nowe dzisiaj: 277 | sprzedane: 252
c
Inseratsbild
3 Filmy

Hengstfohlen von Del Arko x Cayado

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 1967456
Data wstawienia: 08.05.2020
~23 416 zł 5 500 € do negocjacji
Anonimowy
Osoba kontaktowa:
Bettina Rickers-Hass
+49 (0)1755265725
Drukuj

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ...więcej
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Ogier
Źrebak (04/2020)
Gniada
Skoki
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
M   Diamara stammt ab von dem Hengst Cayado, dieser konnte Erfolge in Springen der Klasse S* & S** erzielen.
 
MM Cardia 3, konnte sich in Springen bis zur Klasse M** platzieren. Sie hat 4 Nachkommen die Erfolge in schweren Springen vorweisen können:
Calado 2 v. Calando I, siegreich in S*** und platziert in S***** Springen. ELGS: 137.000.- €
Castor 65 v. Calando I, wurde erfolgreich bis zur Klasse  S*  eingesetzt. ELGS:  10.566.- €
Collin 29 v. Calando I, wurde erfolgreich bis zur Klasse  S*  eingesetzt. ELGS:     6.738.- €
Acor 4 v. Acorado I,    wurde erfolgreich bis zur Klasse  S*  eingesetzt. ELGS:    2.109 .- €
 
MMM Hilla
Landlord 4 konnte in seiner aktiven Laufbahn 22 Siege und 166 Platzierungen bei einer ELGS: 204.567.-€. in schweren Prüfungen erzielen. Von Breido Graf zu Rantzau in den Sport gebracht und unter Ludger Beerbaum und Alois Pollmann Schweckhorst im Internationalen Sport erfolgreich eingesetzt.
 
Lausbub 148 konnte in seiner aktiven Laufbahn 39 Siege und 212 Platzierungen in schweren Prüfungen erzielen, bei einer ELGS: 159.855.-€. Einer seiner größten Erfolge der HH –Derbysieg 1996 mit seinem ständigen Reiter A. v. Buchwald
 
Libelle 202 v. Le Grand I wurde erfolgreich bis zur Klasse  S*  eingesetzt. ELGS:  3.717.- €
 
Sowie 3 Weitere Nachkommen mit Sporterfolgen
Cardia 3           M**
Luxor 45         M*
Lerche 11        M*


Dieses Inserat wurde als Service der Holsteiner Verband Hengsthaltungs GmbH erfasst.
Bitte wenden Sie sich direkt an den Züchter/Verkäufer:

Bettina Rickers-Hass
Tel.: +49 1755265725


 
This text has been translated automatically.
M Diamara is descended from the stallion Cayado, who was successful in jumping in the class S* & S**.

MM Cardia 3, was able to place in jumping up to class M**. She has 4 offspring who have had successes in heavy jumping:
Calado 2 by Calando I, victorious in S*** and placed in S***** jumping. ELGS: 137.000.- €
Castor 65 by Calando I, was successfully used up to class S*. ELGS: 10,566.- €
Collin 29 by Calando I, was successfully used up to class S*. ELGS: 6,738.- €
Acor 4 by Acorado I, was successfully used up to class S*. ELGS: 2,109 .- €

MMM Hilla
Landlord 4 had 22 wins and 166 elGS finishes in his active career: 204,567.-€. in severe tests. Brought into sport by Breido Graf in Rantzau and successfully used in international sport under Ludger Beerbaum and Alois Pollmann Schweckhorst.

Lausbub 148 achieved 39 victories and 212 placings in heavy tests in his active career, with an ELGS: 159,855.-€. One of his greatest successes of the HH Derby victory in 1996 with his permanent rider A. v. Buchwald

Dragonfly 202 by Le Grand I was successfully used up to class S*. ELGS: 3,717.- €

As well as 3 other offspring with sports successes
Cardia 3 M**
Luxor 45 M*
Lark 11 M*
Ce texte a été traduit automatiquement.
M Diamara descend de l’étalon Cayado, qui a réussi à sauter dans la classe S et S .

MM Cardia 3, a été en mesure de placer en sautant jusqu’à la classe M. Elle a 4 descendants qui ont eu des succès dans le saut lourd:
Calado 2 de Calando I, victorieux en S et placé en saut de S. ELGS: 137.000.-
Castor 65 de Calando I, a été utilisé avec succès jusqu’à la classe S. ELGS: 10 566.-
Collin 29 de Calando I, a été utilisé avec succès jusqu’à la classe S. ELGS: 6 738.-
Acor 4 par Acorado I, a été utilisé avec succès jusqu’à la classe S. ELGS: 2 109 .-

MMM Hilla
Le propriétaire 4 a obtenu 22 victoires et 166 arrivées en elGS dans sa carrière active : 204 567. dans les tests sévères. Introduit dans le sport par Breido Graf à Rantzau et utilisé avec succès dans le sport international sous Ludger Beerbaum et Alois Pollmann Schweckhorst.

Lausbub 148 a remporté 39 victoires et 212 places dans des tests lourds dans sa carrière active, avec un ELGS: 159 855. L’un de ses plus grands succès de la victoire du HH Derby en 1996 avec son coureur permanent A. c. Buchwald

Dragonfly 202 par Le Grand I a été utilisé avec succès jusqu’à la classe S. ELGS: 3 717.-

Ainsi que 3 autres descendants avec des succès sportifs
Cardia 3 M
Louxor 45 M
Alouette 11 M
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
M Diamara pochodzi od ogiera Cayado, któremu udało się skakać w klasie S* & S**.

MM Cardia 3, był w stanie umieścić w skokach do klasy M **. Ma 4 potomstwo, które miało sukcesy w ciężkich skokach:
Calado 2 przez Calando I, zwycięski w S*** i umieszczone w S***** skoki. ELGS: 137.000.- €
Castor 65 przez Calando I, został z powodzeniem wykorzystany do klasy S *. ELGS: 10 566.- €
Collin 29 przez Calando I, został z powodzeniem wykorzystany do klasy S *. ELGS: 6,738.- €
Acor 4 przez Acorado I, został z powodzeniem wykorzystany do klasy S *. ELGS: 2,109 .- €

MMM Hilla
Właściciel 4 miał 22 zwycięstwa i 166 elGS kończy w swojej aktywnej karierze: 204,567.-€. w ciężkich badaniach. Wprowadzony do sportu przez Breido Graf w Rantzau i z powodzeniem stosowany w sporcie międzynarodowym pod rządami Ludgera Beerbauma i Aloisa Pollmanna Schweckhorsta.

Lausbub 148 osiągnął 39 zwycięstw i 212 miejsc w ciężkich testach w swojej aktywnej karierze, z ELGS: 159,855.-€. Jeden z jego największych sukcesów w HH Derby zwycięstwo w 1996 roku ze swoim stałym zawodnikiem A. v. Buchwald

Dragonfly 202 przez Le Grand I został z powodzeniem wykorzystany do klasy S *. ELGS: 3,717.- €

Jak również 3 inne potomstwo z sukcesami sportowymi
Cardia 3 M**
Luksor 45 M*
Skowronek 11 M*

Lokalizacja

25379 Herzhorn
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Anonimowy
Osoba kontaktowa
Bettina Rickers-Hass
9 +49 (0)1755265725
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą być wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Anonimowy
Osoba kontaktowa
Bettina Rickers-Hass
9 +49 (0)1755265725
i