nowe dzisiaj: 287 | sprzedane: 224
c
Inseratsbild
1 Video
+5 Zdjęcia

Tolles Amateur und/oder Kinderpferd mit toller Einstellung

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2296600
Data wstawienia: 22.11.2020
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~67 364 zł do 112 268 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
66809 Nalbach
Niemcy
9
+49 (0)17624116918
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ...więcej
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
170 cm
Siwa
Skoki
gotowy do konkursu dla młodych koni skokowych 5-7 letnich o wys. 1,25 - 1,35m
nagrodzony w konkursie dla młodych koni skokowych 4-6 letnich o wys. 1,10 - 1,15m
Ujeżdżenie
gotowy do N
WKKW
gotowy do L

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Ich verkaufe einen wunderschönen 7jährigen Schimmel-Wallach. Champlin ist ein richtig braver Kumpeltyp, welcher sich auch von Kindern (natürlich mit Aufsicht) händeln lässt. Sehr leicht in der dressurmässigen Arbeit zu reiten, ist er hier auf einem guten L-Niveau ausgebildet. Hier wurde er jedoch noch nicht vorgestellt.

Seine Hauptdiziplin ist natürlich abstammungsgemäss das Springen. Hier ist er auf sicherem M* Niveau ausbildet und bis L platziert, trotz der wenigen Starts in 2020. Sein Springvermögen ist grenzenlos und er will immer auf die andere Seite. Im Parcours ist er sehr einfach zu händeln und immer sehr gut zu kontrollieren. Er wird niemals stark oder rennt los. 

Weiter ist Champlin im Gelände, ob alleine oder in der Gruppe eine Lebensversicherung. Er kennt auch Wasserdurchritte und feste Hindernisse. 

Er ist gut an der Longe als auch Doppellonge gearbeitet.

Natürlich ist Champlin schmiede- und verladefromm. TÜV aus Dezember 2019 liegt vor.

Champlin ist durch und durch ein Mädchentraum 
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
I sell a beautiful 7 year old mold gelding. Champlin is a really good buddy type, which can also be handled by children (of course with supervision). Very easy to ride in dressage work, he is trained here at a good L-level. However, it has not yet been presented here.

His main discipline is, of course, jumping according to pedigree. Here he is trained at a safe M* level and placed up to L, despite the few starts in 2020. His jumping ability is limitless and he always wants to go to the other side. In the course it is very easy to handle and always very good to control. He never gets strong or runs off.

Champlin is also off-road, whether alone or in a group, a life insurance policy. He also knows water passages and fixed obstacles.

He is well worked on the longe as well as double longs.

Of course, Champlin is forging and loading pious. TÜV from December 2019 is available.

Champlin is a girl's dream through and through
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Sprzedaję piękny 7-letni szary wałach. Champlin jest naprawdę dobrze wychowanym partnerem, który może być również obsługiwany przez dzieci (oczywiście z nadzorem). Bardzo łatwo jeździ w pracy ujeżdżeniowej, jest tu szkolony na dobry poziom L. Jednakże, nie został on jeszcze tutaj przedstawiony.

Jego główną dyscypliną jest oczywiście, zgodnie z jego rodowodem, skakanie. Tutaj jest trenowany na bezpiecznym poziomie M* i umieszczany aż do L. Pomimo niewielu startów w 2020 roku, jego zdolność skakania jest bezgraniczna i zawsze chce przejść na drugą stronę. Jest on oczywiście bardzo łatwy w obsłudze i zawsze bardzo dobry w kontroli. Nigdy nie staje się silny i nie ucieka.

Dalsze Champlin jest w cross country, czy to sam czy w grupie ubezpieczenie na życie. Zna się również na jeździe na wodzie i stałych przeszkodach.

Jest dobry w lonży i podwójnym lonży.

Oczywiście Champlin to dobry fałszerz i ładowacz. TÜV od grudnia 2019 roku jest dostępny.

Champlin jest marzeniem dziewczyny poprzez
.

Pochodzenie

Lokalizacja

66809 Nalbach
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
66809 Nalbach
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
66809 Nalbach
Niemcy
i