nowe dzisiaj: 418 | sprzedane: 686
c
Koń hanowerski Klacz Źrebak (05/2021) 170 cm Skarogniada
+3 Zdjęcia

Selbstbewusstes Hannoveraner Stutfohlen mit Springabstammung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2572797
Data wstawienia: 15.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 1631
Reklama odnotowana: 29
6 500 €
~ 29 970 zł do negocjacji
VAT podlega zwrotowi
Ogłoszeniodawca standardowy
37130 Gleichen
Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Klacz
Źrebak (05/2021)
170 cm
Skarogniada
Skoki
Rekreacja
WKKW

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • nl-BE
  • Polski
  • Rosyjski
Da wir dieses Jahr nur ein Fohlen haben, trennen wir uns schweren Herzens von unserem Sunmaker Stutfohlen. Agil, blitzschnell in ihren Reaktionen, dabei sehr menschenbezogen und freundlich ist die kleine Maus ein echter Schatz für jeden, der sich dazu entschlossen hat, ein Fohlen auf zu ziehen. Ihre Mutter, St.Pr.St. Chila, hat sich auch bei ihr wieder blütig und fein vererbt. Auffallend auch ihre selbstbewusste, mutige Art und ihre locker durch den Körper schwingenden Bewegungen. 
Ihr mit erfolgreichen Springvererbern wie Stakkato Gold, Acord II und Singular Joter durchzogenes Pedigree eröffnet alle Möglichkeiten für eine Karriere im Sport. 
Muttervater Colway Bold XX brachte hoch erfolgreiche Nachzucht in der Vielseitigkeit.
Unsere Steppke wird nur in beste, vorzugsweise sportambitionierte Hände abgegeben.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Since we only have one foal this year, we part with a heavy heart from our Sunmaker filly. Agile, lightning fast in its reactions, yet very people-oriented and friendly, the little mouse is a real treasure for anyone who has decided to raise a foal. Her mother, St.Pr.St. Chila, has also inherited from her again in bloom and fineness. Also striking is her self-confident, courageous manner and her loosely swinging through the body movements. 
Her pedigree, interspersed with successful show jumping herders such as Stakkato Gold, Acord II and Singular Joter, opens up all possibilities for a career in sports. 
Mother father Colway Bold XX brought highly successful offspring in versatility.
Our quilting is only given into the best, preferably sporty ambitious hands.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dado que solo tenemos un potro este año, nos separamos con un corazón pesado de nuestra potranca Sunmaker. Ágil, relámpago en sus reacciones, pero muy orientado a las personas y amable, el pequeño ratón es un verdadero tesoro para cualquiera que haya decidido criar un potro. Su madre, St.Pr.St. Chila, también ha heredado de ella de nuevo en flor y finura. También llama la atención su manera segura de sí misma y valiente y su balanceo suelto a través de los movimientos del cuerpo. 
Su pedigrí, intercalado con exitosos pastores de salto de espectáculos como Stakkato Gold, Acord II y Singular Joter, abre todas las posibilidades para una carrera en el deporte. 
El padre de la madre Colway Bold XX trajo descendencia altamente exitosa en versatilidad.
Nuestro acolchado sólo se da en las mejores, preferiblemente deportivas manos ambiciosas.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Comme nous n’avons qu’un poulain cette année, nous nous séparons, le cœur lourd, de notre sunmaker semelle. Agile, instantanée dans ses réactions, très humaine et amicale, la petite souris est un vrai trésor pour quiconque a décidé d’étirer un poulain. Sa mère, St.Pr.St, Chila, s’est de nouveau héréditaire avec elle. Il est également frappant de remarquer sa manière confiante, courageuse, et ses mouvements qui oscillent facilement à travers le corps. 
Votre pedigree, traversée par stakkato Gold, Acord II et Singular Joter, vous offre toutes les possibilités d’une carrière dans le sport. 
Le père de la mère Colway Bold XX a apporté une progéniture très réussie dans la polyvalence.
Notre Steppke n’est livré que dans les mains meilleures, de préférence sportives.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ponieważ w tym roku mamy tylko jedno źrebię, rozstajiemy się z ciężkim sercem naszej klaczki Sunmaker. Zwinna, błyskawiczna w swoich reakcjach, ale bardzo zorientowana na ludzi i przyjazna, mała mysz jest prawdziwym skarbem dla każdego, kto zdecydował się podnieść źrebię. Jej matka, St.Pr.St Chila, również odziedziczyła po niej ponownie w rozkwicie i delikatności. Uderzający jest również jej pewny siebie, odważny sposób i jej luźno kołysząc się przez ruchy ciała. 
Jej rodowód, przeplatany udanymi pasterzami skoków pokazowych, takimi jak Stakkato Gold, Acord II i Singular Joter, otwiera wszystkie możliwości kariery w sporcie. 
Ojciec matki Colway Bold XX przyniósł bardzo udane potomstwo w wszechstronności.
Nasze pikowanie jest podawane tylko w najlepszych, najlepiej sportowych, ambitnych rękach.

Pochodzenie

Lokalizacja

37130 Gleichen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
37130 Gleichen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
37130 Gleichen
Niemcy
i