nowe dzisiaj: 452 | sprzedane: 688
c
Koń hanowerski Klacz 5 lat 165 cm Gniada
1 Video

Springpferd der Verdener-Auktion am 23. Oktober 2021 in Verden

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 2779821
Data wstawienia: 07.10.2021
Wyświetlenia reklamy : 353
Reklama odnotowana: 12
Oferta na aukcji
Hannoveraner Verband eV
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
KATNR. 18 Prada
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
5 lat
165 cm
Gniada
Skoki
Stan szkolenia: Springpferde A ~ L (youngster)
Sukces: Springpferde A ~ L (youngster)
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Teil der Kollektion der Verdener-Auktion am 23. Oktober  2021 in Verden.
Das Pferd ist ein Verdener Auktionspferd und wird am 23/24..Oktober versteigert. Vom 11.10. bis zum 23.10. kann das Pferd jeden Tag beim öffentlichen Training besichtigt und ausprobiert werden. Das Startgebot bei der Versteigerung ist 10.000 Euro.

Sehen Sie hier die Trainingszeiten: [ Trainings- und Präsentationszeiten ].
Sie können am Versteigerungstag nicht vor Ort in Verden sein? Kein Problem – Sie können das Pferd auch telefonisch ersteigern. Finden Sie hier den telefonischen [ Bietauftrag ].


Siege und Placierungen in Springpferdeprüfungen bis 1,15 Meter markieren die bisherige sportliche Laufbahn der Prämienanwärterin Prada mit Maria Charlotte Wist. Sowohl in Verden 2020 als auch auf dem Dobrock 2021 wurde die Perigueux-Tochter bei der Vereinsstutenschau mit dem Ia-Preis ausgezeichnet.
Sportname: Prada 46
Sporterfolge: SPF: A* 1/1. 1/3. 1/w. A** 1/1. 1/2. 1/w.
Zuchtprämie: 2xIa.
Leistungsprüfung: Feldprüfung Reitpferd Trab 7,00 Galopp 7,50 Schritt 7,00 / Durchschnitt Rittigkeit 8,00 / Durchschnitt Springen 8,17

Stutenstamm

Rodrigo de Ronya v. Rotspon (DRE: S**-erfolgr. mit Heinrich Brähler); gek. Hengste Dionysus MF und Debonair MF v. Doctor Wendell; Cosima v. Cosimo (SPR: int. 1,40 m-erfolgr. mit Denise Svensson); Querido v. Quinto (SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Matthias Lucas); Der Blonde v. Diamo (DRE: S*-erfolgr. mit Ilse Kohueshölter); Sinnikka v. Sandro Song (SPR: 1,35 m-erfolgr. mit Hauke Schneider); Goya v. Grossadmiral (SPR: 1,40 m-erfolgr. mit Dieter Winterhalder); Little Crazy Jumper v. Lazio (SPR: int. 1,40 m-erfolgr. mit Pia Wernke); Queenessa Verdi v. Verdi (SPR: int. 1,55 m-erfolgr. mit Jan Wernke); Adelaide v. Acord II (Teamsilber EM Springen -Junioren- 2007 mit Jan Wernke).
Mutter:	St.Pr. Contessa de la Bryére
Prämierung:	1xIa.
ZL:	ZL: 6/4
ZSP:	Feldprüfung Reitpferd Trab 7,00 Galopp 7,50 Schritt 7,50 / Durchschnitt Rittigkeit 7,75 / Durchschnitt Springen 9,00
Großmutter:	St.Pr. Ronya Darling
Prämierung:	1xIa.
ZL:	ZL: 8/8
ZSP:	Feldprüfung Reitpferd Trab 7,00 Galopp 7,00 Schritt 7,00 / Durchschnitt Rittigkeit 7,50 / Durchschnitt Springen 8,50
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Part of the collection of the Verdener auction on 23 October 2021 in Verden.
The horse is a Verden auction horse and will be auctioned off on 23/24 October. From 11.10. to 23.10. the horse can be visited and tried out every day during public training. The starting bid at the auction is 10,000 euros.

See the training times here: [ Training and presentation times ].
You can't be on site in Verden on the day of the auction? No problem? You can also buy the horse by phone. Here you can find the telephone [ bidding order ].

