nowe dzisiaj: 321 | sprzedane: 204
c
Inseratsbild
1 Video

Springpferd der Verdener-Auktion am 23. Januar 2021 in Verden.

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 2363807
Data wstawienia: 12.01.2021
Oferta na aukcji
Hannoveraner Verband e.V.
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden Niemcy
9
+49 (0)4231673727
+49 (0)1714489692
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
KATNR. 12 L'ORÉAL
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
4 lat
168 cm
Gniada
Skoki
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski

Exquisit gezogene Parcours-Athletin von eindeutiger Qualität. Großartig vermögend ist L´Oréals Weg in den anspruchsvollen Sport vorgezeichnet.
Stutenstamm
Copyright v. Chacco-Blue (SPR: int. 1,35 m-erfolgr. mit Christian Schätzel); Spottify v. Stolzenberg (VA 2016, SPR: int. 1,45 m-erfolgr. mit Andre Americo de Miranda); Quick Step v. Quaid I (VA 2017: 50.000 €, SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Sven Fehnl); Bench v. Boritas (SPR: 1,30 m-erfolgr. mit Manfred Prenzel); Piazza v. Perigueux (SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Hendrik Schäfer); gek. Hengst Quadam v. Quite Easy I (HM 2008: 53.000 €, SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Hendrik Sosath); Quatinka v. Quaid I (VA 2016: 70.000 €); Avicii v. Accelerator (VA 2015); Sensation v. Stakkato (SPR: 1,45 m-erfolgr. mit Hendrik Schäfer); Skywalker v. Stakkato (SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Helena Torstensson); gek. Hengst Quite Chacco v. Quaid I (VA 2018: 160.000 €); gek. Hengst Go on v. Graf Grannus (SPR: 1,35 m-erfolgr. mit Joachim Winter); Buon Giorno v. Balou du Rouet (VA 2018); Cassina v. Cassini II (FoVA 2007: 20.000 €); Airstrike v. Asti Spumante (VA 2019, SPR: 1,30 m-erfolgr. mit Sandra Bahne); Ein Unikat v. Eventim (VA 2019); Q7 v. Quaid I (VA 2017: 55.000 €); Quadis v. Quaid I (VA 2017: 55.000 €); Luftwaffe v. Lord Pezi (VA 2017: 240.000 €); Quinn v. Quaid I (VA 2016, SPR: int. 1,45-erfolgr. mit Shane Carey); Sensation III v. Stakkato (SPR: 1,30 m-erfolgr. mit Hendrik Schäfer); Calista v. Cador (SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Tanja Fuhrer); Face to Face v. For Pleasure (VA 2019, SPR: 1,30 m-erfolgr. mit Hendrik Schäfer); Crossover v. Capistrano (VA 2016); Lord Pizzar v. Lord Pizarro (VA 2018, SPR: 1,30 m-erfolgr. mit Philipp Brodhecker).
Mutter:Luxory
ZL:ZL: 6/5
Großmutter:St.Pr. Spotlight
Prämierung:1xIa.
ZL:ZL: 7/6
ZSP:6,50 7,00 7,50 / 7,25 / 9,00

Das Pferd ist ein Verdener Auktionspferd und wird am 14. November online versteigert. Vom 3.11.bis zum 14.11. kann das Pferd jeden Tag beim öffentlichen Training besichtigt und ausprobiert werden. Das Startgebot bei der Versteigerung ist 8.000 Euro.
Finden Sie hier die Trainingszeiten: [ Trainings- und Präsentationszeiten ].
Sie können am Versteigerungstag nicht vor Ort in Verden sein? Kein Problem – Sie können das Pferd auch telefonisch ersteigern. Finden Sie hier den telefonischen [ Bietauftrag ].
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.

