nowe dzisiaj: 273 | sprzedane: 692
c
Koń angloarabski Wałach 3 lat 168 cm Może być siwy
1 Video
+7 Zdjęcia

Exclusive Gelding Top Mover for Endurance/Dressage/Leisure

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2504820
Data wstawienia: 16.04.2021
Wyświetlenia reklamy : 5954
Reklama odnotowana: 46
8 900 €
~ 40 781 zł
VAT podlega zwrotowi
4Trail StableHodowca
66431 Santok Polska
9
+48 (0)51... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKonie angloarabskie są bezpośrednim wynikiem skrzyżowana koni pełnej krwi angielskiej z końmi arabskimi. Jest to udane połączenie pod względem wzrostu, jezdności, jak również wytrzymałości, temperamentu i charakteru. Hodowla koni angloarabskich zyskała popularność szczególnie we Francji, gdzie była ... Więcej o rasie koni Koń angloarabski
Koń angloarabski
Koń pełnej krwi
Wałach
3 lat
168 cm
Może być siwy
Rajdy
Rekreacja
Ujeżdżenie

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Włoski
 • Holenderski
 • Szwedzki
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Polski
 • Rosyjski
Zum Verkauf Qualitat Angloarab Wallach, geb. 4/2019. Aktuelle Höhe 160 cm, endgültige Schätzhöhe ca. 167/8 cm.
Großes, langbeiniges, elegantes Pferd mit großer Präsenz und erstaunlichen Bewegungen. Alle 3 Top-Gänge machen ihn zum perfekten Pferd für zukünftige Sportarten wie Dressur oder Vielseitigkeit. Mit 56% reinem arabischen Blut ist er auch für Distanz geeignet, auch für große Reiter.

Sehr korrekt gebaute, gerade, klare Beine, sehr gute, elastische Hufe.

Interessanter Stammbaum:

vom Vater Vielseitigkeit Lines
vom Mutter reinrassigen arabischen Ostragon (Pers-Osełka / Palas) und Shagya-Arabern.

"Mandat" ist ein sehr selbstbewusstes und reifes Pferd. Draußen sehr mutig, wird er ohne Angst überall hingehen. Kümmert sich nicht um "beängstigende" Dinge.

Gut zu handhaben, freundlich zu anderen Pferden.

Steht in Polen, 50 km von der Grenze zu D / Pl 
Transport ist moglisch.


Offered for sale top quality angloarab gelding, born 4/2019. Current height 160 cm, final estimate height ca. 167/8 cm .
Tall, long legged, elegant horse, with great presence and amazing movements. All 3 top gaits makes him perfect horse for future sport such as dressage or eventing and having 56% pure arabian blood , also makes him suitable for endurance , also for tall rider. 

Very correct built, straight clear legs, very good ,elastic hooves.

Intersting pedigree:
from sire side-eventing/jumping lines
from dam side- purebred arabian Ostragon (Pers- Osełka/ Palas) and shagya arabians.

Mandat is very self- confident and mature horse. Very brave outside, he will go anywhere without any fear. Doesnt bother of "scary" things. 

Good to handle, friendly to other horses. 

Located in Poland, 50 km from D/Pl border.

Transport can be arranged .

More on WhatsApp + 48 513 179 245
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale Qualitat Angloarab Wallach, born 4/2019. Current height 160 cm, final estimate height approx. 167/8 cm.
Large, long-legged, elegant horse with great presence and amazing movements. All 3 top courses make it the perfect horse for future sports such as dressage or versatility. With 56% pure Arabic blood, it is also suitable for distance, even for large riders.

Very correctly built, straight, clear legs, very good, elastic hooves.

Interesting family tree:

from mother Versatility Lines
from the father of purebred Arabic Ostragon (Pers-Oseka / Palas) and Shagya Arabs.

"Mandat" is a very confident and mature horse. Outside very brave, he will go everywhere without fear. Don't care about "scary" things.

Good to handle, friendly to other horses.

Located in Poland, 50 km from the border with D / Pl 
Transport is Moglisch.

Offered for sale top quality angloarab gelding, born 4/2019. Current height 160 cm, final estimate height approx. 167/8 cm .
Tall, long legged, elegant horse, with great presence and amazing movements. All 3 top gaits makes him perfect horse for future sport such as dressage or eventing and having 56% pure arabian blood , so makes him suitable for endurance, so for tall rider. 

Very correct built, straight clear legs, very good ,elastic hooves.

Intersting pedigree:
from dam side-eventing/jumping lines
from sire side- purebred arabian Ostragon (Pers- Ose'ka/ Palas) and shagya arabians.

Mandate is very self-confident and mature horse. Very brave outside, he will go anywhere without any fear. Doesnt bother of "scary" things. 

Good to handle, friendly to other horses. 

Located in Poland, 50 km from D/Pl border.

Transport can be arranged .

More on WhatsApp + 48 513 179 245
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
In vendita Qualità Angloarab Gelding, nato il 4/2019. Attuale h?he 160 cm, finale Sch?tzh?he circa 167/8 cm.
Cavallo grande, dalle gambe lunghe, elegante con grande sicurezza e movimenti sorprendenti. Tutti e 3 i migliori corsi lo rendono il cavallo perfetto per gli sport futuri come il dressage o gli eventi. Con il 56% di sangue arabo puro, è adatto anche per la distanza, anche per i grandi ciclisti.

Molto correttamente costruito, gambe dritte, chiare, molto buono, zoccoli elastici.

Albero genealogico interessante:

dal padre Versatilità Linee
dalla madre ostragon arabo purosangue (Pers-Ose?ka / Palas) e shagya arabi.

