nowe dzisiaj: 305 | sprzedane: 224
c
Inseratsbild
1 Video
+1 Zdjęcia

Top Sportlerin mit bester Einstellung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2213252
Data wstawienia: 18.10.2020
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~od 425 743 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
25704 Bargenstedt
Niemcy
9
+49 (0)1733626833
Drukuj

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ...więcej
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
7 lat
169 cm
Ciemnogniada
Skoki
gotowy do C
nagrodzony w C
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
Zum Verkauf steht eine Springstute mit höchster Leistungsbereitschaft und bester Springabstammung. Die Stute stammt aus einer erfolgreichen Pferdezucht, sie brachte vor ihrem Einsatz im Sport zunächst ein Fohlen zur Welt. Dreijährig war sie Gesamtsiegerin beim Hannoveraner Freispringchampionat, sie war Klassensiegerin der Stutenschau, ist Hannoveraner Prämienstute sowie im Programm Hannoveraner Springpferdezucht. In ihrer Stutenleistungsprüfung konnte sie 2x mit der Bestnote 10,0 im Springen und 2x mit einer 8,0 in der Rittigkeit überzeugen.
Sportlich ist sie in Springpferdeprüfungen der Klasse A-M und offenen Prüfungen bis Klasse M erfolgreich.
Im Umgang ist sie angenehm und unkompliziert. Die Stute kennt ein abwechslungsreiches Programm, geht gerne ins Gelände, sie kennt Strandausritte an der Nordsee, längere Galoppstrecken, Naturhindernisse und Wasserdurchritte. Außerdem wird sie auch in der Dressurarbeit gefördert und kennt es, in einer Abteilung zu laufen. Sie wird von einer 16-jährigen Jugendlichen geritten, ist täglichen Weidegang gewohnt und problemlos in ihre Herde integriert.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
For sale is a jumping mare with the highest willingness to perform and best jumping lineage. The mare comes from a successful horse breeding, she first gave birth to a foal before her use in sport. At the age of three, she was overall winner of the Hannover er r-jumping championship, she was class winner of the mare show, she is a Hannoveraner Premium mare and in the Hannoverer show jumping competition. In her mare performance test she was able to convince 2times with the top grade 10.0 in jumping and 2x with an 8.0 in the ride.
Sporty she is successful in show jumping competitions of class A-M and open tests up to class M.
In handling, it is pleasant and uncomplicated. The mare knows a varied program, likes to go into the terrain, she knows beach rides on the North Sea, longer gallops, natural obstacles and water rides. In addition, she is also promoted in dressage work and knows how to run in a department. She is ridden by a 16-year-old youth, is used to daily grazing and easily integrated into her herd.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
A la venta es una yegua saltando con la más alta disposición para realizar y el mejor linaje de salto. La yegua proviene de una exitosa cría de caballos, que primero dio a luz a un potro antes de su uso en el deporte. A la edad de tres años, fue ganadora general del campeonato de Hannover er r-jumping, fue ganadora de la clase del espectáculo de la yegua, es una yegua Hannoveraner Premium y en la competición de saltos Hannoverer. En su prueba de rendimiento de yegua fue capaz de convencer a 2 veces con el grado superior 10.0 en salto y 2x con un 8.0 en el paseo.
Deportiva tiene éxito en competiciones de salto de exhibición de clase A-M y abre pruebas hasta la clase M.
En el manejo, es agradable y sin complicaciones. La yegua conoce un programa variado, le gusta entrar en el terreno, conoce paseos en la playa en el Mar del Norte, galopes más largos, obstáculos naturales y paseos en el agua. Además, también es promovida en el trabajo de doma y sabe cómo postularse en un departamento. Ella es montada por un joven de 16 años, está acostumbrada al pastoreo diario y fácilmente integrada en su rebaño.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż jest klacz skokowa z najwyższą chęcią do wykonywania i najlepszego skoku rodowód. Klacz pochodzi z udanej hodowli koni, po raz pierwszy urodziła źrebię przed jej użyciem w sporcie. W wieku trzech lat zwyciężyła w mistrzostwach Hannoveru w skokach, była zwyciężczynią pokazu klaczy, klaczą Hannoveraner Premium oraz w konkursie skoków pokazowych w Hannoverer. W teście wydajności klaczy była w stanie przekonać się 2 razy z najwyższej klasy 10.0 w skokach i 2x z 8.0 w jeździe.
Sportowa odnosi sukcesy w konkursach skoków pokazowych klasy A-M i otwartych testów do klasy M.
W obsłudze jest to przyjemne i nieskomplikowane. Klacz zna zróżnicowany program, lubi iść w teren, zna przejażdżki na plaży po Morzu Północnym, dłuższe galopy, naturalne przeszkody i przejażdżki wodne. Ponadto, ona jest również promowany w pracy ujeżdżenia i wie, jak uruchomić w dziale. Jest jeździła przez 16-letnią młodość, jest przyzwyczajona do codziennego wypasu i łatwo zintegrowana ze swoim stedem.

Pochodzenie

Lokalizacja

25704 Bargenstedt
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
25704 Bargenstedt
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
25704 Bargenstedt
Niemcy
i