nowe dzisiaj: 258 | sprzedane: 238
c
Inseratsbild
+11 Zdjęcia

Ehrlicher Sportpartner mit 1a Interieur

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1949770
Data wstawienia: 24.04.2020
Kategoria cenowa 15 000 € do 25 000 €
~63 864 zł do 106 435 zł
Drukuj

Więcej informacjiAustriacki koń gorącokrwisty nie jest spójny w swoim eksterierze, ponieważ hodowla podlegała zmieniającej się modzie, po czym z zagranicy sprowadzono różne rasy. Zasadniczo austriacki koń gorącokrwisty przypomina niemieckie rasy koni sportowych, jest średniego wzrostu i jest użytkowany w ujeżdżeniu ...więcej
DARTH VADER
Austriacki koń gorącokrwisty
Koń gorącokrwisty
Wałach
5 lat
168 cm
Kara
Ujeżdżenie
Skoki
WKKW
Zentrale Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Pferdezüchter

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Im Kundenauftrag und direkt vom Züchter kommt hier ein 5j. Verlasskandidat zum Verkauf der erst vierjährig schonend angeritten wurde und bereit ist, mit seinem Reiter für eine Sport oder Freizeitlaufbahn durch Dick und Dünn zu gehen. Drei ansprechende GGA, ein gesundes und korrektes Fundament sowie ein hervorragendes Interieur zeichnen diesen Sympathieträger aus. Er hat bereits erste Erfahrungen über bunte und feste Sprünge gemacht und ist immer freudig und ansprechbar bei der Sache.
Er ist an ganzjährige Gruppenhaltung gewöhnt, kennt allerdings auch Box und alles was man als Reitpferd sonst schon so gesehen haben sollte (inklusive Hund,Katze,Maus und Kühe). Im Gelände ist er angenehm geradlinig und bietet hat weder im Umgang noch in der Haltung irgendwelche Baustellen. Aufgrund seines Vollblutanteils von knapp 30% und guten Galoppiervermögens auch eine Empfehlung für Buschfans.


********Leider sind Besichtigungs- und Probereittermine für uns sehr zeitaufwändig und es sind leider nicht nur seriöse Kaufinteressenten unterwegs, daher müssen wir leider eine Gebühr von 35 Euro pro Termin und Pferd erheben************  
This text has been translated automatically.
On customer order and directly from the breeder comes here a 5j. Leave candidate for sale, which has only been gently ridden for four years and is ready to go with his rider for a sport or leisure career through thick and thin. Three appealing GGAs, a healthy and correct foundation and an excellent interior characterize this sympathizer. He has already had his first experiences of colorful and solid jumps and is always joyful and responsive to the matter.
He is used to year-round group keeping, but he also knows boxing and everything else you should have seen as a riding horse (including dog, cat, mouse and cows). In the terrain it is pleasantly straight and offers neither in handling nor in the posture any construction sites. Due to its whole blood content of almost 30% and good galloping ability also a recommendation for bush fans.


Unfortunately, sightseeing and pro-preparation appointments are very time-consuming for us and unfortunately not only serious buyers are on the way, so unfortunately we have to charge a fee of 35 Euro per appointment and horse************
Ce texte a été traduit automatiquement.
Sur commande client et directement de l’éleveur vient ici un 5j. Laissez le candidat à la vente, qui n’a été doucement monté que pendant quatre ans et est prêt à aller avec son cavalier pour une carrière de sport ou de loisirs à travers épais et mince. Trois GGAs attrayants, une base saine et correcte et un excellent intérieur caractérisent ce sympathisant. Il a déjà eu ses premières expériences de sauts colorés et solides et est toujours joyeux et réactif à la question.
Il est habitué à la tenue de groupe toute l’année, mais il sait aussi la boxe et tout le reste que vous auriez dû voir comme un cheval d’équitation (y compris le chien, le chat, la souris et les vaches). Sur le terrain, il est agréablement droit et n’offre ni dans la manipulation ni dans la posture tous les chantiers de construction. En raison de sa teneur en sang entier de près de 30% et une bonne capacité de galop aussi une recommandation pour les fans de brousse.


Malheureusement, les visites et les rendez-vous pro-préparation sont très longs pour nous et malheureusement pas seulement les acheteurs sérieux sont sur le chemin, donc malheureusement, nous devons facturer des frais de 35 euros par rendez-vous et le cheval
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na zamówienie klienta i bezpośrednio od hodowcy przychodzi tu 5j. Zostaw kandydata na sprzedaż, który został tylko delikatnie jeździł przez cztery lata i jest gotowy, aby przejść z jego jeźdźca do sportu lub wypoczynku kariery przez grube i cienkie. Trzy atrakcyjne GGA, zdrowy i poprawny fundament oraz doskonałe wnętrze charakteryzują tego sympatycza. Miał już swoje pierwsze doświadczenia z kolorowymi i solidnymi skokami i zawsze jest radosny i reaguje na sprawę.
Jest przyzwyczajony do prowadzenia przez cały rok grupy, ale zna też boks i wszystko inne, co powinieneś zobaczyć jako konia konnego (w tym psa, kota, mysz i krowy). W terenie jest przyjemnie prosta i nie oferuje ani w obsłudze, ani w postawie żadnych placów budowy. Ze względu na zawartość krwi pełnej prawie 30% i dobrą zdolność galopowania również zalecenie dla fanów krzewów.


Niestety, spotkania krajoznawcze i pro-przygotowanie są dla nas bardzo czasochłonne i niestety nie tylko poważni nabywcy są w drodze, więc niestety musimy pobierać opłatę w wysokości 35 euro za spotkanie i konia***********

Pochodzenie

Lokalizacja

31604 Raddestorf
Niemcy

Ogłoszeniodawca

germanhorseconnection.com
E
31604 Raddestorf
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Hunter
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie hodowlane
Rassen
Koń hanowerski
Niemiecki kuc wierzchowy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
germanhorseconnection.com
E
31604 Raddestorf
Niemcy
i