nowe dzisiaj: 312 | sprzedane: 754
c
Inseratsbild
5 Filmy
+17 Zdjęcia

Wunderschönes, braves, unerschrockenes, dunkelbraunes Springpferd

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2475484
Data wstawienia: 08.04.2021
12 500 €
~ 58 135 zł do negocjacji
Ogłoszeniodawca standardowy
49124 Georgsmarienhütte
Niemcy
9
+49 (0)1715597737
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
10 lat
160 cm
Skarogniada
Skoki
Stan szkolenia: L ~ P
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
Ich verkaufe hier schweren Herzens das Springpferd meiner Tochter. Wir haben das Pferd vor ca. 2,5 Jahren direkt vom Züchter gekauft und meine Tochter ist mit Ihren damaligen 13 Jahren sofort sehr gut mit Pauline klargekommen. Nachdem die beiden dann auch gut zusammen gewachsen sind, sollte es im letzten Jahr eigentlich mehr mit Turnieren losgehen. Das hat leider auf Grund der bekannten Situation rund um Corona nicht geklappt. Nach vielen Diskussionen möchte meine Tochter jetzt leider mit dem Reiten aufhören. Daher der Verkauf. 
Pauline ist ein absolut liebes und verlässliches Pferd, sie möchte gerne viel bewegt werden und ein Verweigern beim Springen ist für uns quasi unbekannt und die absolute Ausnahme. Ausreiten im Wald bzw. im Sommer auch mal am Strand an der Nordsee ist mir ihr keinerlei Problem.
Bevor Pauline zu uns kam, hat sie bereits an etlichen Turnieren teilgenommen (bei rimondo zu sehen). Das wollten wir eigentlich ausbauen, hat leider nicht wie geplant geklappt. Das Potential für Erfolgt im Springen hat sie auf jeden Fall. 
Mit der Anzeige der Videos bei ehorses gibt es leider Probleme. Ich kann diese bei Interesse aber jederzeit gerne per WhatsApp verschicken. 
Impfungen (incl. Herpes-Impfung) wurden natürlich regelmäßig durchgeführt und dokumentiert. 
Bei Rückfragen gerne per E-Mail oder über WhatsAPP (0171/5597737). Ich melde mich dann zurück.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
I sell my daughter's showjumping horse with a heavy heart. We bought the horse about 2.5 years ago directly from the breeder and my daughter got along very well with Pauline with her then 13 years. After the two have grown well together, last year should actually start more with tournaments. Unfortunately, this did not work due to the well-known situation around Corona. After many discussions, my daughter now unfortunately wants to stop riding. Hence the sale. 
Pauline is an absolutely lovely and reliable horse, she would like to be moved a lot and a refusal to jump is almost unknown to us and the absolute exception. Riding out in the forest or in summer on the beach on the North Sea is not a problem for me.
Before Pauline came to us, she had already participated in several tournaments (to be seen at rimondo). We actually wanted to expand this, but unfortunately it didn't work out as planned. She definitely has the potential for jumping. 
Vaccinations (including herpes vaccination) were of course regularly carried out and documented. 
If you have any questions, please contact us by e-mail or WhatsAPP (0171/5597737). I then report back.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Vendo el caballo de mi hija con un corazón pesado. Compramos el caballo hace unos 2,5 años directamente al criador y mi hija se llevaba muy bien con Pauline con ella entonces 13 años. Después de que los dos han crecido bien juntos, el año pasado deberían empezar más con los torneos. Desafortunadamente, esto no funcionó debido a la conocida situación alrededor de Corona. Después de muchas discusiones, mi hija ahora desafortunadamente quiere dejar de montar. De ahí la venta. 
Pauline es un caballo absolutamente encantador y confiable, le gustaría que la moviera mucho y una negativa a saltar es casi desconocida para nosotros y la excepción absoluta. Montar en el bosque o en verano en la playa en el Mar del Norte no es un problema para mí.
Antes de que Pauline viniera a nosotros, ya había participado en varios torneos (para ser visto en rimondo). De hecho, queríamos expandir esto, pero desafortunadamente no funcionó como estaba planeado. Definitivamente tiene el potencial de saltar. 
Por supuesto, las vacunas (incluida la vacunación contra el herpes) se llevaron a cabo y documentaron regularmente. 
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico o WhatsAPP (0171/5597737). Entonces me reporto.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Sprzedaję mojej córki showjumping konia z ciężkim sercem. Kupiliśmy konia około 2,5 roku temu bezpośrednio od hodowcy i moja córka bardzo dobrze dogadywki z Pauline z nią wtedy 13 lat. Po tym, jak obaj dobrze się razem rozrosli, w zeszłym roku powinien zacząć więcej od turniejów. Niestety, nie udało się to ze względu na dobrze znaną sytuację wokół Korony. Po wielu dyskusjach moja córka chce teraz niestety przestać jeździć. Stąd sprzedaż. 
Pauline jest absolutnie piękny i niezawodny koń, ona chciałaby być przeniesiony dużo i odmowa skakać jest prawie nieznany nam i absolutny wyjątek. Jazda po lesie lub latem na plaży nad Morzem Północnym nie jest dla mnie problemem.
Zanim pauline przyszła do nas, brała już udział w kilku turniejach (do zobaczenia w rimondo). Chcieliśmy to rozszerzyć, ale niestety nie wyszło to zgodnie z planem. Ona na pewno ma potencjał do skakania. 
Szczepienia (w tym szczepienia przeciwko opryszczki) były oczywiście regularnie przeprowadzane i dokumentowane. 
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami przez e-mail lub WhatsAPP (0171/5597737). Następnie zgłosuję się z powrotem.

Pochodzenie

Lokalizacja

49124 Georgsmarienhütte
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
49124 Georgsmarienhütte
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
49124 Georgsmarienhütte
Niemcy
i