nowe dzisiaj: 276 | sprzedane: 203
c
Inseratsbild

Erfahrener Lehrmeister mit Grand Prix Erfolgen S***

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2326052
Data wstawienia: 09.01.2021
25 000 € do 40 000 €
Kategoria cenowa ~113 666 zł do 181 860 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
82281 Egenhofen
Niemcy
9
+49 (0)1637057562
+49 (0)1733958040
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
15 lat
172 cm
Gniada
Skoki
gotowy do CC
nagrodzony w CC

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
International bis 1m50 platziert (Longines Ranking) und hat national zahlreiche Platzierungen bis S** 
Top Gesund und kann sofort auch wieder in der schweren Klasse eingesetzt werden! Ideal auch als Lehrmeister für schwere Springen oder für Junioren / Ponyumsteiger etc. Wurde in letzter Zeit international von Dame geritten! 

Aufgrund seines guten Charakters und der hervorragenden Rittigkeit ist er auch für einen Junioren oder Children reiter geeignet: Super brav im umgang, beim scheren, transport, hufschmied usw. Er kann von jedem kind gepflegt werden.
Dressurmässig super zu reiten; springt perfekte fliegende wechsel und kennt jegliche dressur lektionen.
Will immer auf die andere Seite, verzeiht Fehler und will den reiter immer 'verstehen', er springt alles - Mauer, großes Wasser etc. alles kein Problem! 

Für weitere Fragen und Videos melden Sie sich gerne telefonisch bei uns! 

International inquires welcome, we speak fluent english! 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Internationally placed up to 1m50 (Longines Ranking) and has nationally numerous rankings up to S**
Top Healthy and can be used immediately again in the heavy class! Ideal also as a teacher for heavy jumping or for juniors / pony climbers etc. Has been ridden internationally by Dame lately!

Due to its good character and excellent rideability, it is also suitable for a junior or children rider: super good in the bypass, in shearers, transport, hoofsmiths, etc. It can be cared for by any child.
Dressage great to ride; jumps perfect flying change and knows any dressage lessons.
Always wants to go to the other side, forgives mistakes and always wants to 'understand' the rider, he jumps everything - wall, big water etc. all no problem!

For further questions and videos, please contact us by phone!

International inquires welcome, we speak fluent english!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Clasificado internacionalmente hasta 1m50 (Longines Ranking) y tiene numerosos rankings a nivel nacional hasta S**
Top Healthy y se puede utilizar inmediatamente de nuevo en la clase pesada! Ideal también como profesor para saltos pesados o para juniors / escaladores de pony, etc. ¡Ha sido montado internacionalmente por Dame últimamente!

Debido a su buen carácter y excelente conducción, también es adecuado para un jinete junior o infantil: súper bueno en el bypass, en cizallas, transporte, hoofsmiths, etc. Puede ser atendido por cualquier niño.
Doma grande para montar; saltos perfecto cambio de vuelo y conoce cualquier lecciones de doma.
Siempre quiere ir al otro lado, perdona los errores y siempre quiere 'entender' al jinete, salta todo - pared, agua grande, etc. todo ningún problema!

Para más preguntas y videos, por favor póngase en contacto con nosotros por teléfono!

Las preguntas internacionales son bienvenidas, ¡hablamos inglés con fluidez!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na arenie międzynarodowej umieszczone do 1m50 (Longines Ranking) i ma w kraju liczne rankingi do S **
Top Zdrowe i mogą być używane natychmiast ponownie w ciężkiej klasie! Idealny również jako nauczyciel do ciężkich skoków lub dla juniorów / wspinaczy na kucykach itp. Został jeździł na arenie międzynarodowej przez Dame ostatnio!

Ze względu na swój dobry charakter i doskonałą jazdę, nadaje się również dla juniorów lub dzieci jeźdźca: super dobry w obwodnicy, w nożyce, transport, kopytosmiths, itp. Może być pod opieką każdego dziecka.
Ujeżdżenie świetne do jazdy; skacze doskonałą zmianę latania i zna lekcje ujeżdżeń.
Zawsze chce iść na drugą stronę, wybacza błędy i zawsze chce "zrozumieć" jeźdźca, skacze wszystko - ściana, duża woda itp wszystko nie ma problemu!

W przypadku dalszych pytań i filmów prosimy o kontakt telefoniczny!

Międzynarodowe zapytania mile widziane, mówimy biegle po angielsku!

Pochodzenie

Lokalizacja

82281 Egenhofen
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
82281 Egenhofen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
82281 Egenhofen
Niemcy
i