nowe dzisiaj: 362 | sprzedane: 480
c
Koń hanowerski Wałach 3 lat 164 cm Kara
1 Video

HANNOVERANE 3-J Wallach TOP CHARAKTER

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3295953
Data wstawienia: 10.08.2022
Wyświetlenia reklamy : 651
Reklama odnotowana: 25
Kategoria cenowa 10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 857 zł do 70 280 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
3 lat
164 cm
Kara
Ujeżdżenie
Skoki
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • Holenderski
 • Polski
 • Rosyjski
Zum Verkauf steht unsere 3-j schicke Wallach von Finest, aus einer Edward/Lauries Crusador xx Mutter. 
Stockmass zur Zeit 164-165cm, Endmass schätzen wir 168-170cm. 
Seit kurzem unter dem Sattel, unser Wallach präsentiert sich sehr sehr brav und umkompliziert, verfugt über sehr hohen Rittigkeit drei sehr gute GGA. 
Unser Wallach wurde sorgfältig aufgezogen und angeritten (wir arbeiten mit Pferden ohne Gewalt!). 
Einfach tolles Ausbildungspferd mit viel Potenzial;: nervenstark, immer motiviert bei Arbeit , will alles richtig machen. Traktor, Hunde, andere Pferde, Anhänger, Tierarzt, Hufschmied sind überhaupt kein Problem. 

Springen kann er auch ( Linie E bei Abstammung)

Zum Verkauf direkt von Züchter/ wir züchten Hannoveraner-Dressurpferde.


Unsere Zucht befindet sich nur 150km von die Grenze Frankfurt ?Oder (keine 2 Stunden von Berlin /Autobahn A2 in Polen). 

Facebook: HODOWLA KONI HANOWERSKICH CSL 

Wir sind Hannoveraner Verband VERDEN - Mitglied. 


Ein Besuch ist nach telefonische Absprache unter 0048509269249 jederzeit möglich.schreiben Sie bitte gerne Nachricht per WhatsApp . Gerne DEUTSCH 0048509269249 .

15 000 Euro Festpreis

TOP gesund, TUV -alles OK.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale is our 3-j chic gelding by Finest, made of an Edward/Lauries Crusador xx mother. 
Stick size at the moment 164-165cm, final mass we estimate 168-170cm. 
Recently under the saddle, our gelding presents itself very very well-behaved and uncomplicated, has three very good GGA over very high rideability. 
Our gelding was carefully raised and ridden (we work with horses without violence!). 
Simply great training horse with a lot of potential;: nerve-strong, always motivated at work, wants to do everything right. Tractor, dogs, other horses, trailers, veterinarian, farrier are no problem at all. 

He can also jump (line E for ancestry)

For sale directly from breeders / we breed Hanoverian dressage horses.

Our breeding is located only 150km from the border Frankfurt ? Or (less than 2 hours from Berlin /Motorway A2 in Poland). 

Facebook: HODOWLA KONI HANOWERSKICH CSL 

We are Hannoveraner Verband VERDEN - member. 

A visit is possible by telephone arrangement at 0048509269249 at any time.

please feel free to write a message via WhatsApp . Gladly GERMAN 0048509269249 .

15 000 Euro fixed price

TOP healthy, TUV -everything OK.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A la venta está nuestro gelding chic 3-j de Finest, hecho de una madre Edward / Lauries Crusador xx. 
Tamaño del palo en este momento 164-165cm, masa final estimamos 168-170cm. 
Recientemente bajo el sillín, nuestro gelding se presenta muy bien educado y sin complicaciones, tiene tres GGA muy buenos sobre una capacidad de conducción muy alta. 
Nuestro gelding fue cuidadosamente criado y montado (¡trabajamos con caballos sin violencia!). 
Simplemente un gran caballo de entrenamiento con mucho potencial; fuerte a los nervios, siempre motivado en el trabajo, quiere hacer todo bien. Tractor, perros, otros caballos, remolques, veterinario, herrador no son ningún problema en absoluto. 