Exquisitely drawn course athlete of clear quality. Great wealthy is L'Oréal's path into the demanding sport.
Mare tribe
Copyright by Chacco-Blue (SPR: int. 1,35 m-successer. with Christian Schatzl); Spottify by Stolzenberg (VA 2016, SPR: int. 1.45 m-successer. with Andre Americo de Miranda); Quick Step by Quaid I (VA 2017: €50,000, SPR: 1.40 m-success with Sven Fehnl); Bench by Boritas (SPR: 1.30 m-success. with Manfred Prenzel); Piazza v. Perigueux (SPR: 1.40 m-success with Hendrik Schäfer); Gek. Stallion Quadam by Quite Easy I (HM 2008: 53,000 €, SPR: 1.40 m-success. with Hendrik Sosath); Quatinka by Quaid I (VA 2016: €70,000); Avicii v. Accelerator (VA 2015); Sensation v. Stakkato (SPR: 1.45 m-success. with Hendrik Schäfer); Skywalker by Stakkato (SPR: 1.40 m-success. with Helena Torstensson); Gek. Stallion Quite Chacco by Quaid I (VA 2018: 160,000 €); Gek. Stallion Go on by Count Grannus (SPR: 1.35 m-successwith Joachim Winter); Buon Giorno v. Balou du Rouet (VA 2018); Cassina v. Cassini II (FoVA 2007: €20,000); Airstrike by Asti Spumante (VA 2019, SPR: 1.30 m-successwith Sandra Bahne); A unique piece by Eventim (VA 2019); Q7 by Quaid I (VA 2017: €55,000); Quadis v. Quaid I (VA 2017: €55,000); Air Force v Lord Pezi (VA 2017: €240,000); Quinn v. Quaid I (VA 2016, SPR: int. 1,45-successer. with Shane Carey); Sensation III by Stakkato (SPR: 1.30 m-success. with Hendrik Schäfer); Calista by Cador (SPR: 1.40 m-success with Tanja Fuhrer); Face to Face v. For Pleasure (VA 2019, SPR: 1.30 m-successwith Hendrik Schäfer); Crossover v. Capistrano (VA 2016); Lord Pizzar by Lord Pizarro (VA 2018, SPR: 1.30 m-success. with Philipp Brodhecker).
Mother: Luxory
ZL: ZL: 6/5
Grandmother: St.Pr. Spotlight
Award:1xIa.
ZL: ZL: 7/6
ZSP:6.50 7.00 7.50 / 7.25 / 9.00

The horse is a Verden auction horse and will be auctioned online on November 14. From 3.11.to 14.11. the horse can be visited and tried out every day at public training. The starting bid at the auction is 8,000 euros.
Here you can find the training times: [ training and presentation times ].
Can't be on site in Verden on the day of the auction? No problem - you can also buy the horse by phone. You can find the telephone [ bid order ] here.
Este texto ha sido traducido automáticamente.

Exquisitamente dibujado curso atleta de calidad clara. Gran rico es el camino de L'Oréal hacia el deporte exigente.
Tribu Mare
Derechos de autor de Chacco-Blue (SPR: int. 1,35 m-successer. con Christian Schatzl); Spottify de Stolzenberg (VA 2016, SPR: int. 1.45 m-successer. con Andre Americo de Miranda); Quick Step de Quaid I (VA 2017: 50.000 euros, SPR: 1,40 m de éxito con Sven Fehnl); Banco de Boritas (SPR: 1,30 m de éxito con Manfred Prenzel); Piazza v. Perigueux (SPR: 1,40 m de éxito con Hendrik Schéfer); Gek. Stallion Quadam de Quite Easy I (HM 2008: 53.000 euros, SPR: 1,40 m de éxito con Hendrik Sosath); Quatinka de Quaid I (VA 2016: 70.000 euros); Avicii v. Acelerador (VA 2015); Sensación v. Stakkato (SPR: 1,45 m de éxito. con Hendrik Schéfer); Skywalker de Stakkato (SPR: 1,40 m de éxito con Helena Torstensson); Gek. Stallion Quite Chacco de Quaid I (VA 2018: 160.000 euros); Gek. Stallion Go on de Count Grannus (SPR: 1.35 m-successwith Joachim Winter); Buon Giorno c. Balou du Rouet (VA 2018); Cassina c. Cassini II (FoVA 2007: 20.000 euros); Ataque aéreo de Asti Spumante (VA 2019, SPR: 1,30 m de éxito con Sandra Bahne); Una pieza única de Eventim (VA 2019); Q7 de Quaid I (VA 2017: 55.000 euros); Quadis v. Quaid I (VA 2017: 55.000 euros); Fuerza Aérea contra Lord Pezi (VA 2017: 240.000 euros); Quinn v. Quaid I (VA 2016, SPR: int. 1,45-successer. con Shane Carey); Sensation III de Stakkato (SPR: 1.30 m-éxito. con Hendrik Schéfer); Calista de Cador (SPR: 1,40 m de éxito con Tanja Fuhrer); Cara a cara v. Por placer (VA 2019, SPR: 1,30 m-éxito con Hendrik Sch-fer); Crossover v. Capistrano (VA 2016); Lord Pizzar de Lord Pizarro (VA 2018, SPR: 1,30 m de éxito con Philipp Brodhecker).
Madre: Luxory
ZL: ZL: 6/5
Abuela: St.Pr. Spotlight
Premio:1xIa.
ZL: ZL: 7/6
ZSP:6.50 7.00 7.50 / 7.25 / 9.00