"Mandat" è un cavallo molto sicuro di sé e maturo. Molto coraggioso, andrà ovunque senza paura. K?mmert non riguarda le cose "be?ngstigende".

Buono da maneggiare, amichevole con gli altri cavalli.

Situato in Polonia, a 50 km dal confine con D / Pl 
Il trasporto è Moglish.

Offerto in vendita gelding angloarabo di alta qualità, nato il 4/2019. Altezza attuale 160 cm, altezza stimata finale circa 167/8 cm.
Cavallo alto, dalle gambe lunghe, elegante, con grande presenza e movimenti sorprendenti. Tutte e 3 le andature superiori lo rendono cavallo perfetto per sport futuri come il dressage o l'eventing e avere il 56% di puro sangue arabo, lo rende adatto anche per la resistenza, anche per il cavaliere alto. 

Molto corretto costruito, gambe dritte chiare, molto buono, zoccoli elastici.

Pedigree interessante:
da sire side-eventing/jumping lines
dal lato della diga - Ostragon arabo di razza pura (Pers- Ose?ka / Palas) e arabi shagya.

Mandat è un cavallo molto sicuro di sé e maturo. Molto coraggioso fuori, andrà ovunque senza alcuna paura. Non si preoccupa di cose "spaventose". 

Buono da maneggiare, amichevole con gli altri cavalli. 

Situato in Polonia, a 50 km dal confine D/Pl.

Il trasporto può essere organizzato.

Maggiori informazioni su WhatsApp  48 513 179 245
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Te koop Qualitat Angloarab Wallach, geboren 4/2019. Huidige hoogte 160 cm, uiteindelijke schatting hoogte ca. 167/8 cm.
Groot, langbenig, elegant paard met grote aanwezigheid en verbazingwekkende bewegingen. Alle 3 de topbanen maken het het perfecte paard voor toekomstige sporten zoals dressuur of veelzijdigheid. Met 56% zuiver Arabisch bloed is het ook geschikt voor afstand, zelfs voor grote rijders.

Zeer correct gebouwd, rechte, heldere benen, zeer goede, elastische hoeven.

Interessante stamboom:

van moeder Versatileity Lines
van de vader van rasechte Arabische Ostragon (Pers-Oseka / Palas) en Shagya Arabieren.

"Mandat" is een zeer zelfverzekerd en volwassen paard. Buiten heel dapper, zal hij overal heen gaan zonder angst. Ik geef niets om "enge" dingen.

Goed te hanteren, vriendelijk voor andere paarden.

Gelegen in Polen, 50 km van de grens met D / Pl 
Transport is Moglisch.

Te koop aangeboden topkwaliteit angloarab ruin, geboren 4/2019. Huidige hoogte 160 cm, uiteindelijke schatting hoogte ca. 167/8 cm .
Lang, langbenig, elegant paard, met grote aanwezigheid en verbazingwekkende bewegingen. Alle 3 top gangen maakt hem perfect paard voor toekomstige sport zoals dressuur of eventing en met 56% puur Arabisch bloed, dus maakt hem geschikt voor uithoudingsvermogen, dus voor lange ruiter. 

Zeer correct gebouwd, rechte heldere benen, zeer goede, elastische hoeven.

Intersting stamboom:
van dam side-eventing/jumping lijnen
van vaderzijde- rasechte Arabische Ostragon (Pers- Ose'ka/ Palas) en shagya arabians.

Mandaat is een zeer zelfverzekerd en volwassen paard. Zeer dapper buiten, hij zal overal heen gaan zonder enige angst. Doet geen moeite met "enge" dingen. 

Goed te hanteren, vriendelijk voor andere paarden. 

Gelegen in Polen, op 50 km van de grens met D/Pl.

Vervoer kan worden geregeld.

Meer op WhatsApp + 48 513 179 245
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Oferowane do sprzedaży najwyższej jakości wałach angloarab, urodzony 4/2019. Aktualna wysokość 160 cm, ostateczna wysokość szacunkowa ok.
Wysoki, długonogi, elegancki koń, z wielką obecnością i niesamowitymi ruchami. Wszystkie 3 najlepsze chodu czyni go idealnym koniem do przyszłych sportów, takich jak ujeżdżenie lub eventing i posiadanie 56% czystej krwi arabskiej , dzięki czemu nadaje się do wytrzymałości, więc dla wysokiego jeźdźca. 

Bardzo poprawne zbudowane, proste jasne nogi, bardzo dobre, elastyczne kopyta.

Rodowod intersting:
z linii bocznych/skokowych tamy
od strony ojca- czystej krwi arabskiego Ostragon (Pers- Ose'ka/ Palas) i shagya arabians.

Mandat jest bardzo pewny siebie i dojrzały koń. Bardzo odważny na zewnątrz, pójdzie wszędzie bez strachu. Nie przejmuje się "strasznymi" rzeczami. 

Dobry w obsłudze, przyjazny dla innych koni. 

Znajduje się w Polsce, 50 km od granicy D/Pl.

Transport może być zorganizowany.

Więcej na WhatsApp + 48 513 179 245

Pochodzenie

Lokalizacja

66431 Santok
Polska


Ogłoszeniodawca

4Trail Stable
Hodowca
E
66431 Santok
Polska
Mówimy w językach:
 
 
 
Strona: 4trailstable
Specjalizacje
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie hodowlane
Konie rajdowe
Trail
Rassen
Koń angloarabski
Koń czystej krwi arabskiej
Koń wielkopolski

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
4Trail Stable
Hodowca
E
66431 Santok
Polska
i