nowe dzisiaj: 273 | sprzedane: 692
c
Koń holsztyński Ogier 4 lat Ciemnogniada
1 Video

CORDIAN (CORNET OBOLENSKY X QUIDAM DE REVEL)

Typ ogłoszenia: Koń aukcyjny
ID ogłoszenia: 2880372
Data wstawienia: 06.12.2021
Wyświetlenia reklamy : 1312
Reklama odnotowana: 17
Oferta na aukcji
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Ogier
4 lat
Ciemnogniada
Skoki

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Sohn einer lebenden Legende og. Cornet Obolensky, von einer ausgezeichneten Mutter, können wir uns etwas mehr wünschen? Cornet Obolensky ist der Vater von Pferden wie Coree, Clooney, Cornado NRW, Cornet d'Amour und anderen. 
Die Mutter des Hengstes Cordian - K-Quintana ist die Vollschwester des gefeierten Hengstes Quantum, der Vater der prächtigen 160 cm Flachspringer und der gefeierten Quintero- und Quality Time-Hengste. K-Quintana hinterließ in ihrer Zuchtkarriere m.in anerkannten Hengst und Springer 150 cm og. Castor (Caretano). Sie ist auch die Großmutter von drei anderen Pferden 145-150. Mütter von Quidam de Revel gelten oft als die besten Mütter von springenden Pferden. Die dritte Mutter gab dem Hengst Constant den Vater des bewährten Vererbers chinas Chinas. 
Die Holstein-Linie 18B1, aus der Cordian stammt, gab Pferde wie Roman, Großvater der og. Heartbreaker - Farn und solche Springer Level 160 cm wie Campesino, Cagliostro und Königin Liesa. 
Cordian hat einen tollen, starken Galopp und exzellenten Charakter. Der Hengst wird überfahren.
Son of the living legend Cornet Obolensky out of the brilliant mare. Could we wish more? Cornet Obolensky is a great producer, known from such horses like Coree, Clooney, Cornado NRW, Cornet d’Amour and many, many more. 
The dam of Cordian - K-Quintana is the fullsister to an approved stallion Quantum, the sire of such 160 cm stars like Quintero and Quality Time. Used as a broodmare she gave birth to the 150 cm jumper and approved stallion Castor (Caretano). She is also a granddam to three other 145-150 horses. Quidam de Revel mares are recognized by many breeders as the best dams of jumpers. The third dam brought to the world another exceptional horses - Constant, sire of Chin Chin. 
The famous holsteiner line 18B1, represented by Cordian, has also produced: Roman, grandsire of Heartbreaker - Farn and 160 cm jumpers Campesino, Cagliostro, and Queen Liesa. 
Cordian is equipped with powerful canter and sweet character. He is broken under the saddle.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Hijo de una leyenda viva og. Cornet Obolensky, de una excelente madre, ¿podemos desear algo más? Cornet Obolensky es el padre de caballos como Coree, Clooney, Cornado NRW, Cornet d'Amour y otros. 
La presa del semental Cordian - K-Quintana es la hermana completa del aclamado semental Quantum, el padre de los magníficos saltadores de nivel de 160 cm y los aclamados sementales quinteros y Quality Time. K-Quintana en su carrera de cría dejó m.in reconocido semental y saltador de 150 cm de og. Cástor (Caretano). También es abuela de otros tres caballos 145-150. Las madres de Quidam de Revel a menudo se consideran las mejores madres de caballos saltarines. La tercera presa le dio al semental Constant, el padre del sire probado de China China. 
La línea Holstein 18B1, de la que proviene cordian, dio caballos como Roman, abuelo del og. Rompecorazones - Farn y saltadores de nivel 160 cm como Campesino, Cagliostro y Queen Liesa. 
Cordian tiene un gran galope fuerte y un excelente carácter. El semental es atropellado.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Figlio di una leggenda vivente og. Cornet Obolensky, da una madre eccellente, possiamo desiderare qualcosa di più? Cornet Obolensky è il padre di cavalli come Coree, Clooney, Cornado NRW, Cornet d'Amour e altri. 
La diga dello stallone Cordian - K-Quintana è la sorella completa dell'acclamato stallone Quantum, il padre dei magnifici saltatori di livello da 160 cm e degli acclamati stalloni quintero e Quality Time. K-Quintana nella sua carriera di allevamento ha lasciato m.in stallone e saltatore riconosciuto 150 cm og. Castore (Caretano). È anche la nonna di altri tre cavalli 145-150. Le madri di Quidam de Revel sono spesso considerate le migliori madri di cavalli da salto. La terza diga ha dato allo stallone Constant, il padre del collaudato sire della Cina Cina. 
La linea Holstein 18B1, da cui proviene cordian, ha dato cavalli come Roman, nonno dell'og. Heartbreaker - Farn e maglioni di livello 160 cm come Campesino, Cagliostro e Queen Liesa. 
Cordian ha un grande, forte galoppo e un carattere eccellente. Lo stallone viene investito.
Syn żyjącej legendy og. Cornet Obolensky, od doskonałej matki, czy możemy sobie życzyć czegoś więcej? Cornet Obolensky to ojciec takich koni jak Coree, Clooney, Cornado NRW, Cornet d’Amour i inne. 
Matka ogiera Cordian - K-Quintana to pełna siostra uznanego ogiera Quantum, ojca wspaniałych skoczków poziomu 160 cm i uznanych ogierów Quintero i Quality Time. K-Quintana w swojej karierze hodowlanej pozostawiła m.in. uznanego ogiera i skoczka 150 cm og. Castor (Caretano). Jest też babką trzech innych koni 145-150. Matki po Quidam de Revel są często uznawane za najlepsze matki koni skokowych. Trzecia matka dała ogiera Constant, ojca sprawdzonego reproduktora Chin Chin. 
Holsztyńska linia 18B1, z której pochodzi Cordian, dała takie konie jak Roman, dziadek og. Heartbreaker - Farn i takich skoczków poziomu 160 cm jak Campesino, Cagliostro, i Queen Liesa. 
Cordian dysponuje świetnym, silnym galopem oraz doskonałym charakterem. Ogier jest zajeżdżony.

Pochodzenie

Lokalizacja

60-748 Poznań
Polska


Ogłoszeniodawca

Cavaliada Horse Auction
E
60-748 Poznań
Polska
Mówimy w językach:
 
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Cavaliada Horse Auction
E
60-748 Poznań
Polska
i