nowe dzisiaj: 394 | sprzedane: 581
c
Koń holsztyński Klacz 10 lat 168 cm Siwa
+1 Zdjęcia

Tragende Zuchtstute von Clarimo

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 3282429
Data wstawienia: 04.08.2022
Wyświetlenia reklamy : 1053
Reklama odnotowana: 28
11 000 €
~ 51 719 zł do negocjacji
Anonimowy
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Klacz
10 lat
168 cm
Siwa
Hodowla
Skoki
Stan szkolenia: A ~ L

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Włoski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
!Sonderpreis!
Diese 10 jährige Holsteiner Stute ist tragend von dem Chaccon Blue Sohn "CHACCOLOU PS", dieser talentierte Nachwuchshengst der Station Schockemöhle besticht durch unheimliche viel Abdruck am Sprung und eine ideal öffnende Hinterhand.
Dies spiegelt auch die Internationalität seiner sporterprobten Genetik wieder.
Chaccolou schloss seine HLP mit gesamt 8,61 als einer der besten im 35-köpfigen Prüfungsfeld ab, viermal bekam er die 9,0 u.a für sein springvermögen. Rittigkeit wurde ebenfalls für sehr gut befunden mit einer 8,75 .
(Letzten beiden Bilder Daten Chaccolou und Bild von Chaccolou)

Die Stute ist geritten und auch gesund kann auch nach dem Fohlen wieder als Reitpferd eingesetzt werden.

Aufgrund ihres großartigen Pedigree's und guter Rosse wurde sie spontan besamt und hat dirket geklappt. Sowohl für die Zucht weiterhin sehr gut vorstellbar sowie für den Sport .

Verkauf erfolgt aus privaten Gründen!

Alles weitere gerne per Telefon 015161132612
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
This 10-year-old Holsteiner mare is supported by the Chaccon Blue son "CHACCOLOU PS", this talented young stallion of the station Schockemöhle impresses with an uncanny amount of imprint on the jump and an ideal opening hindquarters.
This also reflects the internationality of its sport-proven genetics.
Chaccolou completed his HLP with a total of 8.61 as one of the best in the 35-member examination field, four times he received the 9.0 among other things for his jumping ability. Rideability was also found to be very good with an 8.75.
(Last two pictures data Chaccolou and picture of Chaccolou)

The mare is ridden and also healthy can be used again after the foal as a riding horse.

Due to her great pedigree and good horse, she was spontaneously inseminated and worked directly. Both for breeding still very well imaginable as well as for the sport.

Sale is for private reasons!

Everything else can be 015161132612 by phone
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Questa cavalla Holsteiner di 10 anni è supportata dal figlio Chaccon Blue "CHACCOLOU PS", questo talentuoso giovane stallone della stazione Schockemöhle impressiona con una quantità inquietante di impronta sul salto e un'apertura ideale dei quarti posteriori.
Ciò riflette anche l'internazionalità della sua genetica collaudata nello sport.
Chaccolou ha completato il suo HLP con un totale di 8.61 come uno dei migliori nel campo degli esami a 35 membri, quattro volte ha ricevuto il 9.0 tra le altre cose per la sua abilità di salto. Anche la guidabilità è risultata molto buona con un 8,75.
(Ultime due immagini dati Chaccolou e foto di Chaccolou)

La cavalla è cavalcata e anche sana può essere riutilizzata dopo il puledro come cavallo da equitazione.

A causa del suo grande pedigree e del suo buon cavallo, fu spontaneamente inseminata e lavorò direttamente. Sia per l'allevamento ancora molto ben immaginabile che per lo sport.

La vendita è per motivi privati!

Tutto il resto può essere 015161132612 per telefono
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Deze 10-jarige Holsteiner merrie wordt ondersteund door de Chaccon Blue zoon "CHACCOLOU PS", deze talentvolle jonge hengst van het station Schockemöhle maakt indruk met een griezelige hoeveelheid afdruk op de sprong en een ideale openende achterhand.
Dit weerspiegelt ook de internationaliteit van zijn sport-bewezen genetica.
Chaccolou sloot zijn HLP af met een totaal van 8,61 als een van de beste in het 35-koppige examenveld, vier keer kreeg hij de 9.0 onder andere voor zijn springvermogen. Ook de rijeigenschappen bleken erg goed te zijn met een 8.75.
(Laatste twee foto's gegevens Chaccolou en foto van Chaccolou)

De merrie wordt gereden en kan ook na het veulen weer als rijpaard worden ingezet.

Door haar geweldige stamboom en goede paard werd ze spontaan geïnsemineerd en direct gewerkt. Zowel voor de fokkerij nog heel goed denkbaar als voor de sport.

Verkoop is om privéredenen!

Al het andere kan telefonisch worden 015161132612
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ta 10-letnia klacz Holsteiner jest wspierana przez syna Chaccon Blue "CHACCOLOU PS", ten utalentowany młody ogier ze stacji Schockemöhle zachwyca niesamowitą ilością odcisku na skoczni i idealnym otworem tylnych ćwiartek.
Odzwierciedla to również międzynarodowość jego sprawdzonej w sporcie genetyki.
Chaccolou ukończył HLP z łączną notą 8,61 jako jeden z najlepszych w 35-osobowej dziedzinie egzaminacyjnej, czterokrotnie otrzymał 9,0 między innymi za umiejętność skakania. Stwierdzono również, że rideability jest bardzo dobry z 8.75.
(Ostatnie dwa zdjęcia dane Chaccolou i zdjęcie Chaccolou)

Klacz jest dosiadana, a także zdrowa może być ponownie użyta po źrebięciu jako koń jeździecki.

Ze względu na swój wielki rodowód i dobrego konia została spontanicznie zapłodniona i pracowała bezpośrednio. Zarówno do hodowli wciąż bardzo dobrze wyobrażalnej, jak i do sportu.

Sprzedaż odbywa się z powodów prywatnych!

Wszystko inne można 015161132612 przez telefon

Pochodzenie

Lokalizacja

59581 Warstein
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Mówimy w językach:
 
Strona: descendi

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
n r
Anonimowy
i