Victories and placings in jumping horse competitions up to 1.15 metres mark the previous sporting career of Prada with Maria Charlotte Wist. Both in Verden 2020 and on the Dobrock 2021, the Perigueux subsidiary was awarded the Ia Prize at the club mare show.
Sports Name: Prada 46
Sports achievements: SPF: A* 1/1. 1/3. 1/w. A** 1/1. 1/2. 1/w.
Breeding pr?mie: 2xIa.
Performance check: Field performance Riding horse trot 7.00 Gallop 7.50 Step 7.00 / Average rideability 8.00 / Average jumping 8.17

Mare strain

Rodrigo de Ronya v. Rotspon (DRE: S**-erfolgr. with Heinrich Br?hler); gek. Stallions Dionysus MF and Debonair MF v. Doctor Wendell; Cosima v. Cosimo (SPR: int. 1.40 m-successful. with Denise Svensson); Querido v. Quinto (SPR: 1.40 m with Matthias Lucas); Der Blonde v. Diamo (DRE: S*-erfolgr. with Ilse Kohuesh?lter); Sinnikka v. Sandro Song (SPR: 1.35 m-successful. with Hauke Schneider); Goya v. Grossadmiral (SPR: 1.40 m-successful. with Dieter Winterhalder); Little Crazy Jumper v. Lazio (SPR: int. 1.40 m-erfolgr. with Pia Wernke); Queenessa Verdi v. Verdi (SPR: int. 1.55 m-erfolgr. with Jan Wernke); Adelaide v. Acord II (Team Silver European Championships Jumping -Juniors- 2007 with Jan Wernke).
Mother: St.Pr. Contessa de la Bry?re
Presentation: 1xIa.
ZL: ZL: 6/4
ZSP: Feldpr?fung Riding horse Trot 7,00 Gallop 7,50 Step 7,50 / Average rideability 7,75 / Average jumping 9,00
Grandmother: St.Pr. Ronya Darling
Presentation: 1xIa.
ZL: ZL: 8/8
ZSP: Feldpr?fung Riding horse trot 7,00 Gallop 7,00 Step 7,00 / Average rideability 7,50 / Average jumping 8,50
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Onderdeel van de collectie van de Verdener veiling op 23 oktober 2021 in Verden.
Het paard is een Veilingpaard van Verden en wordt op 23/24 oktober geveild. Van 11.10 tot 23.10 uur is het paard dagelijks te bezoeken en uit te proberen tijdens de openbare training. Het startbod op de veiling is 10.000 euro.

Bekijk hier de trainingstijden: [ Trainings- en presentatietijden ].
Kunt u op de dag van de veiling niet ter plaatse zijn in Verden? Geen probleem? Je kunt het paard ook telefonisch kopen. Hier vindt u de telefoon [ biedopdracht ].

Overwinningen en plaatsingen in springpaardenwedstrijden tot 1,15 meter markeren de vorige sportcarrière van Prada met Maria Charlotte Wist. Zowel in Verden 2020 als op de Dobrock 2021 werd de Perigueux-dochter bekroond met de Ia-prijs op de clubmerrieshow.
Sport naam: Prada 46
Sportprestaties: SPF: A* 1/1. 1/3. 1/w. A** 1/1. 1/2. 1/w.
Fok pr?mie: 2xIa.
Prestatiemeter: Veldprestaties Draf 7.00 Galop 7.50 Stap 7.00 / Gemiddelde rijdbaarheid 8.00 / Gemiddeld springen 8.17

