nowe dzisiaj: 236 | sprzedane: 203
c
Inseratsbild
1 Video
+5 Zdjęcia

Summer - eine talentierte und schicke Irische Stute!

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2369353
Data wstawienia: 14.01.2021
5 950 €
~ 26 998 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiIrlandzki koń sportowy to irlandzka rasa koni sportowych, która pochodzi od koni Irish Draught. Irish Draught zostały uszlachetnione krwią angielskich folblutów. Z tych kojarzeń powstała nowa rasa, której głównym celem była hodowla koni sportowych z predyspozycjami do skoków i WKKW. Irlandzki koń sp ... Więcej o rasie koni Irlandzki koń sportowy
Irlandzki koń sportowy
Koń gorącokrwisty
Klacz
5 lat
158 cm
Kasztanowata
Polowanie
Rekreacja
Skoki
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Summer ist eine 5 Jahre alte schöne Stute mit talent am Sprung, sie springt bis zu 120 m frei und hat Talent für mehr! Summer hat zweimal mit Laois Fox Hounds gejagt, sie ist ehrlich und mutig. Sie ist ein Pferd für den ambitionierten Reiter und liebt das jagdreiten! Sie ist gut in der Bahn geschult und wird hier immer in einer Trense geritten. Summer ist eine schöne Stute, ihr Vater ist Moors Best, ein Fuchshengst von CORRANDULLA STAR von DEMON LADY. Summer ist eine Halbschwester der internationalen Springstute Best Lady, sie sprang erfolgreich auf 130 m und hat über 700 SJI-Punkte. Best Lady war mit einem Jugendlichem Reiter hier in Irland erfolgreich. Summer ist eine schöne Stute mit viel Potenzial! Sie ist brav im Gelände, alleine oder in Gesellschaft. Sie ist ruhig im Verkehr. Summer liebt Cross Country und will immer auf die andere Seite.  Sie ist brav beim schmied, verladen und im Verkehr. 

Summer steht in Irland und eine AKU kann gerne vor ort gemacht werden, Transport kann organisiert werden. 

Gerty Tynan (Englischer Kontakt, besitzer)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (Mitarbeiterin, deutscher Kontakt)
004915117283603
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Summer is a 5 year old beautiful mare with talent on the jump, she jumps up to 120 m free and has talent for more! Summer has chased Fox Hounds twice with Laois, she's honest and courageous. She is a horse for the ambitious rider and loves hunting! She is well trained in the track and is always ridden here in a brace. Summer is a beautiful mare, her father is Moors Best, a fox stallion by CORRANDULLA STAR from DEMON LADY. Summer is a half-sister of the international jumping mare Best Lady, she successfully jumped at 130 m and has over 700 SJI points. Best Lady was successful with a young rider here in Ireland. Summer is a beautiful mare with a lot of potential! She is good in the terrain, alone or in company. It is quiet in traffic. Summer loves Cross Country and always wants to go to the other side.  It's good at blacksmithing, loading and in traffic.

Summer is located in Ireland and an AKU can be made on site, transport can be organized.

Gerty Tynan (English contact, owner)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (employee, German contact)
004915117283603
Ce texte a été traduit automatiquement.
Summer est une belle jument de 5 ans avec du talent sur le saut, elle saute jusqu’à 120 m libre et a du talent pour plus ! Summer a chassé deux fois avec Laois Fox Hounds, elle est honnête et courageuse. C’est un cheval pour le cavalier ambitieux et elle adore la chasse ! Elle est bien entraînée dans le train et est toujours montée ici dans une trense. Summer est une belle jument, son père est Le Best de Moor, un étalon renard de CORRANDULLA STAR de DEMON LADY. Summer est une demi-sœur de l’international Springstute Best Lady, elle a sauté avec succès à 130 m et a plus de 700 points SJI. La meilleure dame a réussi avec un jeune cavalier ici en Irlande. Summer est une belle jument avec beaucoup de potentiel ! Elle est gentille sur le terrain, seule ou en compagnie. Elle est calme dans la circulation. Summer aime le cross country et veut toujours aller de l’autre côté.  Elle est sage au forgeron, au chargement et à la circulation.

Summer se tient en Irlande et une AKU peut être faite sur place, le transport peut être organisé.

Gerty Tynan (Contact anglais, propriétaire)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (collaboratrice, contact allemand)
004915117283603
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Lato to 5-letnia piękna klacz z talentem na skoczni, skacze do 120 m za darmo i ma talent do więcej! Lato gonił Fox Hounds dwa razy z Laois, ona jest uczciwa i odważna. Ona jest koniem dla ambitnego jeźdźca i kocha polowanie! Ona jest dobrze wyszkolony na torze i jest zawsze jeździł tutaj w klamrę. Lato jest piękną klaczą, jej ojcem jest Moors Best, lis ogier corrandulla star z DEMON LADY. Summer jest przyrodnią siostrą międzynarodowej klaczy skokowej Best Lady, z powodzeniem skoczyła 130 m i ma ponad 700 punktów SJI. Best Lady odniósł sukces z młodym zawodnikiem tutaj w Irlandii. Lato to piękna klacz z dużym potencjałem! Ona jest dobra w terenie, sam lub w towarzystwie. Jest cicho w ruchu. Lato kocha Cross Country i zawsze chce iść na drugą stronę.  Dobrze jest kowalstwo, załadunek i ruch.

Lato znajduje się w Irlandii i AKU mogą być wykonane na miejscu, transport może być zorganizowana.

Gerty Tynan (kontakt w języku angielskim, właściciel)
00353 868077626
gertytynan@gmail.com

Denise (pracownik, kontakt z Niemcami)
004915117283603

Lokalizacja

R32 AE79 Mountrath
Irladnia

Ogłoszeniodawca

Gerty Tynan
E
R32 AE79 Mountrath
Irladnia
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie rekreacyjne
Hunter
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie myśliwskie
Rassen
Kuc Connemara
Irlandzki koń sportowy
Tinker

Skontaktuj się ze sprzedawcą

Proszę określić swoje doświadczenie jeździeckie *
* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Gerty Tynan
E
R32 AE79 Mountrath
Irladnia
i