c
American Quarter Horse Wałach 9 lat 147 cm Izabelowata in Cleburne tx
1 Video
+5 Zdjęcia

Online Auction, Golden Palomino 4 Stockings, Family Safe!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3345899
Data wstawienia: 12.09.2022
Wyświetlenia reklamy : 4964
Reklama odnotowana: 9
3 500 $
~ 15 130 zł
Platinum Equine Auction
Louisville 40299 Stany Zjednoczone
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAmerican Quarter Horse, nazywany również Quarter Horse, pochodzi z USA i jest najbardziej rozpowszechnioną rasą koni na świecie. Na całym świecie zarejestrowanych jest około 4,6 miliona Quarter Horse’ów. Rasa powstała w XVII wieku, kiedy bogaci plantatorzy z Wirginii i Karoliny postanowili dohodować ... Więcej o rasie koni American Quarter Horse
Wałach
9 lat
147 cm
Trail
Versatility Ranch Horse

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
ONLINE-AUKTION	
Platzieren Sie Ihr Gebot bei PlatinumEquineAuction dot com
Auktion endet am 25. September
$3500 Startgebot
Jeder trifft Skipper eine der coolsten Katzen, die Sie auf dieser Seite des Mississippi finden werden. Hübscher goldener Palomino, kahles Gesicht, vier Strumpfbeine und ein teilweise blaues Auge, das Sie garantiert überall auf sich ziehen werden. Skippers registriert, 2015 Modell und steht 14,2 Hände groß. Dieser Typ wurde als zügelndes Kuhpferd gestartet, beendete aber nie seine Karriere, weil er viel lieber jemanden langsam und vorsichtig auf einem Weg tragen würde. Erfahrenes Grand Entry Pferd hat so ziemlich jede Flagge getragen, die Sie sich vorstellen können, wäre der ideale Drill-Team-Wallach, da er in seinem ganzen Körper sehr gebrochen ist. Obwohl Pleasure Riding die Stärke dieses Mannes ist, würde er mit ein wenig Übung ein Jam-Up-Heel-Pferd machen. Dieser Wallach schwebt mit jedem Schritt, den er macht, in der Luft und wird seinen im Boden parken, wenn er nach Whoa gefragt wird. Loacted in Cleburne, TX. Rufen Sie Jorden 606-687-1771 bei Fragen an!
ONLINE-AUKTION	
Platzieren Sie Ihr Gebot bei PlatinumEquineAuction dot com
Auktion endet am 25. September
$3500 Startgebot
ONLINE AUCTION	
Place your bid at PlatinumEquineAuction dot com
Auction ends September 25th
$3500 Starting bid
Everybody meet skipper one of the coolest cats you’ll find this side of the Mississippi. Pretty golden palomino, bald face, four stocking legs and a partial blue eye you’re guaranteed to turn heads everywhere you haul him. Skippers registered, 2015 model and stands 14.2 hands tall. This guy was started as a reining cow horse but never finished out his career because he would much rather carry someone slow and cautiously down a trail. Seasoned grand entry horse has carried just about every flag you can think of, would make the ideal drill team gelding as he’s very broke throughout his body. Although Pleasure riding is this guys forte, he would make a jam up heel horse with a little bit of practice. This gelding floats on air with every step he takes and will park his ass in the ground when asked to whoa. Loacted in Cleburne, TX. Call Jorden 606-687-1771 with any questions!
ONLINE AUCTION	
Place your bid at PlatinumEquineAuction dot com
Auction ends September 25th
$3500 Starting bid
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
ASTA ONLINE	
Fai la tua offerta su PlatinumEquineAuction dot com
L'asta termina il 25 settembre
$3500 Offerta iniziale
Tutti incontrano skipper uno dei gatti più cool che troverai da questa parte del Mississippi. Grazioso palomino dorato, viso calvo, quattro zampe calzanti e un occhio blu parziale sei sicuro di girare la testa ovunque tu lo trascini. Skipper immatricolati, modello 2015 e alta 14,2 mani. Questo ragazzo è stato iniziato come un cavallo da mucca da reining, ma non ha mai finito la sua carriera perché preferirebbe di gran lunga portare qualcuno lento e cautamente lungo un sentiero. Il cavallo esperto ha portato praticamente ogni bandiera a cui puoi pensare, sarebbe il castrone ideale per la squadra di esercitazione poiché è molto rotto in tutto il corpo. Anche se Pleasure riding è il punto forte di questo ragazzo, farebbe un cavallo jam up heel con un po 'di pratica. Questo castrone fluttua nell'aria ad ogni passo che fa e parcheggia il suo nel terreno quando gli viene chiesto di whoa. Loacted a Cleburne, TX. Chiama Jorden 606-687-1771 per qualsiasi domanda!
ASTA ONLINE	
Fai la tua offerta su PlatinumEquineAuction dot com
L'asta termina il 25 settembre
$3500 Offerta iniziale
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
AUKCJA INTERNETOWA	
Złóż ofertę w PlatinumEquineAuction dot com
Aukcja kończy się 25 września
$3500 Oferta początkowa
Wszyscy spotykają kapitana jednego z najfajniejszych kotów, jakie znajdziesz po tej stronie Missisipi. Ładne złote palomino, łysa twarz, cztery pończochy i częściowo niebieskie oko, które masz gwarancję, że zwrócisz głowę wszędzie, gdzie go zaciągniesz. Skippers zarejestrowany, model 2015 i stoi 14,2 rąk wysokości. Ten facet zaczynał jako koń z rzędu, ale nigdy nie zakończył kariery, ponieważ wolałby nieść kogoś powolnego i ostrożnego w dół szlaku. Doświadczony wielki koń wejściowy niósł prawie każdą flagę, jaką możesz wymyślić, byłby idealnym wałachem dla zespołu wiertniczego, ponieważ jest bardzo zepsuty w całym ciele. Chociaż Pleasure riding jest mocną stroną facetów, zrobiłby konia na obcasie z odrobiną praktyki. Ten wałach unosi się w powietrzu z każdym krokiem, który robi i zaparkuje tyłek w ziemi, gdy zostanie poproszony o whoa. Loacted w Cleburne, TX. Zadzwoń do Jorden 606-687-1771 z wszelkimi pytaniami!
AUKCJA INTERNETOWA	
Złóż ofertę w PlatinumEquineAuction dot com
Aukcja kończy się 25 września
$3500 Oferta początkowa

Lokalizacja

Cleburne tx 46033, Indiana
Stany Zjednoczone


Ogłoszeniodawca

Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
Platinum Equine Auction
E
Louisville 40299
Stany Zjednoczone
i