nowe dzisiaj: 450 | sprzedane: 690
c
Koń hanowerski Wałach 5 lat 171 cm Ciemnogniada
2 Filmy
+6 Zdjęcia

Talentierter Dressurnachwuchs von Florenz

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2642974
Data wstawienia: 14.10.2021
Wyświetlenia reklamy : 5502
Reklama odnotowana: 118
25 000 € do 40 000 €
Kategoria cenowa ~114 645 zł do 183 426 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
31613 Wietzen
Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
5 lat
171 cm
Ciemnogniada
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: L ~ P
Sukces: Dressurpferde A ~ L (youngster)
Hannoveraner Verband

Opis

Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Włoski
  • Holenderski
  • Polski
  • Szwedzki
  • Francuski
  • Niemiecki
  • Rosyjski
Floriander Oleander – sympathischer Strahlemannvon Florenz aus einer Rascalino Mutter.
Seiner Abstammung entsprechend ein bewegungsstarkes Pferd mit allen Möglichkeiten für eine erfolgreiche Dressurkarriere. Dabei verfügt er über drei gleichermaßen überdurchschnittliche GGA und erfreut im Stall und bei der Arbeit durch einen sehr freundlichen Charakter mit toller Einstellung zur Arbeit! Auch im Gelände zeigt er sich immer gelassen.
Floriander hat seine Jugend bis zum Frühling 2020 im Herdenverband auf großen Koppeln verbracht. Danach gelang er direkt in den professionellen Beritt, wo er mit viel Liebe und Geduld angeritten wurde und bis heute ausgebildet wird.
Er ist ein kerngesunder Bursche, der sich als optimales Ausbildungspferd mit viel Potential darstellt. Seine Auffassungsgabe und natürliche Rittigkeit sprechen für ihn.
Flo hat keinerlei Unarten und würde sich sicher über Familienanschluss freuen.
Er ist Dressurpferde L fertig, wurde aber Corona bedingt erst im Juli 2021 zum ersten Mal öffentlich vorgestellt. Er gewann seine erste Dressurpferdeprüfung Kl.A mit einer sagenhaften 8,7.
Der aktuelle Standort ist nahe Bremen. Ein sehr guter Röntgen-TÜV liegt vor!

Direkt vom Züchter. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Floriander Oleander ? sympathetic Strahlemannfrom Florence from a Rascalino mother.
According to his ancestry, a strong horse with all the possibilities for a successful dressage career. He has three equally above-average GGA and delights in the stable and at work with a very friendly character with a great attitude to work! Even in the gel?nde he is always relaxed.
Floriander spent his youth until Spring 2020 in the herd association on large paddocks. After that, he succeeded directly in the professional riding, where he was ridden with a lot of love and patience and is still trained today.
He is a healthy guy who presents himself as an optimal training horse with a lot of potential. His comprehension and natural rideability speak for him.
Flo has no naughty and would certainly be happy about family connection.
He is dressage horses L finished, but Corona was only presented to the public for the first time in July 2021. He won his first class with a fabulous 8.7.
The current location is near Bremen. A very good R?ntgen-T? V is available!

We are looking forward to your visit!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Floriander Adelfa ? strahlemann comprensivode Florencia de una madre rascalino.
Según su ascendencia, un caballo fuerte con todas las posibilidades para una exitosa carrera de doma. Tiene tres GGA igualmente por encima de la media y se deleita en el establo y en el trabajo con un carácter muy amable con una gran actitud hacia el trabajo! Incluso en el gel?nde siempre está relajado.
Floriander pasó su juventud hasta la primavera de 2020 en la asociación de rebaños en grandes potreros. Después de eso, tuvo éxito directamente en la equitación profesional, donde fue montado con mucho amor y paciencia y todavía se entrena hoy en día.
Es un tipo sano que se presenta como un caballo de entrenamiento óptimo con mucho potencial. Su comprensión y manejabilidad natural hablan por él.
Flo no tiene travieso y sin duda sería feliz acerca de la conexión familiar.
Se trata de caballos de doma L terminados, pero Corona solo se presentó al público por primera vez en julio de 2021. Ganó su primera clase con un fabuloso 8.7.
La ubicación actual está cerca de Bremen. Un muy buen R?ntgen-T? V está disponible!

