nowe dzisiaj: 277 | sprzedane: 711
c
Austriacki koń gorącokrwisty Ogier Źrebak (06/2021) Kara
1 Video

Mit viel „Gummi“-ausgestatteter Top-Nachwuchs von Swarovski

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 2736323
Data wstawienia: 24.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 311
Reklama odnotowana: 2
Oferta na aukcji
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiAustriacki koń gorącokrwisty nie jest spójny w swoim eksterierze, ponieważ hodowla podlegała zmieniającej się modzie, po czym z zagranicy sprowadzono różne rasy. Zasadniczo austriacki koń gorącokrwisty przypomina niemieckie rasy koni sportowych, jest średniego wzrostu i jest użytkowany w ujeżdżeniu ... Więcej o rasie koni Austriacki koń gorącokrwisty
Austriacki koń gorącokrwisty
Koń gorącokrwisty
Ogier
Źrebak (06/2021)
Kara
Ujeżdżenie

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • nl-BE
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
https://pferdezucht-austria.auction/de/auktionen/2-online-fohlenauktion-warmblutfohlen/savonarola-fs

Mit viel „Gummi“-ausgestatteter Top-Nachwuchs von Swarovski trägt seinen großen Namen zurecht: modern, bewegungsstark und in dunkler Jacke präsentiert sich Savonarola FS als zukünftiger Modellathlet für die große Bühne.

Mutterstute Thetis Asteia FS war Siegerstute der 4-jährigen bei der Stutbuchaufnahme im Burgenland. Die mit besonders viel Bewegung und Modernität ausgestattete Tochter des Olympiateilnehmers Destano aus einer Harvard-Mutter stammt aus dem begehrten Tetti-Stamm, dem Oldenburger Stamm 193 und Stamm der Markgräfin.

Ein Bruder nach Bernay ist gekört und befindet sich im Besitz des Gestüts Bonhomme. Die erste Nachzucht der Thetis Asteia schaffte sowohl beim Fohlenchampionat als auch drei Jahre später beim Reitpferdechampionat die Qualifikation zum Bundeschampionat und wird nun nach ersten Platzierungen in der DP-A aktuell in den Händen einer S-erfolgreichen österreichischen Dressurreiterin schonend auf eine große Zukunft im Viereck vorbereitet.

Vater Swarovski war 1. Reservesieger der Oldenburger Körung 2006 und Dressursiegerhengst beim 30-Tage-Test 2007. Mit zahlreichen gekörten und hochprämierten Nachkommen gehört er zu den Top-Vererben der modernen Reitpferdezucht. Neben einem hervorragenden Typ vererbt Swarovski ein Höchstmaß an Rittigkeit. Nachkommen werden für die Bewegungsgüte, den Leistungswillen und angenehmen Charakter geschätzt.

Savonarola FS – der dunkle Charmeur mit Bewegung und Leistung im Pedigree.

Mutter:                Thetis Asteia FS

Größe:                 169cm

ZL:                   2 Nachkommen
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
https://pferdezucht-austria.auction/de/auktionen/2-online-fohlenauktion-warmblutfohlen/savonarola-fs

With a lot ? Rubber-equipped top offspring from Swarovski right its big name: modern, strong in movement and in a dark jacket, Savonarola FS presents himself as a future model athlete for the big b?e.

Mother mare Thetis Asteia FS was the winning mare of the 4-year-old at the mare record in Burgenland. The daughter of olympian Destano from a Harvard mother, who is equipped with a lot of movement and modernity, comes from the coveted Tetti tribe, the Oldenburg tribe 193 and the Markgr?fin tribe.

A brother after Bernay is eded and is in possession of the Bonhomme building. The first offspring of the Thetis Asteia managed to qualify for the Bundeschampionat both at the Foal Championship and three years later at the Riding Horse Championships and is now being gently prepared for a great future in the quadrangle after first placements in the DP-A in the ranks of an S-successful Austrian dressage rider.

Father Swarovski was the 1st reserve winner of the Oldenburger K?rung 2006 and dressage winner stallion at the 30-day test in 2007. With numerous cracked and highly premium offspring, he is one of the top heirs of modern riding horse breeding. In addition to an excellent guy, Swarovski inherits a H?chstma? of rideability. Descendants are treated for the edity to move, the will to perform and the pleasant character.

Savonarola FS ? the dark charmer with movement and performance in pedigree.

Mother: Thetis Asteia FS

Gr?? e: 169cm

ZL: 2 offspring
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
https://pferdezucht-austria.auction/de/auktionen/2-online-fohlenauktion-warmblutfohlen/savonarola-fs

Z dużo? Wyposażone w gumę najlepsze potomstwo Swarovskiego ma swoją wielką nazwę: nowoczesną, silną w ruchu i w ciemnej kurtce, Savonarola FS prezentuje się jako przyszły model sportowca dla wielkiego b?e.

Matka klaczy Thetis Asteia FS była zwycięską klaczą 4-latki na rekordzie klaczy w Burgenlandzie. Córka olimpijczyka Destano z harvardzkiej matki, która jest wyposażona w wiele ruchu i nowoczesności, pochodzi z upragnionego plemienia Tetti, plemienia Oldenburg 193 i plemienia Markgr?fin.

Brat po Bernay jest w posiadaniu budynku Bonhomme. Pierwsze potomstwo Thetis Asteia zdołało zakwalifikować się do Bundeschampionat zarówno na Mistrzostwach Źrebiąt, jak i trzy lata później na Mistrzostwach Koni Jeździeckich, a teraz jest delikatnie przygotowywane do wspaniałej przyszłości w czworokącie po pierwszych miejscach w DP-A w szeregach odnoszącego sukcesy austriackiego jeźdźca ujeżdżeniowego.

Ojciec Swarovski był 1. w rezerwowym zwycięzcą Oldenburger K?rung 2006 i zwycięzcą ujeżdżenia ogierów podczas 30-dniowego testu w 2007 roku. Z licznymi popękanymi i bardzo wysokiej jakości potomstwem jest jednym z najlepszych spadkobierców nowoczesnej hodowli koni jeździeckich. Oprócz doskonałego faceta, Swarovski dziedziczy H?chstma? właściwości jezdnych. Potomkowie są traktowani ze względu na edycję do poruszania się, wolę wykonania i przyjemny charakter.

Savonarola FS ? mroczny zaklinacz z ruchem i wydajnością w rodaku.

Matka: Thetis Asteia FS

Gr?? e:169cm

ZL: 2 potomstwo

Pochodzenie

Lokalizacja

8200 Gleisdorf
Austria


Ogłoszeniodawca

Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter
E
4651 Stadl-Paura
Austria
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter
E
4651 Stadl-Paura
Austria
i