nowe dzisiaj: 307 | sprzedane: 756
c
Inseratsbild
3 Filmy
+11 Zdjęcia

Traumpferd für Springen und Dressur

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2466043
Data wstawienia: 04.04.2021
25 000 € do 40 000 €
Kategoria cenowa ~116 274 zł do 186 032 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
27211 Bassum
Niemcy
9
+49 (0)1791474849
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
9 lat
175 cm
Siwa jabłkowita
Skoki
Stan szkolenia: M ~ N
Sukces: L ~ P
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: L ~ P
Sukces: A ~ L
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Diese wunderschöne Schimmelstute ist in Dressur und in Springen schon erfolgreich gelaufen und hat einige Schleifen gesammelt. Sie wird zur Zeit Dressurmäßig in Richtung M ausgebildet und sobald es die derzeitige Situation wieder zu läßt auch im Springen weiter gefördert. Platzierung im Springpferde und in Springprüfung Kl. L , ist aber unter dem passenden Reiter offen bis oben hin. Verkauf von Privat schweren Herzens , da der Charakter einfach top ist, gute Arbeitseinstellung, Schmiede und Verladefromm. Nur...leider mir zu groß geworden. Weitere Info bitte per WhatsApp anfragen oder persönlich telefonisch.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This beautiful grey mare has already run successfully in dressage and jumping and has collected some loops. She is currently being trained dressage in the direction of M and as soon as it allows the current situation again further promoted in jumping. Placement in the show jumping horse and in the jumping competition Class L , but is open under the suitable rider up to the top. Sale of private heavy heart, as the character is simply top, good working attitude, forge and loading fromther. Only... unfortunately I got too big. For more information, please contact WhatsApp.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Esta hermosa yegua gris ya ha corrido con éxito en doma y salto y ha recogido algunos bucles. Actualmente está siendo entrenada doma en la dirección de M y tan pronto como permite la situación actual de nuevo promovido en salto. Colocación en el caballo de salto del espectáculo y en la competición de salto clase L, pero está abierto bajo el jinete adecuado hasta la parte superior. Venta de corazón pesado privado, ya que el personaje es simplemente superior, buena actitud de trabajo, forja y carga desde otro. solamente... desafortunadamente me hice demasiado grande. Para obtener más información, póngase en contacto con WhatsApp o llame en persona.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Cette belle jument de moisissures a déjà couru avec succès dans le dressage et le saut et a recueilli quelques boucles. Elle est actuellement formée en dressage en direction de M et, dès que la situation actuelle le permet à nouveau, elle continue à être encouragée même en saut. Placement dans le cheval de saut et dans l’épreuve de saut Kl. L , mais est ouvert sous le bon cavalier jusqu’en haut. Vente de coeur lourd privé , car le caractère est tout simplement top, bonne attitude de travail, forgeage et de chargement. Seulement... Malheureusement, j’ai trop grandi. Pour plus d’informations, veuillez vous renseigner via WhatsApp ou téléphoner en personne.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ta piękna szara klacz już z powodzeniem biega w ujeżdżeniu i skokach i zebrała kilka pętli. Ona jest obecnie szkolony ujeżdżenia w kierunku M i tak szybko, jak to pozwala obecnej sytuacji ponownie dalej promowane w skokach. Umieszczenie w pokazie skoki konia i w konkursie skoków klasy L , ale jest otwarty pod odpowiednim jeźdźcem do góry. Sprzedaż prywatnego ciężkiego serca, ponieważ postać jest po prostu top, dobra postawa pracy, kuźnia i ładowanie odther. Tylko... niestety mam zbyt duży. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z WhatsApp lub zadzwoń osobiście.

Pochodzenie

Lokalizacja

27211 Bassum
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
27211 Bassum
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
27211 Bassum
Niemcy
i