nowe dzisiaj: 375 | sprzedane: 518
c
Belgijski koń gorącokrwisty Wałach 11 lat 168 cm Ciemnogniada
4 Filmy

Wallach mit Herz und Vermögen sucht neuen Partner

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3149415
Data wstawienia: 19.06.2022
Wyświetlenia reklamy : 1337
Reklama odnotowana: 28
30 000 €
~ 141 060 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
58840 Plettenberg
Niemcy
9
+49 (0)17... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiBelgijski koń gorącokrwisty jest bardzo młodą rasą koni, która została uszlachetniona folblutami, hanowerami, francuskimi ogierami i holsztynami. Te krzyżówki nadały belgijskiemu koniowi gorącokrwistemu wytrzymałość, siłę i dobre możliwości skokowe. Obecnie belgijskie konie gorącokrwiste startują w ... Więcej o rasie koni Belgijski koń gorącokrwisty
Belgijski koń gorącokrwisty
Koń gorącokrwisty
Wałach
11 lat
168 cm
Ciemnogniada
Skoki
Stan szkolenia: M ~ N
Sukces: M ~ N
Rekreacja
Ujeżdżenie
Belgian Warmblood

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Zum Verkauf steht dieser 11-jährige talentierte und vermögende Wallach, der am Sprung alles möglich macht.

Bernd ist ein absolutes Verlasspferd, wenn er seinen Menschen gefunden hat. 
Aufgrund von Familienplanung steht er nun zum Verkauf.
Bernd wurde nur in einer Saison bis M* Springen vorgestellt, aber konnte sich direkt vorne platzieren. In Stilspringen konnte er 8er Noten bekommen.
In der letzten Saison ist er unter einer jungen Reiterin mit LK 6 erfolgreich A Springen gegangen.

Im Gelände ist Bernd super brav und auf der Weide verträglich mit jedem anderen Pferd.

Ich wünsche mir für Bernd einen Reiter, dem er vertrauen kann und mit dem er dann durch dick und dünn geht.

AKU ist vorhanden.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale is this 11-year-old talented and wealthy gelding who makes everything possible on the jump.

Bernd is an absolute reliable horse when he has found his human being. 
Due to family planning, it is now for sale.
Bernd was only introduced in one season up to M* jumping, but was able to place himself directly in front. In style jumping he was able to get 8 notes.
Last season he successfully went A jumping under a young rider with LK 6.

In the terrain Bernd is super good and on the pasture compatible with any other horse.

I would like Bernd to have a rider whom he can trust and with whom he then goes through thick and thin.

AKU is available.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
In vendita è questo gelding di talento e ricco di 11 anni che rende tutto possibile sul salto.

Bernd è un cavallo assolutamente affidabile quando ha trovato il suo essere umano. 
A causa della pianificazione familiare, ora è in vendita.
Bernd è stato introdotto solo in una stagione fino al salto M*, ma è stato in grado di posizionarsi direttamente davanti. Nel salto di stile è stato in grado di ottenere 8 note.
La scorsa stagione è andato con successo A saltando sotto un giovane pilota con LK 6.

Nel terreno Bernd è super buono e sul pascolo compatibile con qualsiasi altro cavallo.

Mi piacerebbe che Bernd avesse un pilota di cui può fidarsi e con il quale poi passa attraverso il spesso e il sottile.

AKU è disponibile.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż jest ten 11-letni utalentowany i bogaty wałach, który sprawia, że wszystko jest możliwe na skoku.

Bernd jest absolutnie niezawodnym koniem, gdy odnalazł swojego człowieka. 
Ze względu na planowanie rodziny jest teraz na sprzedaż.
Bernd został wprowadzony tylko w jednym sezonie do skoków M*, ale był w stanie ustawić się bezpośrednio z przodu. W stylu skokowym udało mu się zdobyć 8 nut.
W zeszłym sezonie z powodzeniem przeskoczył A skacząc pod młodym jeźdźcem z LK 6.

W terenie Bernd jest super dobry, a na pastwisku kompatybilny z każdym innym koniem.

Chciałbym, żeby Bernd miał jeźdźca, któremu może zaufać i z którym następnie przechodzi przez grube i cienkie.

AKU jest dostępny.

Pochodzenie

Lokalizacja

58840 Plettenberg
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
58840 Plettenberg
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
58840 Plettenberg
Niemcy
i