet aus dem Sitz und den Beinen heraus und hat einen großen Willen zum Anhalten. Romeo lässt sich auch gut im Gelände reiten, wo er alles mit Leichtigkeit nimmt. Er ist selbstbewusst und willig im Gelände, überquert jedes Hindernis und passt auf seinen Reiter auf. Romeo wurde auch auf der Ranch für jeden Aspekt der Rancharbeit eingesetzt und ist zuverlässig, wenn es darum geht, die Arbeit zu erledigen. Er ist ein Gentleman am Boden und lässt sich gut baden, striegeln und aufsatteln. Er ist gut für den Tierarzt und den Hufschmied und lässt sich mit Leichtigkeit auf- und abladen. Dieser prächtige Wallach ist sehr vielseitig, willig und intelligent. Er ist bereit, in jede Richtung Ihrer Wahl zu gehen. Romeo ist das ganze Paket! Er hat das Aussehen, die Sportlichkeit und die Ausbildung. Romeo ist ein erstklassiger Wallach, der jemandem einen sehr schönen Pferdepartner bieten wird.
❤️‍‍Be Mine SELECT❤️‍ Happening now thru MONDAY | FEBRUARY 12th - Available EXCLUSIVELY on HorseBid's website!

For more details and to register visit: www.HorseBid.com

CONSIGNOR CONTACT: Triple T Livestock 507-951-7880
LOCATION: Aguila, AZ
BREED: AQHA
REGISTERED: Yes
REGISTERED NAME: ROCKY BLUE WOOD
COLOR: Blue Roan
HEIGHT: 15
AGE: 5
GENDER: Gelding

Romeo will make your jaw drop. He is an absolutely stunning blue roan gelding that is as gentle as the day is long. He is made just how you want! He stands right at 15 hands, and has enough bone and foot to last a lifetime. He is a lover with the kindest disposition, and is always the first one to meet you at the gate. Romeo is very broke to ride in and out of the arena. He is coming along nicely in the team roping, and is making a nice switch ender. On the head side, he has plenty of rate and run, he always knows where his hind end is and is smooth through the corner. On the heel side, he stays soft through the corner and goes to the ground well. Romeo is also very well trained in the arena where he lopes soft, collected circles. He is soft in his face and sides, rides off your seat and legs and has a great desire to stop. Romeo is also good to ride outside where he takes everything in stride. He is confident and willing down the trail, crossing any obstacle in his path and taking care of his rider. Romeo has also been used on the ranch for every aspect of ranch work and is reliable to get the job done. He is a gentleman on the ground and is good to bathe, groom, and tack up. He is good for the vet and farrier and loads and unloads with ease. This gorgeous gelding is very versatile, willing, and smart. He is ready to continue in any direction of your choice. Romeo is the entire package! He has the looks, athleticism, and the training. Romeo is a first-class gelding that will make someone a very nice equine partner.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
❤️‍‍Be Mine SELECT❤️‍ En cours jusqu'au LUNDI | 12 FEVRIER - Disponible EXCLUSIVEMENT sur le site de HorseBid !

Pour plus de détails et pour s'inscrire, visitez : www.HorseBid.com

CONTACT CONSIGNATEUR : Triple T Livestock 507-951-7880
LOCATION : Aguila, AZ
RACE : AQHA
ENREGISTRÉ : Oui
NOM ENREGISTRÉ : ROCKY BLUE WOOD
COULEUR : Bleu rouan
HAUTEUR : 15
AGE : 5
SEXE : Hongre

