nowe dzisiaj: 269 | sprzedane: 710
c
Czeski kuc sportowy Wałach 11 lat 140 cm Siwa
1 Video
+3 Zdjęcia

Erfahrenes Sportpony für Vielseitigkeit

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2733223
Data wstawienia: 12.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 296
Reklama odnotowana: 1
12 000 €
~ 55 267 zł do negocjacji
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś
Czeski kuc sportowy
Koń zimnokrwisty
Wałach
11 lat
140 cm
Siwa
Skoki
Stan szkolenia: E ~ LL
Sukces: E ~ LL
WKKW
Stan szkolenia: A ~ L
Sukces: A ~ L

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Diese kleine Sportmaschine ist ein richtiger Erfolgsgarant für die Vielseitigkeit. Er ist rutiniert sowohl im Springen als auch in der Vielseitigkeit - nahm erfolgreich Teil auf der tschechischen Meisterschaft und dieses Jahr war er in jede Vielseitigkeitsprüfung platziert. Viking ist ein sehr guter Springer, möchte keine Fehler machen und ist sehr wendig und schnell. Er wäre jetzt nicht geeignet als Schulpony oder erstes Pony für unerfahrenes Kind, aber für fortgeschrittenes Kind, das in die Vielseitigkeit einsteigen möchte ist er ein perfektes Partner. Er ist gesund und hat keine Unarten. Er wird schweres Herzens abzugeben, weil sein Reiter zu groß geworden ist. 

Weitere Videos:
https://www.youtube.com/watch?v=mPwo2t6DgIQ
https://www.youtube.com/watch?v=7mTdUGZi0QQ

Mehrere interessanten Pferde in den anderen Anzeigen. Falls Sie etwas Anderes suchen, sprechen Sie uns gerne an. Brauchen Sie sich von unseren Arbeit überzeugen? Kommen Sie an unsere Facebookseite vorbei, wo auch Bewertungen von unseren Auslandskunden sind.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This small sports machine is a real guarantee of success for versatility. He is rutinated in both jumping and eventing - successfully participated in the Czech championship and this year he was placed in every eventing competition. Viking is a very good jumper, don't want to make any mistakes and is very agile and fast. He would not be suitable as a school pony or first pony for inexperienced children, but for advanced children who want to get into versatility, he is a perfect partner. He is healthy and has no naughty. He will give up with a heavy heart because his rider is too big? has become. 

More videos:
https://www.youtube.com/watch?v=mPwo2t6DgIQ
https://www.youtube.com/watch?v=7mTdUGZi0QQ

Several interesting horses in the other ads. If you are looking for something different, please do not hesitate to contact us. Do you need to know about our work? Come by our Facebook page, where there are also reviews from our foreign customers.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ta mała maszyna sportowa jest prawdziwą gwarancją sukcesu wszechstronności. Jest ruminowany zarówno w skokach, jak i WKKW - z powodzeniem uczestniczył w mistrzostwach Czech, a w tym roku został umieszczony w każdej konkurencji WKKW. Viking jest bardzo dobrym skoczkiem, nie chce popełniać błędów i jest bardzo zwinny i szybki. Nie nadawałby się jako kucyk szkolny lub pierwszy kucyk dla niedoświadczonych dzieci, ale dla zaawansowanych dzieci, które chcą uzyskać wszechstronność, jest idealnym partnerem. Jest zdrowy i nie ma niegrzecznego. Zrezygnuje z ciężkim sercem, bo jego jeździec jest za duży? stał się. 

Więcej filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=mPwo2t6DgIQ
https://www.youtube.com/watch?v=7mTdUGZi0QQ

Kilka ciekawych koni w innych reklamach. Jeśli szukasz czegoś innego, nie wahaj się z nami skontaktować. Czy chcesz wiedzieć o naszej pracy? Przyjdź na naszą stronę na Facebooku, gdzie znajdują się również recenzje od naszych zagranicznych klientów.

Pochodzenie

Lokalizacja

39001 Tabor
Czechy


Ogłoszeniodawca

Top Horses
E
19800 Prag
Czechy
Mówimy w językach:
 
Strona: tophorses

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Top Horses
E
19800 Prag
Czechy
i