nowe dzisiaj: 344 | sprzedane: 249
c
Inseratsbild
2 Filmy
+8 Zdjęcia

Vollblutaraber-Wallach, 4 Jahre, Fuchs, geritten

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2188187
Data wstawienia: 16.09.2020
~29 802 zł 7 000 €
VAT podlega zwrotowi
Hägerhof
Pan Frank Dill
Zum Faulborn 5
37412 Herzberg am Harz Niemcy
9
+49 (0)55212491
+49 (0)1728748917
Drukuj

Więcej informacjiKoń arabski rozwinął się najprawdopodobniej z tarpana w Libii, północno-wschodniej Afryce lub Persji. Sami Arabowie nazywali tę rasę ""Kehilan"", co po arabsku znaczy czystej rasy lub pełnej krwi. Czystość linii dziedziczenia arabów pustynnych była strzeżona: wprowadzenie innej rasy było nie do pomy ...więcej
Koń czystej krwi arabskiej
Koń pełnej krwi
Wałach
4 lat
154 cm
Kasztanowata
Rekreacja
Western

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Palazzo ist ein artiger, junger, sehr hübscher Vollblutaraber-Wallach. Er hat einen sportlichen Körper und lange Beine, beides kann er sehr talentiert unter dem Reiter einsetzen. Palazzo ist ein Perfektionist und möchte seinem Reiter immer alles Recht machen. Wenn ihm manchmal eine Übung nicht gleich gelingt, so ärgert er sich selbst darüber. Palazzo ist grundausgebildet, geht in der Bahn sowie auch im Gelände, ist manchmal allein aber noch etwas unsicher. Daher braucht er einen Reiter, der im Sicherheit vermitteln kann, also keine Reitanfänger oder Wiedereinsteiger. Palazzo wird derzeit von unserer Tochter (17 Jahre) geritten. Da sie aber noch ein weiteres Pferd hat, kann sie ihm zeitlich nicht gerecht werden. Palazzo ist geimpft und regelmäßig entwurmt. Er lebt bei uns im Herdenverband und ist bestens sozialisiert. Gern auch in Offenstallhaltung, da er Gesellschaft liebt und nicht gern allein in der Box ist. Mit Abstammungsnachweis und Equidenpass.
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Palazzo is a kind, young, very pretty thoroughbred Arabian gelding. He has a sporty body and long legs, both he can use very talented under the rider. Palazzo is a perfectionist and always wants to do his rider everything right. If sometimes he doesn't manage an exercise right away, he annoys himself. Palazzo is ground-educated, walks in the train as well as off-road, but is sometimes a little unsure on its own. Therefore, he needs a rider who can teach in safety, i.e. no riders or newcomers. Palazzo is currently ridden by our daughter (17 years). But since she has another horse, she cannot do him justice in time. Palazzo is vaccinated and regularly wormed. He lives with us in the herd association and is well socialized. He also likes to be open-handed, as he loves company and doesn't like being alone in the box. With proof of pedigree and equine passport.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Palazzo is een vriendelijke, jonge, zeer mooie volbloed Arabische ruin. Hij heeft een sportief lichaam en lange benen, zowel hij kan zeer getalenteerd gebruiken onder de ruiter. Palazzo is een perfectionist en wil zijn ruiter altijd alles goed doen. Als hij soms niet meteen een oefening leidt, ergert hij zich. Palazzo is grond-opgeleid, wandelingen in de trein en off-road, maar is soms een beetje onzeker op zijn eigen. Daarom heeft hij een renner nodig die in veiligheid les kan geven, dus geen renners of nieuwkomers. Palazzo wordt momenteel bereden door onze dochter (17 jaar). Maar omdat ze een ander paard heeft, kan ze hem niet op tijd recht doen. Palazzo wordt gevaccineerd en regelmatig ontwormd. Hij woont bij ons in de kudde vereniging en is goed gesocialiseerd. Hij houdt ook van open-handed, als hij houdt van gezelschap en houdt niet van alleen in de doos. Met bewijs van stamboom en paardenpaspoort.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Palazzo jest miłym, młodym, bardzo bardzo rasowym wałachem arabskim. Ma sportowe ciało i długie nogi, oba mogą korzystać bardzo utalentowany pod jeźdźcem. Palazzo jest perfekcjonistą i zawsze chce zrobić wszystko dobrze. Jeśli czasami nie zarządza ćwiczeniem od razu, denerwuje się. Palazzo jest wykształcony na ziemi, chodzi pociągiem, a także off-road, ale czasami jest trochę niepewny na własną rękę. Dlatego potrzebuje zawodnika, który może uczyć w bezpieczeństwie, czyli nie ma zawodników ani nowicjuszy. Palazzo jest obecnie jeździł przez naszą córkę (17 lat). Ale ponieważ ma innego konia, nie może zrobić mu sprawiedliwości w czasie. Palazzo jest szczepione i regularnie odrobaczone. Mieszka z nami w stowarzyszeniu sted i jest dobrze uspołeczniony. Lubi też być otwarty, ponieważ kocha towarzystwo i nie lubi być sam w pudełku. Z dowodem rodowodu i paszportu koni.

Pochodzenie

Lokalizacja

37412 Herzberg am Harz
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Hägerhof
E
Pan Frank Dill
Zum Faulborn 5
37412 Herzberg am Harz
Niemcy
Mówimy w językach:
 
 
Strona: haegerhof
Specjalizacje
Ogier
Konie rekreacyjne
Konie westernowe
Konie hodowlane
Konie rajdowe
Konie pokazowe
Rassen
Quarter Horse
Koń czystej krwi arabskiej
Kuc Connemara

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Hägerhof
E
Pan Frank Dill
Zum Faulborn 5
37412 Herzberg am Harz
Niemcy
i