nowe dzisiaj: 300 | sprzedane: 200
c
Inseratsbild
1 Video

Imposantes M/S Dressurpferd

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2322337
Data wstawienia: 13.01.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~181 560 zł do 453 890 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
40667 Kaarst
Niemcy
9
+49 (0)1722545006
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
10 lat
176 cm
Kara
Ujeżdżenie
gotowy do CC
nagrodzony w C

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Wunderschöner Glanzrappe mit 3 überragenden Grundgangarten.  Er begeistert täglich durch seinen lieben Charakter sowohl im Dressurviereck als auch im Umgang. Seine hochelastischen durch den Körper schwingenden Bewegungen und sein überragender Schritt begeistern die Richter. Altersgemäß alle Junppferdeprüfungen bis Dressurpferde L gewonnen und hochplatziert aktuell im Herbst  2. Platz in M mit knapp 69 % steht einem Einsatz nächste Saison in S Dressur nichts im Wege. 
Absolut amateurgeeignet hat er die letzen 2 Jahre einer 13 jährigen Ponyreiterin den Umstieg auf ein Großpferd  leicht gemacht. Er genießt täglich Weide oder Padock, lässt sich problemlos auch alleine verladen, ist brav beim  Satteln, Putzen und trensen und geht lieb ins Gelände. 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Beautiful glossy rapper with 3 outstanding basic gaits.  He inspires daily with his lovely character both in the dressage quadrangle and in his handling. His highly elastic movements swinging through the body and his superior step inspire the judges. According to age, all Junppferde tests up to dressage horses L won and currently placed in the autumn 2nd place in M with almost 69 % stands in the way of a bet next season in S Dressage.
Absolutely amateur-suitable he has made the last 2 years of a 13 year old pony rider the switch to a big horse easy. He enjoys pasture or padock every day, can be loaded on his own without any problems, is good at the blacksmith and likes to go out to the terrain.
Aku without findings
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Hermoso rapero brillante con 3 marchas básicas sobresalientes.  Inspira a diario con su carácter encantador tanto en el cuadrante de doma como en su manejo. Sus movimientos altamente elásticos que oscilan a través del cuerpo y su paso superior inspiran a los jueces. Según la edad, todas las pruebas de Junppferde hasta los caballos de doma que gané y actualmente se colocan en el segundo lugar de otoño en M con casi el 69 % se interpone en el camino de una apuesta la próxima temporada en S Dressage.
Absolutamente amateur-adecuado que ha hecho los últimos 2 años de un jinete de poni de 13 años de edad el cambio a un caballo grande fácil. Le gusta el pasto o el padock todos los días, se puede cargar por su cuenta sin ningún problema, es bueno en sillas de montar, limpieza y cepillado y va encantador en el terreno.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Magnifique splendeur avec 3 espèces de base.  Chaque jour, il est enthousiasmé par son caractère à la fois dans le quadrilatère de dressage et dans les relations. Ses mouvements hautement élastiques à travers le corps et son pas suprême enthousiasment les juges. Selon l’âge, tous les épreuves de chevaux de dressage jusqu’au cheval de dressage L a gagné et place actuellement en automne 2ème place en M avec un peu moins de 69 % rien ne s’oppose à une mise la saison prochaine en dressage S.
Tout à fait amateur, il a facilité le passage à un grand cheval pendant les 2 dernières années d’une pâtureuse de 13 ans. Il apprécie chaque jour le pâturage ou le padock, se laisse facilement charger seul, il est sage lors de la selle, du nettoyage et du trensen et il se rend dans le terrain avec amour.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Piękny błyszczący raper z 3 wybitnymi podstawowymi chwcami.  Codziennie inspiruje swoim pięknym charakterem zarówno w czworoboku ujeżdżenia, jak i w obsłudze. Jego bardzo elastyczne ruchy wahadłowe przez ciało i jego przełożony krok inspirują sędziów. Według wieku, wszystkie junppferde testy do ujeżdżenia koni L wygrał i obecnie umieszczone w 2 jesienią miejsce w M z prawie 69 % stoi na drodze zakładu w przyszłym sezonie w S Dressage.
Absolutnie amator-nadaje się on dokonał ostatnich 2 lat 13-letni kucyk jeździec przełącznik do dużego konia łatwe. On lubi pastwiska lub padock codziennie, mogą być ładowane na własną rękę bez żadnych problemów, jest dobry w kowala i lubi wychodzić na teren.
Aku bez ustaleń

Pochodzenie

Lokalizacja

40667 Kaarst
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
40667 Kaarst
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
40667 Kaarst
Niemcy
i