También puede saltar (línea E para la ascendencia)

Se vende directamente de los criadores / criamos caballos de doma de Hannover.

Nuestra cría se encuentra a sólo 150 km de la frontera Frankfurt ? O (a menos de 2 horas de Berlín / Autopista A2 en Polonia). 

Facebook: HODOWLA KONI HANOWERSKICH CSL 

Somos Hannoveraner Verband VERDEN - miembro. 

Una visita es posible por teléfono en 0048509269249 en cualquier momento.

por favor, siéntase libre de escribir un mensaje a través de WhatsApp. Con mucho gusto 0048509269249 ALEMANA.

Precio fijo de 15 000 euros

TOP saludable, TUV -todo OK.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A vendre est notre 3-j chic gelding by Finest, fait d’une mère Edward/Lauries Crusador xx. 
Taille du bâton à l’heure actuelle 164-165cm, masse finale nous estimons 168-170cm. 
Récemment sous la selle, notre gelding se présente très très bien comporté et simple, a trois très bons GGA sur une très grande maniabilité. 
Notre hongre a été soigneusement relevé et monté (nous travaillons avec des chevaux sans violence!). 
Tout simplement un excellent cheval d’entraînement avec beaucoup de potentiel;: nerveux, toujours motivé au travail, veut tout faire correctement. Tracteur, chiens, autres chevaux, remorques, vétérinaire, maréchal-ferrant ne sont pas du tout un problème. 

Il peut aussi sauter (ligne E pour ascendance)

A vendre directement auprès des éleveurs / nous élevons des chevaux de dressage hanovriens.

Notre élevage est situé à seulement 150km de la frontière Francfort ? Ou (à moins de 2 heures de Berlin / Autoroute A2 en Pologne). 

Facebook : HODOWLA KONI HANOWERSKICH CSL 

Nous sommes Hannoveraner Verband VERDEN - membre. 

Une visite est possible par arrangement téléphonique à 0048509269249 à tout moment.

n’hésitez pas à écrire un message via WhatsApp. Volontiers ALLEMAND 0048509269249.

15 000 Euro prix fixe

TOP en bonne santé, TUV -tout VA BIEN.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż jest nasz 3-j elegancki wałach Finest, wykonany z matki Edward / Lauries Crusador xx. 
Rozmiar kija w tej chwili 164-165cm, masa końcowa szacujemy na 168-170cm. 
Ostatnio pod siodłem nasz wałach prezentuje się bardzo dobrze i nieskomplikowany, ma trzy bardzo dobre GGA nad bardzo wysoką właściwością jezdną. 
Nasz wałach został starannie podniesiony i przejechany (pracujemy z końmi bez przemocy!). 
Po prostu świetny koń treningowy z dużym potencjałem;: silny nerwowo, zawsze zmotywowany do pracy, chce zrobić wszystko dobrze. Traktor, psy, inne konie, przyczepy, weterynarz, kowal nie stanowią żadnego problemu. 

Potrafi też skakać (linia E dla przodków)

Na sprzedaż bezpośrednio od hodowców / hodujemy hanowerskie konie ujeżdżeniowe.

Nasza hodowla znajduje się zaledwie 150 km od granicy z Frankfurtem ? Lub (mniej niż 2 godziny od Berlina / Autostrada A2 w Polsce). 

Facebook: HODOWLA KONI HANOWERSKICH CSL 

Jesteśmy Hannoveraner Verband VERDEN - członek. 

Wizyta jest możliwa po uzgodnieniu telefonicznym w 0048509269249 w dowolnym momencie.

napisz wiadomość za pośrednictwem WhatsApp. Chętnie NIEMIECKI 0048509269249 .

15 000 Euro stała cena

TOP zdrowy, TUV -wszystko OK.

Pochodzenie

Lokalizacja

62070 Posen
Polska


Ogłoszeniodawca

Joanna Lewandowska
E
62070 Posen
Polska
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Joanna Lewandowska
E
62070 Posen
Polska
i