nowe dzisiaj: 319 | sprzedane: 508
c
Koń czystej krwi arabskiej Wałach 3 lat 156 cm Gniada
1 Video
+9 Zdjęcia

Kraftig Nervenstark TOP Distanz Nachwuchs mit liebe Charakter

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2273791
Data wstawienia: 24.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 8196
Reklama odnotowana: 50
7 000 €
~ 31 676 zł
VAT podlega zwrotowi
4Trail StableHodowca
66431 Santok Polska
9
+48 (0)51... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń arabski rozwinął się najprawdopodobniej z tarpana w Libii, północno-wschodniej Afryce lub Persji. Sami Arabowie nazywali tę rasę ""Kehilan"", co po arabsku znaczy czystej rasy lub pełnej krwi. Czystość linii dziedziczenia arabów pustynnych była strzeżona: wprowadzenie innej rasy było nie do pomy ... Więcej o rasie koni Koń czystej krwi arabskiej
Koń czystej krwi arabskiej
Koń pełnej krwi
Wałach
3 lat
156 cm
Gniada
Rajdy
Wyścigi
Rekreacja

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Hiszpański
 • Polski
 • Rosyjski
Wir anbieten 2019 geb.  Wallach mit sehr gute Bewegung und beste weltvoller Distanz Linien. Korrekt gebaum,  zukunft  Pferd fur Sport oder Freizeit.  Perfekt Body und Beine. Agentos hat  liebe ruhig, nervenstark und menschenbezogen Charakter, halfter fuhrung, brav in Umgang.

Ganze Tage auf die Weide mit andere Junges 

Seine Mutter, und Halbbruders sind Bombesicher Pferde !

Mutter aus Russisch-Franzousch mit Manganate**, Aromat, Arax ( Grossvater von Persik) etc. 

Vater homozygot Rapp VA Hengst aus Distanz Linie (Wagram****, Palas****, Probat*** etc)


Zukunft Prospekt fur Distanz. Pferde beim Salix* nehmen teil  in Internationale Distanz Rehnnen bis 120 km. (Zum beispiel sein Angloaraber halbruder Jaskier 2 mal gewonnen und 5 platz in 120 km Distanz Ritt in Dubai !


Endmass geschazt ca. 155/6  cm.Unsere Pferde haben bereits zufriedene Kunden in verschiedenen Ländern Europas und darüber hinaus. Referenzen finden Sie auf unserer WebsiteE-pass, regelmassig geimpft, entwurmt .Mehr Info gerne per Email oder WhatsApp + 48 513 179 245Transport ist Moglisch.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
We offer 2019 b.  Stallion with very good movement and good old worldly distance lines. Correctly treeed, future horse for sport or leisure.  Perfect bodysuit and legs.Agentos has love calm, nerve-racking and human-related character, helped drive, good in handling.

Whole days to the pasture with other young hegsts.

His mother, and half-brother are bomb-proof horses !

Mother from Russian-French with manganate**, aromat, Arax etc.

Father homozygotrapp VA stallion SAlix , from distance line (Wagram****, Palas****, Probat*** etc)Future prospectus for distance. Horses at Salix* take part in international distance deer up to 120 km. For example, his Anglo-Arab halbruder Jaskier (near Salix) won in March 2020 DIEC 120 km of deer in Dubai !Final size is approx. 158/60 cm, momental is ser already 147/8cm at 1.5 years oldOur horses already have satisfied customers in different countries of Europe and beyond. References can be found on our websiteE-pass, regularly vaccinated, wormed .More info by email or WhatsApp + 48 513 179 245Transport is Moglisch.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Nous offrons 2019 né.  L’étalon avec un très bon mouvement et les meilleures lignes de distance mondaines. Correctement sapin, cheval d’avenir pour le sport ou les loisirs.  Corps et jambes parfaits. Agentos a un caractère calme, énervant et humain, aide à la gestion, sage dans les relations. Des jours entiers dans les pâturages avec d’autres jeunes Hegsts. Sa mère et le demi-frère sont des chevaux à l’abri des bombes ! Mère de Russe-Français avec Manganate**, Aromat, Arax, etc. Père homozygot Rapp VA Étalon SAlix , ligne de distance (Wagram***, Palas***, Probat*** etc. Futur prospectus pour la distance. Les chevaux du Salix* participent à distance internationale de Rehnnen jusqu’à 120 km. (Par exemple, son Angloaériber demi-ramer Jaskier gagné en 1/2020 DIEC 120 km et 3 places dans 1/2021 Distance Ritt à Dubaï Endmass env. 158/60 cm, momental est déjà environ 150 cm à 1,5 J. vieux Nos chevaux ont déjà des clients satisfaits dans différents pays d’Europe et au-delà. Vous trouverez des références sur notre site Web E-pass, régulièrement vacciné, vermifugé . Plus d’info par e-mail ou WhatsApp + 48 513 179 245 Le transport est Moglisch.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Offriamo geb 2019.  Gelding con un ottimo movimento e le migliori linee di distanza 044.000. Cavallo futuro correttamente alberato per lo sport o il tempo libero.  Corpo e gambe perfetti. 

