nowe dzisiaj: 260 | sprzedane: 219
c
Inseratsbild
1 Video
+4 Zdjęcia

Bewegungsstarkes Stutfohlen von Crunch, prämiert !

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2122712
Data wstawienia: 22.11.2020
5 000 € do 10 000 €
Kategoria cenowa ~22 457 zł do 44 907 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ...więcej
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Klacz
Źrebak (03/2020)
166 cm
Siwa
Skoki
WKKW
Hodowla
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Polski
Nanu ist eine sehr intelligente und bewegungsstarke Tochter des internatinal erfolgreichen Crunch. Sie ist reaktionsschnell, mit tollem Gesicht und korrektem Fundament.
Ihre Mutter Hope hat Cachas zum Vater und geht direkt auf die berühmte Bundessiegerstute Dominique v.Falcon zurück. Diese ist Mutter der Hengste Magnat I und II. Nanu`s Großmutter Jasmin brachte die gekörten Hengste Quidams Acord und Conrad vd Mispelare sowie mehrere im Springsprort erfolgreiche Pferde- unter anderem die Stute U-Joyfull von Caretino. Direkte Verwandschaft zu Carlo (S. Alvarez). Stamm 318A2.
Preis VHS.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Nanu is a very intelligent and powerful daughter of the international successful Crunch. It is responsive, with a great face and a correct foundation.
Her mother Hope has Cachas as his father and goes straight back to the famous German mare Dominique v.Falcon. This is mother of the stallions Magnat I and II. Nanu's grandmother Jasmin brought the licensed stallions Quidams Acord and Conrad vd Mispelare as well as several successful horses in the jumping competition - among others the mare U-Joyfull from Caretino. Direct relationship to Carlo (S. Alvarez). Tribe 318A2.
Price VHS.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Nanu es una hija muy inteligente y conmovedora de la internacionalmente exitosa Crunch. Ella es sensible, con una gran cara y una correcta fundación.
Su madre Hope es hija de Cachas y se remonta directamente a la famosa yegua campeona nacional Dominique de Falcon, que es la madre de los sementales Magnat I y II. La abuela de Nanu, Jasmin, produjo los sementales licenciados Quidams Acord y Conrad vd Mispelare, así como varios caballos que tuvieron éxito en el salto, entre ellos la yegua U-Joyfull de Caretino. Relación directa con Carlo (S. Alvarez). Stamm 318A2.
Precio VHS.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Nanu est une fille très intelligente et puissante du crunch à succès interne. Elle est réactive, avec un beau visage et des fondations correctes.
Sa mère, Hope, a cachas pour père et remonte directement à la célèbre jument gagnante fédérale Dominique v. Falcon. C’est la mère des étalons Magnat I et II, la grand-mère de Nanu, Jasmin, a apporté les étalons en grains Quidams Acord et Conrad vd Mispelare ainsi que plusieurs chevaux à succès dans le Springsprort - entre autres la jument U-Joyfull de Caretino. La parenté directe avec Carlo (S. Alvarez). Souche 318A2.
Prix VHS.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
Nanu is een zeer intelligente en krachtige dochter van de internationale succesvolle Crunch. Het is responsief, met een geweldig gezicht en een juiste basis.
Haar moeder Hope heeft Cachas als vader en gaat direct terug naar de beroemde Duitse merrie Dominique v.Falcon. Dit is moeder van de hengsten Magnat I en II. Nanu's grootmoeder Jasmin bracht de goedgekeurde hengsten Quidams Acord en Conrad vd Mispelare en een aantal succesvolle paarden in de springcompetitie - onder andere de merrie U-Joyfull uit Caretino. Directe relatie met Carlo (V. Alvarez). Stam 318A2.
Prijs VHS.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Nanu jest bardzo inteligentną i potężną córką międzynarodowego sukcesu Crunch. Jest responsywny, z wielką twarzą i odpowiednim fundamentem.
Jej matka Hope ma Cachasa jako ojca i wraca prosto do słynnej niemieckiej klaczy Dominique v.Falcon. Jest matką ogierów Magnat I i II. Babcia Nanu Jasmin przywiozła licencjonowane ogiery Quidams Acord i Conrad vd Mispelare, a także kilka udanych koni w konkursie skoków - między innymi klacz U-Joyfull z Caretino. Bezpośredni związek z Carlo (S. Alvarez). Plemię 318A2.
Cena VHS.

Pochodzenie

Lokalizacja

25715 Averlak
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Corda Petersen
E
25715 Averlak
Niemcy
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Corda Petersen
E
25715 Averlak
Niemcy
i