nowe dzisiaj: 229 | sprzedane: 748
c
Inseratsbild
1 Video
+9 Zdjęcia

9j. leichtrittige Stute, St. Georg platziert

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2475937
Data wstawienia: 03.05.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~186 036 zł do 465 080 zł
Marcel Kanz
56472 Fehl-Ritzhausen Niemcy
9
+49 (0)1705239176
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
9 lat
170 cm
Gniada
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: S** ~ CC / Prix St. George
Sukces: S* ~ C

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Diese charmante und attraktive braune Stute macht es dem Reiter leicht, gut im Sattel auszusehen. Ob Trense oder Kandarre zeigt sie sich immer rittig und durchlässig und ist dabei stets gut vor dem Bein.

Daher auch gut für Junioren und/oder Junge Reiter geeignet!


Alle drei Grundgangarten sind geprägt von dem aktiven Hinterbein, das stets unter den Schwerpunkt arbeitet. Auf Turnier punktete die Stute insgesamt durch ihr sicheres Seitenbild, den großen Schritt sowie durch die Qualität in Trab und Gallopp. Insbesondere die Versammlungsfähigkeit im Gallopp lässt hier noch deutliches Potential für weitere und höhere Erfolge erkennen.


2019 M gewonnen und 2020 mehrfach S platziert bis St. Georg. 

Ausbildungsstand: Inter I

Video Training: https://www.youtube.com/watch?v=GlbrSq13hIs
Video Turnier: https://www.youtube.com/watch?v=j-qGpkXetFY
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This charming and attractive brown mare makes it easy for the rider to look good in the saddle. Whether trense or kandarre, it is always horse-riding and permeable and is always good in front of the leg.

Therefore also suitable for juniors and/or young riders!

All three basic gaits are characterized by the active hind leg, which always works under the center of gravity. At the tournament, the mare scored overall by her safe side image, the big step as well as the quality in trot and gallop. In particular, the ability to assembly in the Gallopp still shows clear potential for further and higher successes.

Won 2019 M and in 2020 several times S placed up to St. Georg. 

Level of education: Inter I

Video Training: https://www.youtube.com/watch?v=GlbrSq13hIs
Video Tournament: https://www.youtube.com/watch?v=j-qGpkXetFY
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Esta encantadora y atractiva yegua marrón hace que sea fácil para el jinete verse bien en la silla de montar. Ya sea trense o kandarre, siempre es a caballo y permeable y siempre es bueno delante de la pierna.

Por lo tanto, también adecuado para juniors y / o jinetes jóvenes!

Las tres marchas básicas se caracterizan por la pierna trasera activa, que siempre funciona bajo el centro de gravedad. En el torneo, la yegua anotó en general por su imagen lateral segura, el gran paso, así como la calidad en trote y galope. En particular, la capacidad de montaje en el Gallopp todavía muestra un claro potencial para más y mayores éxitos.

Ganó 2019 M y en 2020 varias veces S se colocó hasta St. Georg. 

Nivel de educación: Inter I

Video Entrenamiento: https://www.youtube.com/watch?v=GlbrSq13hIs
Video Torneo: https://www.youtube.com/watch?v=j-qGpkXetFY
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Cette charmante et séduisante jument brun permet au cavalier d’avoir l’air bien en selle. Qu’il s’agisse de trense ou de verreur, elle se montre toujours rite et perméable et est toujours bonne devant la jambe.

Par conséquent, bien adapté pour les cavaliers juniors et/ou jeunes !

Les trois types de parcours de base sont marqués par la jambe arrière active, qui fonctionne toujours sous le centre de gravité. Sur le tournoi, la jument a marqué des points dans l’ensemble grâce à son image latérale sûre, au grand pas ainsi qu’à la qualité en trot et en gallope. En particulier, la capacité de réunion au Gallopp laisse encore apparaître un potentiel évident pour d’autres et des succès plus élevés.

2019 M gagné et 2020 multiple S placé jusqu’à Saint-Georges. 

Niveau de formation: Inter I

Entraînement vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=GlbrSq13hIs
Tournoi vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=j-qGpkXetFY
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ta urocza i atrakcyjna brązowa klacz ułatwia kierowcy dobry wygląd w siodle. Czy trense lub kandarre, to jest zawsze jazda konna i przepuszczalne i jest zawsze dobry przed nogą.

Dlatego nadaje się również dla juniorów i / lub młodych zawodników!

Wszystkie trzy podstawowe chodu charakteryzują się aktywną tylną nogą, która zawsze działa pod środkiem ciężkości. Na turnieju klacz zdobyła ogólny wynik dzięki swojemu bezpiecznej stronie, wielkiemu krokowi, a także jakości w kłusie i galopie. W szczególności, zdolność do montażu w Gallopp nadal pokazuje wyraźny potencjał dla dalszych i wyższych sukcesów.

Wygrał 2019 M, a w 2020 kilka razy S uplasował się do St. Georg. 

Poziom wykształcenia: Inter I

Szkolenie wideo: https://www.youtube.com/watch?v=GlbrSq13hIs
Turniej wideo: https://www.youtube.com/watch?v=j-qGpkXetFY

Pochodzenie

Lokalizacja

56472 Nisterberg
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Marcel Kanz
E
56472 Fehl-Ritzhausen
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Marcel Kanz
E
56472 Fehl-Ritzhausen
Niemcy
i