nowe dzisiaj: 261 | sprzedane: 507
c
Koń hanowerski Wałach 5 lat 174 cm Ciemnokasztanowata
1 Video

Auffälliger Wallach mit sehr guten GGA

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2896824
Data wstawienia: 14.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 2028
Reklama odnotowana: 36
21 000 €
~ 94 989 zł do negocjacji
VAT podlega zwrotowi
Ogłoszeniodawca standardowy
21407 Deutsch Evern
Niemcy
9
+49 (0)15... pokaż
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
5 lat
174 cm
Ciemnokasztanowata
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: Dressurpferde A ~ L (youngster)
Rekreacja
Hannoveraner Verband

Opis

Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Polski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Niemiecki
  • Rosyjski
Zum Verkauf steht ein großrahmiger sehr lernwilliger Wallach mit sehr guten GGA und Rittigkeit. Findus überzeugt durch sein großes Potenzial für das Dressurviereck. In kurzer Zeit hat er sich bereits enorm weiterentwickelt und lässt auch auf eine tolle zukünftige Entwicklung hoffen. Ein guter TÜV liegt vor.

Einige seiner Halbgeschwister sind bereits sehr erfolgreich im Sport unterwegs, u.a. eine Stute von Buckingham, die nun 5-jährig bereits L-Dressuren gewinnen konnte.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale is a large-framed very willing to learn gelding with very good GGA and rideability. Findus convinces with its great potential for the dressage quadrangle. In a short time, he has already developed enormously and also gives hope for a great future development. A good TÜV is available.

Some of his half-siblings are already very successful in the sport, including a mare from Buckingham, who was now able to win L-dressage at the age of 5.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A la venta es un marco grande muy dispuesto a aprender gelding con muy buen GGA y manejabilidad. Findus convence por su gran potencial para el cuadrángulo de doma clásica. En poco tiempo, ya se ha desarrollado enormemente y también da esperanza para un gran desarrollo futuro. Un buen TÜV está disponible.

Algunos de sus medios hermanos ya tienen mucho éxito en el deporte, incluida una yegua de Buckingham, que ahora pudo ganar L-doma a la edad de 5 años.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A vendre est un grand cadre très désireux d’apprendre le gelding avec une très bonne GGA et la maniabilité. Findus convainc par son grand potentiel pour le quadrilatère de dressage. En peu de temps, il s’est déjà énormément développé et donne également l’espoir d’un grand développement futur. Un bon TÜV est disponible.

Certains de ses demi-frères et sœurs ont déjà beaucoup de succès dans le sport, dont une jument de Buckingham, qui a maintenant pu gagner le L-dressage à l’âge de 5 ans.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Продается крупнорамный очень желающий освоить гелдинг с очень хорошей GGA и управляемостью. Findus убеждает своим большим потенциалом для выездки четырехугольником. За короткое время он уже колоссально развился и к тому же дает надежду на большое будущее развитие. Хороший TÜV доступен.

Некоторые из его сводных братьев и сестер уже очень успешны в спорте, в том числе кобыла из Букингема, которая теперь смогла выиграть L-выездку в возрасте 5 лет.

Pochodzenie

Lokalizacja

21357 Bardowick
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
21407 Deutsch Evern
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
21407 Deutsch Evern
Niemcy
i