nowe dzisiaj: 169 | sprzedane: 86
c
Inseratsbild
1 Video
+2 Zdjęcia

Spaßmobil - Ein Traumpferd für den Dressursport

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1867477
Data wstawienia: 23.03.2020
~212 870 zł 50 000 €
Anonimowy
Osoba kontaktowa:
T. Thomsen
+49 (0)15164605195
Drukuj

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ...więcej
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
4 lat
168 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
gotowy do P
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
Zum Verkauf steht ein nun vierjähriger Wallach von Veneno (Vitalis) x Wolkenstein II.
Er präsentiert sich im natürlichen Bewegungsablauf mit schöner Mechanik und gefälligem Ausdruck. Ein sensibles Pferd, das von Natur aus sehr geschlossen, ausbalanciert und rittig ist. Der Wallach verfügt über die für den höheren Dressursport notwendige Power und Kraft, hat Vertrauen zum Reiter und bleibt auch bei äußeren, stressauslösenden Einflüssen regulierbar. Er schafft das Zusammenspiel zwischen An-und Abspannen und findet somit zur Losgelassenheit, was dem Reiter sehr zu Gute kommt. Wir sehen in dem Pferd bei guter Förderung das Potential eines Grand-Prix Pferdes.
Zudem zeigt er sich für ein Dressurpferd überragend und super vorsichtig beim Freispringen.
This text has been translated automatically.
For sale is a four-year-old gelding by Veneno (Vitalis) x Wolkenstein II.
It presents itself in the natural course of movement with beautiful mechanics and pleasing expression. A sensitive horse that is by nature very closed, balanced and horse-riding. The gelding has the power and power necessary for higher dressage sports, has confidence in the rider and remains adjustable even with external, stress-inducing influences. He creates the interplay between clamping and unclamping and thus finds the looseness, which is very good for the rider. We see the potential of a Grand Prix horse in the horse with good promotion.
In addition, he shows himself for a dressage horse outstanding and super careful when jumping free.
Ce texte a été traduit automatiquement.
A vendre est un hongre de quatre ans par Veneno (Vitalis) x Wolkenstein II.
Il se présente dans le cours naturel du mouvement avec une belle mécanique et une expression agréable. Un cheval sensible qui est par nature très fermé, équilibré et équitation. Le hongre a la puissance et la puissance nécessaires pour les sports de dressage plus élevé, a confiance dans le cavalier et reste réglable même avec des influences externes, induisant le stress. Il crée l'interaction entre le clampage et le déclamping et trouve ainsi le relâchement, ce qui est très bon pour le cavalier. Nous voyons le potentiel d'un cheval grand prix dans le cheval avec une bonne promotion.
En outre, il se montre pour un cheval de dressage exceptionnel et super prudent lors du saut libre.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż jest czteroletni wałach veneno (Vitalis) x Wolkenstein II.
Prezentuje się w naturalnym toku ruchu z piękną mechaniką i przyjemną ekspresją. Wrażliwy koń, który z natury jest bardzo zamknięty, zrównoważony i jazda konna. Wałach ma moc i moc niezbędną do wyższych sportów ujeżdżenia, ma zaufanie do jeźdźca i pozostaje regulowany nawet z zewnętrznymi, wywołującymi stres wpływy. Tworzy wzajemne oddziaływanie między zaciskaniem a odciskiem, a tym samym znajduje luz, który jest bardzo dobry dla jeźdźca. Widzimy potencjał konia Grand Prix w koniu z dobrą promocją.
Ponadto, pokazuje się na koniu ujeżdżenia wybitny i bardzo ostrożny podczas skoków za darmo.

Pochodzenie

Lokalizacja

22959 Linau
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Osoba kontaktowa
T. Thomsen
9 +49 (0)15164605195
Mówimy w językach:
 
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Konie hodowlane
Rassen
Koń hanowerski
Koń oldenburski
Inne konie gorącokrwiste

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Pola te muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Inne ogłoszenia tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Osoba kontaktowa
T. Thomsen
9 +49 (0)15164605195
i