Merrie stam

Rodrigo de Ronya v. Rotspon (DRE: S**-erfolgr. met Heinrich Br?hler); gek. Hengsten Dionysus MF en Debonair MF v. Dokter Wendell; Cosima v. Cosimo (SPR: int. 1.40 m-succesvol. met Denise Svensson); Querido v. Quinto (SPR: 1,40 m met Matthias Lucas); Der Blonde v. Diamo (DRE: S*-erfolgr. met Ilse Kohuesh?lter); Sinnikka v. Sandro Song (SPR: 1.35 m-succesvol. met Hauke Schneider); Goya v. Grossadmiral (SPR: 1.40 m-succesvol. met Dieter Winterhalder); Little Crazy Jumper v. Lazio (SPR: int. 1.40 m-erfolgr. met Pia Wernke); Queenessa Verdi v. Verdi (SPR: int. 1.55 m-erfolgr. met Jan Wernke); Adelaide v. Acord II (Team Zilver Europees Kampioenschap Springen -Junioren- 2007 met Jan Wernke).
Moeder: St.Pr. Contessa de la Bry?re
Presentatie: 1xIa.
ZL: ZL: 6/4
ZSP: Feldpr?fung Paardrijdraaf 7,00 Galop 7,50 Stap 7,50 / Gemiddelde rijeigenschappen 7,75 / Gemiddeld springen 9,00
Grootmoeder: St.Pr. Ronya Darling
Presentatie: 1xIa.
ZL: ZL: 8/8
ZSP: Feldpr?fung Paardrij draf 7,00 Gallop 7,00 Stap 7,00 / Gemiddelde berijdbaarheid 7,50 / Gemiddeld springen 8,50
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Część kolekcji aukcji Verdener w dniu 23 października 2021 r. w Verden.
Koń jest koniem aukcyjnym Verden i zostanie zlicytowany w dniach 23/24 października. Od 11.10. do 23.10. konia można zwiedzać i wytróbowywać codziennie podczas treningu publicznego. Oferta początkowa na aukcji wynosi 10 000 euro.

Zobacz godziny szkoleń tutaj: [ Czasy szkoleń i prezentacji ].
Nie możesz być na miejscu w Verden w dniu aukcji? Nie ma sprawy? Możesz również kupić konia przez telefon. Tutaj znajdziesz telefon [ zlecenie licytacji ].

Zwycięstwa i miejsca w zawodach skoków do 1,15 metra to poprzednia kariera sportowa Prady z Marią Charlotte Wist. Zarówno w Verden 2020, jak i na Dobrock 2021, filia Perigueux otrzymała nagrodę Ia na pokazie klaczy klubowych.
Nazwa Sportowa: Prada 46
Osiągnięcia sportowe: SPF: A* 1/1. 1/3. 1/w. A** 1/1. 1/2. 1/w.
Hodowla pr?mie: 2xIa.
Kontrola wydajności: Wydajność w terenie Kłus konia 7.00 Gallop 7.50 Krok 7.00 / Średnia zdolność jazdy 8.00 / Średnia skoków 8.17

Szczep klaczy

Rodrigo de Ronya v. Rotspon (DRE: S**-erfolgr. z Heinrichem Br?hlerem); gek. Ogiery Dionysus MF i Debonair MF v. Doctor Wendell; Cosima v. Cosimo (SPR: int. 1.40 m-successful. z Denise Svensson); Querido v. Quinto (SPR: 1,40 m z Matthiasem Lucasem); Der Blonde v. Diamo (DRE: S*-erfolgr. z Ilse Kohuesh?lter); Sinnikka v. Sandro Song (SPR: 1,35 m-sukces. z Hauke Schneiderem); Goya v. Grossadmiral (SPR: 1,40 m-sukces. z Dieter Winterhalder); Little Crazy Jumper v. Lazio (SPR: int. 1.40 m-erfolgr. z Pią Wernke); Queenessa Verdi v. Verdi (SPR: int. 1.55 m-erfolgr. z Janem Wernke); Adelaide v. Acord II (Drużynowe Srebrne Mistrzostwa Europy w Skokach - Juniorzy - 2007 z Janem Wernke).
Matka: St.Pr. Contessa de la Bry?re
Prezentacja: 1xIa.
ZL: ZL: 6/4
ZSP: Feldpr?fung Jazda konna Kłus 7,00 Galop 7,50 Krok 7,50 / Średnia zdolność jazdy 7,75 / Średnia skoków 9,00
Babcia: St.Pr. Ronya Darling
Prezentacja: 1xIa.
ZL: ZL: 8/8
ZSP: Feldpr?fung Jazda konna kłus 7,00 Galop 7,00 Krok 7,00 / Średnia zdolność jazdy 7,50 / Średnia skoków 8,50

Pochodzenie

Lokalizacja

27283 Verden
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Hannoveraner Verband eV
E
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden
Niemcy
Mówimy w językach:
 
 
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Hunter
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie do woltyżerki
Konie hodowlane
Western Pleasure
Rassen
Koń hanowerski
Koń heski
Koń reński

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Hannoveraner Verband eV
E
Pan Steffen Werner
Lindhooper Straße 92
27283 Verden
Niemcy
i