Romeo vous fera tomber la mâchoire. C'est un hongre bleu rouan absolument magnifique qui est aussi doux que le jour est long. Il est fait exactement comme vous le souhaitez ! Il mesure 15 mains et a suffisamment d'os et de pieds pour durer toute une vie. C'est un amoureux avec une disposition très gentille, et il est toujours le premier à vous rencontrer à la porte. Romeo est très bien monté dans et hors de l'arène. Il progresse bien dans le team roping et fait un bon switch endder. Du côté de la tête, il a beaucoup de vitesse et de course, il sait toujours où se trouve son arrière-train et il est doux dans le coin. Du côté du talon, il reste souple dans le coin et va bien au sol. Romeo est également très bien dressé dans l'arène où il longe des cercles souples et bien réglés. Il est doux au niveau du visage et des flancs, il monte sur votre siège et vos jambes et a un grand désir de s'arrêter. Romeo est également bon à monter à l'extérieur où il prend tout dans la foulée. Il est confiant et volontaire sur la piste, franchissant tout obstacle sur son chemin et prenant soin de son cavalier. Romeo a également été utilisé au ranch pour tous les aspects du travail et il est fiable pour faire le travail. C'est un gentleman au sol et il est bon pour le bain, le pansage et la sellerie. Il est bon pour le vétérinaire et le maréchal-ferrant et se charge et se décharge facilement. Ce magnifique hongre est très polyvalent, volontaire et intelligent. Il est prêt à continuer dans la direction de votre choix. Romeo est le paquet complet ! Il a l'allure, les qualités athlétiques et l'entraînement. Romeo est un hongre de première classe qui fera de quelqu'un un très bon partenaire équin.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
❤️‍‍Be Mine SELECT❤️‍ Promocja trwa teraz do PONIEDZIAŁKU | 12 LUTEGO - dostępna WYŁĄCZNIE na stronie HorseBid!

Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się, odwiedź: www.HorseBid.com

KONTAKT NADAWCY: Triple T Livestock 507-951-7880
LOKALIZACJA: Aguila, AZ
RASA: AQHA
ZAREJESTROWANY: Tak
ZAREJESTROWANA NAZWA: ROCKY BLUE WOOD
KOLOR: Blue Roan
WYSOKOŚĆ: 15
WIEK: 5
PŁEĆ: Wałach

Romeo sprawi, że opadnie ci szczęka. To absolutnie oszałamiający wałach rasy blue roan, który jest łagodny jak dzień. Jest stworzony dokładnie tak, jak chcesz! Stoi na 15 rękach i ma wystarczająco dużo kości i stóp, aby przetrwać całe życie. Jest kochankiem o najmilszym usposobieniu i zawsze jest pierwszym, który spotyka cię przy bramie. Romeo jest bardzo połamany do jazdy na arenie i poza nią. Bardzo dobrze radzi sobie w team ropingu i wykonuje ładne switch endery. Po stronie głowy ma dużo tempa i biegu, zawsze wie, gdzie jest jego tylny koniec i płynnie przechodzi przez zakręt. Po stronie piętowej pozostaje miękki w narożniku i dobrze schodzi na ziemię. Romeo jest również bardzo dobrze wyszkolony na arenie, gdzie biegnie miękkie, zebrane koła. Jest miękki w pysku i po bokach, zjeżdża z siodła i nóg i ma wielką ochotę się zatrzymać. Romeo jest również dobry do jazdy na zewnątrz, gdzie bierze wszystko w swoje ręce. Jest pewny siebie i chętnie podąża szlakiem, pokonując każdą przeszkodę na swojej drodze i dbając o swojego jeźdźca. Romeo był również wykorzystywany na ranczu do każdego aspektu pracy na ranczu i jest niezawodny w wykonywaniu swojej pracy. Jest dżentelmenem na ziemi i dobrze się kąpie, pielęgnuje i siodła. Jest dobry dla weterynarza i kowala, z łatwością się ładuje i rozładowuje. Ten wspaniały wałach jest bardzo wszechstronny, chętny do pracy i inteligentny. Jest gotowy do kontynuowania jazdy w dowolnym kierunku. Romeo to cały pakiet! Ma wygląd, atletyzm i wyszkolenie. Romeo to pierwszorzędny wałach, który sprawi, że ktoś będzie bardzo miłym końskim partnerem.

Dokumenty

Lokalizacja

Aguila 85320, Arizona
Stany Zjednoczone


Ogłoszeniodawca

Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
Stany Zjednoczone
Strona: horsebidllc

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Horsebid,LLC
E
Needmore, PA 17238
Stany Zjednoczone
i