nowe dzisiaj: 258 | sprzedane: 507
c
Inne kuce/małe konie Mix Klacz 7 lat 146 cm Siwa
1 Video
+2 Zdjęcia

sport pony gr D, 7yo, 146 cm, aktualne RTG !!!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2923809
Data wstawienia: 05.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 782
Reklama odnotowana: 25
30 000 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś
Inne kuce/małe konie
Kuc, Mix
Klacz
7 lat
146 cm
Siwa
Skoki
Stan szkolenia: L
Working Equitation
WKKW
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Włoski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Außergewöhnliche Schönheit Pony gr D , 6 Jahre. Es verfügt über eine aktuelle Röntgenaufnahme zur Inspektion.
Mieciutka in Gangarten, zart und angenehm. BDB ist fröhlich, sanft zu helfen, hinterhältig und agil. Sprang bis zu 100 cm. Er kann langsam für Stil und schnell zu Spielen gehen. Licht im Sprung und Plastik im Arbeitsweg. Er hat keine Angst vor Feindbildern. Sehr schön im Kontakt mit Mann und im Service. Bereit, A2 zu gewinnen, in Zukunft D-bis zu gewinnen. Konfliktfrei in der Herde. Regelmäßig paddocked.
mehr Infos unter 782 782 064
Autofahren - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
Springen: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
Korridor: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Exceptional beauty pony gr D , 6 years. It has a current X-ray for inspection.
Mieciutka in gaits, delicate and pleasant. BDB is cheerful, gentle to help, sneaky and agile. Jumped up to 100 cm. He can go slowly for style and quickly to games. Light in the jump and plastic in the commute. He is not afraid of bogeymen. Very nice in contact with man and in the service. Ready to win A2, in the future to win D-bis. Non-conflictual in the herd. Regularly paddocked.
more info at 782 782 064
driving - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
jumping: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
corridor: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Poney de beauté exceptionnel gr D, 6 ans. Il a une radiographie actuelle pour l’inspection.
Mieciutka à la démarche, délicate et agréable. BDB est joyeux, doux à aider, sournois et agile. Sauté jusqu’à 100 cm. Il peut aller lentement pour le style et rapidement aux jeux. De la lumière dans le saut et du plastique dans le trajet. Il n’a pas peur des épouvantails. Très agréable au contact de l’homme et dans le service. Prêt à gagner A2, à l’avenir à gagner D-bis. Non conflictuel dans le troupeau. Régulièrement paddocké.
plus d’informations au 782 782 064
conduite - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
saut : https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
couloir: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Eccezionale bellezza pony gr D , 6 anni. Ha una corrente a raggi-X per l'ispezione.
Mieciutka in andatura, delicata e piacevole. BDB è allegro, gentile da aiutare, subdolo e agile. Saltato fino a 100 cm. Può andare lentamente per stile e rapidamente ai giochi. Luce nel salto e plastica nel pendolarismo. Non ha paura degli spauracchi. Molto bello nel contatto con l'uomo e nel servizio. Pronti a vincere A2, in futuro a vincere D-bis. Non conflittuale nella mandria. Regolarmente paddocked.
più informazioni a 782 782 064
guida - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
salto: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
corridoio: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Uitzonderlijke schoonheid pony gr D , 6 jaar. Het heeft een actuele X-ray voor inspectie.
Mieciutka in gangen, delicaat en aangenaam. BDB is vrolijk, zachtaardig om te helpen, stiekem en wendbaar. Gesprongen tot 100 cm. Hij kan langzaam voor stijl gaan en snel naar games. Licht in de sprong en plastic in het woon-werkverkeer. Hij is niet bang voor boemannen. Erg leuk in contact met man en in de service. Klaar om A2 te winnen, in de toekomst om D-bis te winnen. Niet-conflictueus in de kudde. Regelmatig paddocked.
meer informatie op 782 782 064
rijden - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
springen: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
gang: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Wyjątkowej urody kucynka gr D , 6 lat. Posiada aktualne RTG do wglądu.
Mieciutka w chodach, delikatna i przyjemna. BDB ujezdzona, delikatna na pomoce, skretna i zwinna. Naskakana do 100 cm. Umie pojechac wolno na styl i szybko do rozgrywek. Lekka w skoku i plastyczna w dojezdzie. Nie boi sie straszaków. Bardzo miła w kontakcie z czlowiekiem i przy obsludze. Gotowa do wygrywania A2 , w przyszłości do wygrywania D-bis. Niekonfliktowa w stadzie. Regularnie padokowana.
wiecej info pod nr tel 782 782 064
jazda - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
skoki: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
korytarz: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Exceptionell skönhet ponny gr D , 6 år. Den har en aktuell röntgen för inspektion.
Mieciutka i gångarter, delikat och trevlig. BDB är glad, skonsam för att hjälpa, lömsk och smidig. Hoppade upp till 100 cm. Han kan gå långsamt för stil och snabbt till spel. Ljus i hoppet och plast i pendlingen. Han är inte rädd för banditer. Mycket trevligt i kontakt med människan och i tjänsten. Redo att vinna A2, i framtiden för att vinna D-bis. Icke-konfliktfylld i hjorden. Regelbundet paddockad.
mer info på 782 782 064
körning - https://www.youtube.com/watch?v=WITbm4CBIcs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=sQj1cUn8QUQ
hoppning: https://www.youtube.com/watch?v=VEmDv1iJ0PA
https://www.youtube.com/watch?v=FgBdiqU4Pd4
korridor: https://www.youtube.com/watch?v=K67hYKOb5bE

Lokalizacja

05-119 józefów
Polska


Ogłoszeniodawca

monika zagorka
E
05-270 Marki
Polska

Więcej informacji

Zagorka sport horses & pony for sale - to zaufane, pewne i uczciwe źródło wyselekcjowanych koni dla dzieci.
w Ofercie stale mamy ok 6-8 koni na różnym poziomie wyszkole, konie i kuce. Służę kompleksowyn doradztwem przy wyborze odpowiedniego wierzchowca.

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
monika zagorka
E
05-270 Marki
Polska
i