nowe dzisiaj: 287 | sprzedane: 621
c
Inseratsbild
1 Video
+2 Zdjęcia

Ideales Nachwuchspferd für den ambitionierten Sportreiter

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1792314
Data wstawienia: 11.06.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~186 036 zł do 465 080 zł
VAT podlega zwrotowi
Gestüt Nymphenburg
Panie Helmut von Fircks
Grüne Linie 6
26160 Bad Zwischenahn Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiJedną z najważniejszych ras gorącokrwistych w niemieckiej hodowli koni jest koń hanowerski. Jego powstanie sięga założenia Stada Ogierów Celle w Dolnej Saksonii w 1735 roku. Jako postawę do hodowli wykorzystano konie holsztyńskie, ale także konie pełnej krwi angielskiej miały duże znaczenie, poniewa ... Więcej o rasie koni Koń hanowerski
Koń hanowerski
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
174 cm
Kara
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: L ~ P
Sukces: A ~ L
Hannoveraner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Polski
  • Rosyjski
Dressur Nachwuchspferd vom Allerfeinsten 

Dieser imposante Wallach steht deutlich im Hengstausdruck und bringt alles mit, was man für ein erfolgreiches Dressurpferd braucht. Format, 3 top Grundgangarten, enorme Ausstrahlung und ganz viel Qualität in der Ausbildung. 

Ein Pferd für den ambitionierten Sportreiter mit ganz viel Perspektive und sehr viel Spaß an der Ausbildung. Bewegung macht ihm viel Freude und er lernt schnell. Aufgrund seiner Größe haben wir spät mit ihm angefangen und ihm die Zeit gegeben in seine Jacke hineinzuwachsen. Das gibt er jetzt durch großen Lerneifer und die Bereitschaft zur intensiven Mitarbeit in vollem Umfang zurück. Der Muttervater war 2 maliger Weltmeister der jungen Dressurpferde und begeistert immer wieder durch seine überragende Ausstrahlung. Das hat er hier ausdrucksstark weitergegeben.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dressage young horse at its finest

This imposing gelding is clearly in the stallion print and brings everything you need for a successful dressage horse. Format, 3 top basic gait types, enormous charisma and a lot of quality in training.

A horse for the ambitious sports rider with a lot of perspective and a lot of fun in training. He enjoys exercise and learns quickly. Because of his size, we started with him late and gave him the time to grow into his jacket. He now fully returns this through great eagerness to learn and a willingness to cooperate intensively. The mother-father was a two-time world champion of the young dressage horses and always inspires with his outstanding charisma. He has passed that on here with great expression.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Doma caballo joven en su máxima expresión

Este imponente gelding está claramente en la impresión del semental y trae todo lo que necesita para un caballo de doma de éxito. Formato, 3 tipos básicos de marcha, enorme carisma y mucha calidad en la formación.

Un caballo para el ambicioso ciclista deportivo con mucha perspectiva y mucha diversión en el entrenamiento. Le gusta el ejercicio y aprende rápidamente. Debido a su tamaño, comenzamos con él tarde y le dimos tiempo para crecer en su chaqueta. Ahora lo devuelve plenamente a través de un gran afán de aprender y de la voluntad de cooperar intensamente. La madre-padre fue dos veces campeona mundial de los jóvenes caballos de doma y siempre inspira con su carisma excepcional. Lo ha transmitido aquí con gran expresión.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dressage Young Horse à son meilleur

Ce hongre imposant est clairement dans l’expression de l’étalon et apporte tout ce dont vous avez besoin pour un cheval de dressage réussie. Format, 3 meilleurs cours de base, un charisme énorme et beaucoup de qualité dans la formation.

Un cheval pour l’ambitieux cavalier sportif avec beaucoup de perspective et beaucoup de plaisir à l’entraînement. Le mouvement lui donne beaucoup de plaisir et il apprend vite. En raison de sa taille, nous avons commencé tard avec lui et lui a donné le temps de grandir dans sa veste. Il revient maintenant dans son intégralité par un grand empressement à apprendre et une volonté de coopérer intensivement. Le père mère a été 2 fois champion du monde des jeunes chevaux de dressage et inspire toujours avec son charisme exceptionnel. Il l’a transmis ici d’une manière expressive.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dressuur jong paard op zijn best

Deze imposante Ruin is duidelijk in de print van de hengst en brengt alles wat je nodig hebt voor een succesvol dressuur paard. Formaat, 3 top Basic gang typen, enorm charisma en veel kwaliteit in training.

Een paard voor de ambitieuze sport rijder met veel perspectief en veel plezier in de training. Hij houdt van sporten en leert snel. Vanwege zijn grootte, we begonnen met hem laat en gaf hem de tijd om te groeien in zijn jas. Hij keert dit nu volledig terug door grote gretigheid om te leren en de bereidheid om intensief samen te werken. De moeder-vader was een twee keer wereldkampioen van de jonge dressuurpaarden en inspireert altijd met zijn uitmuntende charisma. Hij heeft dat hier met grote expressie doorgegeven.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ujeżdżeniu młody koń w najlepszym wydaniu

Ten imponujący wałach jest wyraźnie w ekspresji ogiera i przynosi wszystko, czego potrzebujesz do udanego konia ujeżdżenia. Format, 3 najlepsze kursy podstawowe, ogromna charyzma i dużo jakości w szkoleniu.

Koń dla ambitnego zawodnika sportowego z dużą perspektywą i dużo zabawy w treningu. Ruch daje mu dużo przyjemności i szybko się uczy. Ze względu na jego rozmiar, zaczęliśmy późno z nim i dał mu czas, aby wyrosnąć na jego kurtkę. Teraz zwraca to w całości poprzez wielką chęć do nauki i chęć intensywnej współpracy. Ojciec matki był 2-krotnym mistrzem świata młodych koni ujeżdżenia i zawsze inspiruje swoją wybitną charyzmą. Przekazał to tutaj w sposób ekspresyjny.

Pochodzenie

Lokalizacja

26160 Bad Zwischenahn
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Gestüt Nymphenburg
E
Panie Helmut von Fircks
Grüne Linie 6
26160 Bad Zwischenahn
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Rassen
Koń hanowerski
Koń oldenburski
Koń westfalski

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Gestüt Nymphenburg
E
Panie Helmut von Fircks
Grüne Linie 6
26160 Bad Zwischenahn
Niemcy
i