nowe dzisiaj: 338 | sprzedane: 557
c
Koń holsztyński Wałach 9 lat 176 cm Siwa w hreczce
2 Filmy
+1 Zdjęcia

Braves Amateurpferd

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2639275
Data wstawienia: 20.07.2021
Wyświetlenia reklamy : 1793
Reklama odnotowana: 48
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~69 766 zł do 116 270 zł
Marie Hanisch
25923 Süderlügum Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
9 lat
176 cm
Siwa w hreczce
Skoki
Stan szkolenia: M ~ N
Sukces: L ~ P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
  • Rosyjski
Für schnellentschlossene: 
Quadir ist ein 9-jähriger Holsteiner Wallach mit einem absolut tollen Charakter. Er ist super menschenbezogen und liebt es zu kuscheln. Im Umgang ist Quadir total umkompliziert und kindersicher. In den Jahren, wo wir ihn hatten, hatte Quadir nie gesundheitliche Probleme oder war kompliziert im Umgang. 

Beim Reiten gibt er dem Reiter viel Sicherheit, weshalb Quadir sich auch super als Umsteigerpferd verkaufen lässt. Quadir springt ohne mit der Wimper zu zucken über jeden Sprung und ist super kontrollierbar und wendig. Quadir ist es gewohnt viel auszureiten und ist von daher sehr brav beim Ausreiten - auch ohne andere Pferde. Er will dem Reiter immer gefallen und ist jeder Aufgabe gewachsen. 

Wir haben Quadir damals direkt vom Züchter gekauft, wo er erst spät eingeritten worden ist. Er ist auf dem Turnier vorgestellt und platziert in der Klasse L. Sein aktueller Ausbildungsstand ist die Klasse M. 

Quadir ist an ein schönes zu Hause abzugeben, keinen Händler. 

Er wird verkauft, weil ich dieses Jahr anfange im Ausland zu studieren und ihm dann nicht mehr gerecht werden kann. 

Platz vor Preis
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For quick decision-made: 
Quadir is a 9-year-old Holstein gelding with an absolutely great character. He is super people-oriented and loves to cuddle. In dealing with quadir is totally uncomplicated and childproof. In the years we had him, Quadir never had any health problems or was complicated to deal with. 

When riding, he gives the rider a lot of security, which is why Quadir can also sell himself as a transfer horse. Quadir jumps without batting an eyelash over every jump and is super controllable and manoeuvrable. Quadir is used to riding a lot and is therefore very good at riding - even without other horses. He always wants to please the rider and is up to any task. 

At that time we bought Quadir directly from the Z?chter, where he was only ridden later. He is presented at the tournament and placed in class L. His current level of training is class M. 

Quadir is to be handed over to a sch?nes at home, not a dealer. 

It is sold because I am starting to study abroad this year and then I can no longer do justice to it. 

Place before price
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Para una rápida toma de decisiones: 
Quadir es un Holstein de 9 años de edad, gelding con un carácter absolutamente grande. Él es súper orientado a las personas y le encanta abrazarse. En el trato con quadir es totalmente sin complicaciones y a prueba de niños. En los años que lo tuvimos, Quadir nunca tuvo ningún problema de salud o fue complicado de tratar. 

Al montar a caballo, le da al jinete mucha seguridad, por lo que Quadir también puede venderse como un caballo de transferencia. Quadir salta sin golpear una pestaña en cada salto y es súper controlable y maniobrable. Quadir está acostumbrado a montar mucho y por lo tanto es muy bueno en montar a caballo - incluso sin otros caballos. Siempre quiere complacer al piloto y está a la altura de cualquier tarea. 

En ese momento compramos Quadir directamente del Z?chter, donde solo fue montado más tarde. Se presenta en el torneo y se coloca en la clase L. Su nivel actual de formación es la clase M. 

Quadir debe ser entregado a un sch?nes en casa, no a un distribuidor. 

Se vende porque estoy empezando a estudiar en el extranjero este año y entonces ya no puedo hacer justicia a ella. 

Lugar antes del precio
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Aby szybko podejmować decyzje: 
Quadir to 9-letni holsztyń z absolutnie wielkim charakterem. On jest super ludzi zorientowanych i uwielbia przytulać. W kontaktach z quadir jest całkowicie nieskomplikowane i dziecioodporne. W latach, w których go mieliśmy, Quadir nigdy nie miał żadnych problemów zdrowotnych lub był skomplikowany do czynienia. 

Podczas jazdy daje zawodnikowi dużo bezpieczeństwa, dlatego Quadir może również sprzedać się jako koń transferowy. Quadir skacze bez mrugnięcia rzęs na każdym skoku i jest super kontrolowany i zwrotny. Quadir jest przyzwyczajony do jazdy dużo i dlatego jest bardzo dobry w jeździe - nawet bez innych koni. Zawsze chce zadowolić zawodnika i jest do każdego zadania. 

W tym czasie kupiliśmy Quadir bezpośrednio z Z?chter, gdzie był jeździł tylko później. Jest prezentowany na turnieju i umieszczony w klasie L. Jego obecny poziom szkolenia to klasa M. 

Quadir ma być przekazany sch?nes w domu, a nie dealera. 

Jest sprzedawany, ponieważ zaczynam studiować za granicą w tym roku, a potem nie mogę już zrobić sprawiedliwości. 

Miejsce przed ceną

Pochodzenie

Lokalizacja

25923 Süderlügum
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Marie Hanisch
E
25923 Süderlügum
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Strona: mariehanisch

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Marie Hanisch
E
25923 Süderlügum
Niemcy
i