nowe dzisiaj: 293 | sprzedane: 254
c
Inseratsbild
1 Video
+6 Zdjęcia

Springstute von Emmerton x Corofino II

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1996226
Data wstawienia: 23.05.2020
~74 505 zł 17 500 €
Nicole Roubal
2434 Götzendorf an der Leitha Austria
Osoba kontaktowa:
Frau Esther
+43 (0)69918230879
Drukuj
LILLY
Inne konie gorącokrwiste
Koń gorącokrwisty
Klacz
5 lat
166 cm
Gniada
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Lilly ist eine 5 jährige, etwa 1,66cm große Stute. Abstammung: Emmerton x Corofino II

Sie zeichnet sich durch ihren liebevollen Charakter aus und obendrein ist sie weich in der Hand und gut am Sitz zu reiten.
Die Stute hat den nötigen Willen für den Sport, natürlich wäre sie aber auch über einen Freizeitreiter an ihrer Seite glücklich.
Sie ist vom Springprofi wie auch von einem zierlichen Mädchen stets händelbar, für Turniereinsteiger ist sie dementsprechend die beste Wahl.
Im Parcours kann man sich stets auf sie verlassen, sie springt zuverlässig alle Distanzen und will stets auf die andere Seite des Sprungs, wird dabei allerdings nicht heiß während des Springens.
Lilly springt alle bunten Sprünge, ist nie guckig und benimmt sich beim Turnier so ruhig wie zu Hause.
Sie ist in Jungpferdeprüfungen gestartet, und hat schon mehrere Platzierungen errungen.
Die Stute hat durchaus Potenzial für den höheren Sport, ist allerdings auch für Ausritte mit Anfängern der beste Partner, ist immer ruhig und verlässlich.
Trotz ihres Alters ist sie auch für schwächere Reiter gut geeignet.

Sie besitzt natürlich einen Pferdepass. Ein Transport ins neue zu Hause kann gegen Kostenersatz organisiert werden.
Telefonische Anfragen an 004369918230879
This text has been translated automatically.
Lilly is a 5 year old, about 1.66cm tall mare. Ethnicity: Emmerton x Corofino II

It is characterized by its loving character and on top of that it is soft in the hand and good to ride at the seat.
The mare has the necessary will for the sport, but of course she would also be happy about a recreational rider at her side.
She is always manageable by both the jumping professional and a petite girl, so she is the best choice for tournament beginners.
In the course you can always rely on her, she jumps reliably all distances and always wants to go to the other side of the jump, but does not get hot during the jumping.
Lilly jumps all the colorful jumps, is never gucky and behaves as calmly at the tournament as at home.
She has started in young horse trials and has already won several placings.
The mare has potential for the higher sport, but is also the best partner for rides with beginners, is always calm and reliable.
Despite its age, it is also suitable for weaker riders.

She has a horse passport, of course. A transport to the new home can be arranged for reimbursement of costs.
Telephone enquiries to 004369918230879
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Lilly ma 5 lat, około 1,66 cm wzrostu. Pochodzenie etniczne: Emmerton x Corofino II

Charakteryzuje się kochającym charakterem, a na górze jest miękka w dłoni i dobrze jeździć na siedzeniu.
Klacz ma niezbędną wola dla sportu, ale oczywiście byłaby również zadowolona z rekreacyjnego jeźdźca u jej boku.
Ona jest zawsze zarządzana zarówno przez skoki zawodowych i drobna dziewczyna, więc ona jest najlepszym wyborem dla początkujących turnieju.
W trakcie zawsze można na niej polegać, ona skacze niezawodnie na wszystkich dystansach i zawsze chce iść na drugą stronę skoku, ale nie rozgrzewa się podczas skoków.
Lilly skacze wszystkie kolorowe skoki, nigdy nie jest gucky i zachowuje się tak spokojnie na turnieju jak w domu.
Zaczęła w młodych próbach konnych i zdobyła już kilka miejsc.
Klacz ma potencjał do wyższego sportu, ale jest również najlepszym partnerem do jazdy z początkującymi, jest zawsze spokojna i niezawodna.
Pomimo swojego wieku, nadaje się również dla słabszych zawodników.

Ona ma paszport konia, oczywiście. Transport do nowego domu można zorganizować w celu zwrotu kosztów.
Zapytania telefoniczne pod numer 004369918230879

Lokalizacja

7312 Unterpetersdorf
Austria

Ogłoszeniodawca

Nicole Roubal
E
2434 Götzendorf an der Leitha
Austria
Osoba kontaktowa
Frau Esther
9 +43 (0)69918230879
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Nicole Roubal
E
2434 Götzendorf an der Leitha
Austria
Osoba kontaktowa
Frau Esther
9 +43 (0)69918230879
i