nowe dzisiaj: 338 | sprzedane: 557
c
Koń hanowerski Wałach 14 lat 180 cm Siwa w hreczce
2 Filmy
+2 Zdjęcia

Springpferd / Dressurpferd / Sportpferd / Voltigierpferd

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2589172
Data wstawienia: 19.07.2021
Wyświetlenia reklamy : 2271
Reklama odnotowana: 55
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 512 zł do 69 762 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
81375 München
Niemcy
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
14 lat
180 cm
Siwa w hreczce
Skoki
Stan szkolenia: S* ~ C
Sukces: S* ~ C
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: L ~ P
WKKW
Woltyżerka
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Polski
  • Rosyjski
Verkauft wird ein 14 jähriger Wallach Stockmaß ca. 1.80 bis S* erfolgreich international Springen unterwegs gewesen.
Dressurlich bis L Kandare ausgebildet.

Er ist sehr fein und hat schwungvolle Gangarten.

Wäre auch perfekt als Voltigierpferd geeignet.
Und wurde bei dem Vorbesitzer bereits als Voltigierpferd eingesetzt.

Im Gelände unerschrocken und brav.

Im Umgang absolut brav und unkompliziert, dennoch nur als Dressur oder Freizeitpferd für Anfänger oder ängstliche Reiter gedacht.
Beim Springen braucht er eine feine aber dennoch konsequente Hand. 

Ich wünsche mir einen Bestplatz für ihn. 

Standort bei Allershausen

Natürlich durchgeimpft EHV, Tetanus und Influenza.
Zähne im Januar gemacht und regelmäßig dem Osteopathen Vorgestellt.

Röntgenbilder von November 2019 vorhanden.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A 14-year-old gelding Stockma is sold? ca. 1.83 to S* have been successful internationally jumping on the road.
Dressage trained to L curb.

It is very fine and has sweeping gaits.

W?re also perfectly suited as a vaulting horse.

In gel?nde intrepid and well-behaved.

In dealing absolutely well-behaved and uncomplicated, yet only conditionally intended as a dressage or leisure horse for beginners or ngstliche riders.

Location near Allershausen

Propreparen m?glich against 30?, which are charged at purchase.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
¿Se vende un Stockma gelding de 14 años? aprox. 1.80 a S* han estado saltando con éxito internacionalmente.
Doma entrenada hasta L Kandare.

Es muy fino y tiene andares arrollador.

También sería perfecto como un caballo de salto.
Y ya fue utilizado por el anterior propietario como caballo de salto.

En el gel?nde intrépido y bien comportado.

Absolutamente bien comportado y sin complicaciones, pero sólo pretende ser una doma o caballo recreativo para anf?nger o "ngstliche Reiter".
Al saltar, necesita una mano fina pero consistente. 

Me gustaría tener un lugar mejor para él. 

Ubicación cerca de Allershausen

EHV, tétanos e influenza vacunados naturalmente.
Z?hne hecho en enero y regular?? ig presentado al osteópata.

Imágenes de noviembre de 2019 disponibles.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Un Wallach Stockma de 14 ans est vendu ? environ 1.83 à S* a été avec succès saut international sur la route.
Dressant à L Kandare formé.

Il est très fin et a des allures vibrifiées.

W?re est également parfaitement adapté comme cheval de voltige.

Dans le gel, intrépide et sage.

Dans la manipulation absolument sage et simple, mais seulement partiellement pensé comme dressage ou cheval de loisirs pour les cavaliers ou les cavaliers les plus difficiles.

Localisation près d’Allershausen

Essai de courses vers 30 ?, qui sont facturés à l’achat.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Czy 14-letni wałach Stockma sprzedawane? około 1,80 do S* zostały pomyślnie skoki na arenie międzynarodowej.
Ujeżdżenie wyszkolony do L Kandare.

Jest bardzo dobrze i ma zamiatanie chód.

Byłoby również idealne jako konia sklepienia.
I był już używany przez poprzedniego właściciela jako konia sklepienia.

W żelu?nde nieustraszony i dobrze się zachowywał.

Absolutnie dobrze się zachowywał i nieskomplikowany, ale tylko warunkowo przeznaczony jako ujeżdżenie lub koń rekreacyjny dla anf?nger lub "ngststliche Reiter".
Podczas skakania potrzebuje cienkiej, ale wciąż konsekwentnej ręki. 

Chciałbym mieć dla niego najlepsze miejsce. 

Lokalizacja w pobliżu Allershausen

Naturalnie zaszczepiony EHV, tężec i grypa.
Z?hne wykonane w styczniu i regularne? ig przedstawione osteopacie.

Zdjęcia z listopada 2019 dostępne.

Pochodzenie

Lokalizacja

85391 Allershausen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
81375 München
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
81375 München
Niemcy
i