Agentos ha un bel carattere calmo, snervante e orientato alle persone, guida halter, ben educato nei rapporti.

Intere giornate al pascolo con altri giovani 

Sua madre e i fratellastri sono cavalli a prova di bomba!

Madre dal russo-Franzousch con Manganate**, Aromat, Arax (nonno di Persik) ecc. 

Padre omozigoto Rapp VA stallone da una linea di distanza (Wagram****, Palas****, Probat*** ecc.)

Opuscolo futuro per la distanza. I cavalli al Salix* prendono parte a International Distance Rehnnen fino a 120 km. (Ad esempio, il suo mezzo timone anglo-arabo Jaskier ha vinto 2 volte e 5 posti in 120 km di distanza a Dubai!

Taglio di dimensione finale di circa 158/60 cm, momentaneamente è già di circa 150 cm a 2 anni 

I nostri cavalli hanno già soddisfatto i clienti in vari paesi d'Europa e oltre. I riferimenti sono disponibili sul nostro sito web

E-pass, regolarmente vaccinato, sverminazione.

Per maggiori informazioni via email o WhatsApp  48 513 179 245

Il trasporto è Mughal.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Oferujemy urodzonego w 2019 roku ogiera o bardzo dobrym ruchu i dobrych, starych, światowych liniach dystansu. Prawidłowo zbudowany, przyszły koń do sportu lub wypoczynku. Idealne ciało i nogi.Agentos ma miłosny, spokojny i ludzki charakter, zahamowany ołów, dobrze zachowany w prowadzeniu, spokojny i odważny.

Całe dni na pastwisku z innymi młodymi ogierami.

Jego matka, i przyrodni brat są końmi odpornymi na bomby!

Matka z języka rosyjsko-francuskiego z Manganianem**, Aromatem, Araxem etc.

Ojciec homozygotyczny czarny ogier VA SAlix , z linii dystansu (Wagram****, Palas****, Probat*** etc)Przyszły prospekt emisyjny na odległość. Konie w Salix* biorą udział w międzynarodowych zawodach jeździeckich na dystansie do 120 km. Na przykład jego angloarabski półsterowy ster Jaskier (w Salix) wygrał w marcu 2020 roku DIEC 120 km Rehnen w Dubaju!ostateczny rozmiar szacowany na ok. 158/60 cm, w tej chwili ma już 147/8 cm w wieku 1,5 rokuNasze konie mają już zadowolonych klientów w różnych krajach Europy i nie tylko. Referencje można znaleźć na naszej stronie internetowejE-pass, regularnie szczepiony, odrobaczany.Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt mailowy lub kontakt z WhatsApp + 48 513 179 245Transport to Moglisch.

Pochodzenie

Lokalizacja

66431 Santok
Polska


Ogłoszeniodawca

4Trail Stable
Hodowca
E
66431 Santok
Polska
Mówimy w językach:
 
 
 
Strona: 4trailstable
Specjalizacje
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie hodowlane
Konie rajdowe
Trail
Rassen
Koń angloarabski
Koń czystej krwi arabskiej
Koń wielkopolski

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
4Trail Stable
Hodowca
E
66431 Santok
Polska
i