El caballo es un caballo de subasta Desvern y será subastado en línea el 14 de noviembre. De 3.11.to 14.11. el caballo se puede visitar y probar todos los días en la formación pública. La oferta inicial en la subasta es de 8.000 euros.
Aquí puede encontrar los tiempos de formación: [ tiempos de formación y presentación ].
¿No puede estar en el lugar en Verden el día de la subasta? No hay problema - también se puede comprar el caballo por teléfono. Puede encontrar el teléfono [ orden de oferta ] aquí.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.

Znakomicie narysowany sportowiec kursu o jasnej jakości. Wielki bogaty jest droga L'Oréal do wymagających sportu.
Plemię klaczy
Prawa autorskie: Chacco-Blue (SPR: int. 1,35 m-successer. z Christianem Schatzlem); Spottify stolzenberga (VA 2016, SPR: int. 1,45 m-sukces. z Andre Americo de Miranda); Quick Step by Quaid I (VA 2017: €50,000, SPR: 1,40 m-sukces z Sven fehnl); Ławka Boritasa (SPR: 1,30 m-sukces. z Manfredem Prenzelem); Piazza przeciwko Perigueux (SPR: 1,40 m-sukces z Hendrik Schäfer); Gek. Stallion Quadam by Quite Easy I (HM 2008: 53 000 €, SPR: 1,40 m-sukces. z Hendrikem Sosathem); Quatinka od Quaid I (VA 2016: €70,000); Avicii przeciwko akceleratorowi (VA 2015); Sensation v. Stakkato (SPR: 1,45 m-sukces. z Hendrik Schäfer); Skywalker przez Stakkato (SPR: 1,40 m sukces. z Heleną Torstensson); Gek. Ogier Quite Chacco od Quaid I (VA 2018: 160 000 €); Gek. Ogier Go on przez hrabiego Grannus (SPR: 1,35 m-sukces z Joachim Winter); Buon Giorno przeciwko Balou du Rouet (VA 2018); Cassina przeciwko Cassini II (FoVA 2007: 20 000 EUR); Nalot Asti Spumante (VA 2019, SPR: 1.30 m-sukces z Sandrą Bahne); Unikalny utwór od Eventim (VA 2019); Q7 od Quaid I (VA 2017: €55,000); Quadis przeciwko Quaid I (VA 2017: €55,000); Air Force przeciwko Lordowi Pezi (VA 2017: €240,000); Quinn przeciwko Quaid I (VA 2016, SPR: int. 1,45-successer. z Shane Carey); Sensacja III przez Stakkato (SPR: 1,30 m-sukces. z Hendrik Schäfer); Calista przez Cador (SPR: 1,40 m-sukces z Tanja Fuhrer); Face to Face v. For Pleasure (VA 2019, SPR: 1.30 m-sukces z Hendrik Schäfer); Crossover przeciwko Capistrano (VA 2016); Lord Pizzar lorda Pizarro (VA 2018, SPR: 1,30 m-sukces. z Philippem Brodheckerem).
Matka: Luksory
zł: ZL: 6/5
Babcia: St.Pr. W centrum uwagi
Nagroda:1xIa.
zł: ZL: 7/6
ZSP:6,50 7,00 7,50 / 7,25 / 9,00

Koń jest koniem aukcyjnym Verden i zostanie sprzedany na aukcji online 14 listopada. Od 3.11.to 14.11. koń można zwiedzać i wypróbowywych na co dzień na szkoleniach publicznych. Początkowa oferta na aukcji wynosi 8000 euro.
Tutaj można znaleźć godziny szkolenia: [ szkolenia i prezentacji razy ].
Nie możesz być na miejscu w Verden w dniu aukcji? Nie ma problemu - można również kupić konia przez telefon. Numer telefonu [ zlecenie kupna] można znaleźć tutaj.

Pochodzenie

Lokalizacja

27283 Verden
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Hannoveraner Verband e.V.
E
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden
Niemcy
Mówimy w językach:
 
 
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Hunter
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie do woltyżerki
Konie hodowlane
Pleasure
Rassen
Koń hanowerski
Koń heski
Koń reński

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Hannoveraner Verband e.V.
E
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden
Niemcy
i