Estamos deseando que llegue su visita!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Floriander Oleander – beam man simpatico di Firenze da una madre Rascalino.
Secondo i suoi antenati, un cavallo forte con tutte le possibilità per una carriera di dressage di successo. Ha tre GGA ugualmente al di sopra della media e si diletta nella stalla e al lavoro con un carattere molto amichevole con un grande atteggiamento al lavoro! Anche fuori strada, è sempre rilassato.
Floriander ha trascorso la sua giovinezza fino alla primavera del 2020 nell'associazione di mandria su grandi paddock. Dopo di che, è riuscito direttamente nella guida professionale, dove è stato cavalcato con molto amore e pazienza ed è ancora allenato oggi.
È un ragazzo sano che si presenta come un cavallo da allenamento ottimale con un sacco di potenziale. La sua comprensione e la sua naturale guidabilità parlano per lui.
Flo non ha cattive e sarebbe sicuramente felice della connessione familiare.
È il dressage cavalli L finito, ma Corona è stato presentato al pubblico solo per la prima volta nel luglio 2021. Ha vinto il suo primo test di cavallo dressage Kl.A con un favoloso 8.7.
La posizione attuale è vicino a Brema. È disponibile un ottimo TÜV a raggi X!

Direttamente dall'allevatore. 

Non vediamo l'ora della tua visita!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Floriander Oleander? sympathieke Strahlemann uit Florence van een Rascalino moeder.
Volgens zijn afkomst een sterk paard met alle mogelijkheden voor een succesvolle dressuurcarrière. Hij heeft drie even bovengemiddelde GGA en geniet van de stal en op het werk met een zeer vriendelijk karakter met een geweldige houding ten opzichte van het werk! Zelfs in de gel?nde is hij altijd ontspannen.
Floriander bracht zijn jeugd tot voorjaar 2020 door in de kuddevereniging op grote paddocks. Daarna slaagde hij direct in het professionele rijden, waar hij met veel liefde en geduld werd gereden en vandaag de dag nog steeds wordt getraind.
Hij is een gezonde man die zich presenteert als een optimaal trainingspaard met veel potentie. Zijn begrip en natuurlijke rijvaardigheid spreken voor hem.
Flo heeft geen ondeugende en zou zeker blij zijn met familieband.
Hij is dressuurpaarden die ik heb gefinisht, maar Corona werd pas in juli 2021 voor het eerst aan het publiek gepresenteerd. Hij won zijn eerste dressuurpaardenkampioenschap klasse A met een fantastische 8,7.
De huidige locatie is nabij Bremen. Een zeer goede R?ntgen-T? V is beschikbaar!

Rechtstreeks van de Z?chter. 

We kijken uit naar uw bezoek!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Флориандр Олеандр ? сочувствующий Штрахлеманн из Флоренции от матери Раскалино.
По его родословной, сильная лошадь со всеми возможностями для успешной выездки. У него три одинаково выше среднего GGA и он восхищается конюшней и работой с очень дружелюбным характером с отличным отношением к работе! Даже в гельнде он всегда расслаблен.
Флориандер провел свою юность до весны 2020 года в стадном товариществе на больших загонах. После этого он преуспел непосредственно в профессиональной верховой езде, где он катался с большой любовью и терпением и до сих пор тренируется.
Он здоровый парень, который позиционирует себя как оптимальная тренировочная лошадь с большим потенциалом. Его понимание и естественная езда говорят за него.
Фло не имеет непослушных и наверняка будет рад семейной связи.
Он выездки лошадей L закончил, но Корона была впервые представлена публике только в июле 2021 года. Он выиграл свой первый чемпионат по выездке лошадей класса А со сказочными 8,7.
Текущее местоположение находится недалеко от Бремена. Очень хороший R?ntgen-T? V доступно!

Непосредственно из Зхтера. 

Мы с нетерпением ждем вашего визита!

Pochodzenie

Lokalizacja

28865 Lilienthal
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
31613 Wietzen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
31613 Wietzen
Niemcy
i