nowe dzisiaj: 239 | sprzedane: 420
c
Koń hanowerski Wałach 10 lat 178 cm Gniada
+2 Zdjęcia

Nervenstarkes Dressurpferd der Extraklasse

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3440223
Data wstawienia: 27.11.2022
Wyświetlenia reklamy : 4038
Reklama odnotowana: 127
20 000 €
~ 94 159 zł do negocjacji
Ogłoszeniodawca standardowy
21423 Drage
Niemcy
9
+49 (0)15... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
10 lat
178 cm
Gniada
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: L ~ P
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Polski
  • Rosyjski
Fire and Flames ist ein großrahmiger 9 Jähriger Wallach von Fürstbischof. Er befindet sich auf einem sicheren L-Niveau, mit M Lektionen wurde begonnen. Er springt sichere fliegende Wechsel. Piaffe und Galopppiruetten wurden begonnen. Es bereitet viel Freude ihm neue Lektionen beizubringen, weil er stets leistungsbereit und motiviert ist. Ein kompletter TÜV aus 2021 liegt ohne Befund vor. Selbstverständlich ist er schmiede -und verladefromm und ist auch in fremden Umgebungen sicher zu reiten und nicht guckig. 
Abgabe in kompetente, fördernde Hände.

Videos gerne via WhatsApp
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fire and Flames is a large-framed 9 year old gelding of Prince-Bishop. He is at a safe L-level, with M lessons has been started. He jumps safe flying changes. Piaffe and gallop piruettes were started. It is a lot of fun to teach him new lessons because he is always ready and motivated. A complete TÜV from 2021 is available without findings. Of course, he is blacksmith and loading pious and is safe to ride even in foreign environments and not looking. 
Delivery into competent, supportive hands.

Videos gerne via WhatsApp
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fire and Flames es un gran encuadre de 9 años de edad, de Prince-Bishop. Está en un nivel L seguro, con lecciones M se ha iniciado. Salta cambios de vuelo seguro. Se iniciaron piruetas piaffe y galope. Es muy divertido enseñarle nuevas lecciones porque siempre está listo y motivado. Un TÜV completo de 2021 está disponible sin hallazgos. Por supuesto, es herrero y piadoso de carga y es seguro para montar incluso en entornos extranjeros y no mirar. 
Entrega en manos competentes y de apoyo.

Videos gerne vía WhatsApp
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fire and Flames est un hongre de 9 ans de Prince-Bishop. Il est à un niveau L sûr, avec des leçons M a été commencé. Il saute en toute sécurité en volant des changements. Piaffe et galop piruettes ont été commencées. C’est très amusant de lui apprendre de nouvelles leçons car il est toujours prêt et motivé. Un TÜV complet à partir de 2021 est disponible sans résultats. Bien sûr, il est forgeron et chargé pieux et est sûr de monter même dans des environnements étrangers et de ne pas regarder. 
Livraison entre des mains compétentes et solidaires.

Vidéos gerne via WhatsApp
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fire and Flames is een 9-jarige ruin met een groot frame van Prins-Bishop. Hij zit op een veilig L-niveau, waarbij M-lessen zijn gestart. Hij springt veilig vliegende wissels. Piaffe en galoppipets werden gestart. Het is erg leuk om hem nieuwe lessen te leren omdat hij altijd klaar en gemotiveerd is. Een complete TÜV vanaf 2021 is beschikbaar zonder bevindingen. Natuurlijk is hij smid en laadt hij vroom en is hij veilig om zelfs in vreemde omgevingen te rijden en niet te kijken. 
Levering in competente, ondersteunende handen.

Video's gerne via WhatsApp
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ogień i Płomienie to 9-letni wałach o dużej ramie księcia-biskupa. Jest na bezpiecznym poziomie L, z lekcjami M zostały rozpoczęte. Skacze bezpiecznie latające zmiany. Rozpoczęto piruty i piruety galopowe. To świetna zabawa uczyć go nowych lekcji, ponieważ jest zawsze gotowy i zmotywowany. Kompletny TÜV z 2021 r. jest dostępny bez wyników. Oczywiście jest kowalem i ładuje pobożny i może bezpiecznie jeździć nawet w obcych środowiskach i nie patrzeć. 
Dostawa w kompetentne, wspierające ręce.

Filmy gerne przez WhatsApp

Lokalizacja

21423 Drage
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
21423 Drage
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
21423 Drage
Niemcy
i