nowe dzisiaj: 319 | sprzedane: 508
c
Koń holsztyński Wałach 9 lat 176 cm Skarogniada
1 Video

Top Sportler direkt vom Züchter zum Top Preis !

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2940405
Data wstawienia: 15.01.2022
Wyświetlenia reklamy : 691
Reklama odnotowana: 35
69 000 €
~ 312 231 zł
Reiner SchmitzHodowca
41844 Wegberg Niemcy
9
+49 (0)17... pokaż
 
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń holsztyński to rasa koni ze Szlezwiku-Holsztynu w Niemczech. Jest to jedna z najważniejszych i nieodzownych ras w niemieckiej hodowli koni gorącokrwistych. W średniowieczu holsztyn był ciężkim koniem roboczym, który aż do czasu drugiej wojny światowej był użytkowany w kawalerii i jako koń pociąg ... Więcej o rasie koni Koń holsztyński
Koń holsztyński
Koń gorącokrwisty
Wałach
9 lat
176 cm
Skarogniada
Skoki
Stan szkolenia: S*** ~ CS
Sukces: S*** ~ CS
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Hiszpański
 • Francuski
 • Holenderski
 • Szwedzki
 • Włoski
 • Polski
 • Rosyjski
Direkt vom Züchter zu verkaufen :

Schwarzbrauner bildhübscher moderner Diarado - Wallach 

Aktuell bis S *** platziert, zuletzt von junger Amazone geritten und international 1,40 platziert.

Videos bei Clip my horse / rimondo : Pferdename Departure S

Pferd mit tollem Charakter und Einstellung

Standort 41844 Wegberg 

Top Preis, da direkt vom Züchter ohne Vermittler zu verkaufen !!!

Bei Interesse bitte telefonisch melden unter 0177-3105557

Weitere Pferde auf Anfrage

U.a. 10 jähriger Holsteiner Schimmel Wallach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1,66 m mehrfach siegreich in M * und M ** Springen, S hochplatziert mit junger Amazone.
Ein Pferd mit etwas Go zum Sprung, ehrlich , will immer auf die andere Seite. 
30 000,-€ Sportname : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
For sale directly from the breeder :

Black-brown picture-perfect modern Diarado - gelding 

Currently placed up to S ***, last ridden by young Amazone and internationally placed 1.40.

Videos at Clip my horse / rimondo : Horse name Departure S

Horse with great character and attitude

Location 41844 Wegberg 

Top price, because directly from the breeder without intermediaries to sell !!!

If you are interested, please call 0177-3105557

Other horses on request

Among others 10 years Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1.66 m several times victorious in M * and M ** jumping, S high placed with young Amazone.
A horse with some go to the jump, honestly, always wants to go to the other side. 
30 000,-€ Sports name : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A la venta directamente del criador:

Negro-marrón imagen perfecta Diarado moderno - gelding 

Actualmente colocado hasta S ***, último montado por el joven Amazone e internacionalmente colocado 1.40.

Videos en Clip my horse / rimondo : Nombre del caballo Departure S

Caballo con gran carácter y actitud

Ubicación 41844 Wegberg 

Precio máximo, porque directamente del criador sin intermediarios para vender !!!

Si está interesado, llame al 0177-3105557

Otros caballos bajo petición

Entre otros 10 años Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1.66 m varias veces victorioso en salto M * y M **, S alto colocado con la joven Amazona.
Un caballo con algunos van al salto, sinceramente, siempre quiere ir al otro lado. 
30 000,-€ Nombre deportivo : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
A vendre directement auprès de l’éleveur :

Diarado moderne parfait pour l’image brun noir - gelding 

Actuellement placé jusqu’à S ***, monté pour la dernière fois par le jeune Amazone et placé à l’international 1.40.

Vidéos sur Clip my horse / rimondo : Nom du cheval Départ S

Cheval avec beaucoup de caractère et d’attitude

Emplacement 41844 Wegberg 

Prix le plus élevé, car directement de l’éleveur sans intermédiaires pour vendre !!!

Si vous êtes intéressé, veuillez appeler le 0177-3105557

Autres chevaux sur demande

Entre autres 10 ans Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1,66 m plusieurs fois victorieux en M* et M** en saut, S haut placé avec la jeune Amazone.
Un cheval avec certains vont au saut, honnêtement, veut toujours aller de l’autre côté. 
30 000,-€ Nom du sport : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Te koop rechtstreeks van de fokker :

Zwartbruin picture-perfect modern Diarado - ruin 

Momenteel geplaatst tot S ***, laatst gereden door jonge Amazone en internationaal geplaatst 1.40.

Videos bij Clip my horse / rimondo : Horse name Departure S

Paard met veel karakter en houding

Locatie 41844 Wegberg 

Topprijs, want rechtstreeks van de fokker zonder tussenpersonen om !!!

Heeft u interesse, bel dan met 0177-3105557

Andere paarden op aanvraag

O.a. 10 jaar Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1.66 m meerdere malen zegevierend in M* en M** springen, S hoog geplaatst met jonge Amazone.
Een paard met wat gaat naar de sprong, eerlijk gezegd, wil altijd naar de overkant. 
30 000,-€ Sportnaam : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Na sprzedaż bezpośrednio od hodowcy:

Czarno-brązowy obraz doskonały nowoczesny Diarado - wałach 

Obecnie uplasowany do S ***, ostatnio prowadzony przez młodego Amazone i na arenie międzynarodowej 1.40.

Filmy na Clip my horse / rimondo : Horse name Departure S

Koń o wielkim charakterze i nastawieniu

Lokalizacja 41844 Wegberg 

Najwyższa cena, ponieważ bezpośrednio od hodowcy bez pośredników do sprzedaży !!!

Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń pod numer 0177-3105557

Inne konie na życzenie

Między innymi 10 lat Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1,66 m kilkakrotnie zwyciężył w skokach M* i M**, S wysoko uplasował się z młodym Amazone.
Koń z niektórymi idzie na skok, szczerze mówiąc, zawsze chce iść na drugą stronę. 
30 000,-€ Nazwa sportowa : Quantico 28
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Till salu direkt från uppfödaren:

Svartbrun bild-perfekt modern Diarado - valack 

För närvarande placerad upp till S ***, senast riden av unga Amazone och internationellt placerad 1.40.

Videor på Clip my horse / rimondo : Hästnamn Departure S

Häst med stor karaktär och attityd

Läge 41844 Wegberg 

Högsta pris, eftersom direkt från uppfödaren utan mellanhänder att sälja !!!

Om du är intresserad, ring 0177-3105557

Andra hästar på begäran

Bland annat 10 år Holsteiner Schimmel Geldach von Quadros- Alcatraz - Landgraf I
1.66 m flera gånger segrande i M * och M ** hoppning, S högplacerad med ung Amazone.
En häst med lite går till hoppet, ärligt talat, vill alltid gå till andra sidan. 
30 000,-€ Sportnamn : Quantico 28

Pochodzenie

Lokalizacja

41844 Wegberg
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Reiner Schmitz
Hodowca
E
41844 Wegberg
Niemcy
Mówimy w językach:
 
Rassen
Koń holsztyński

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Reiner Schmitz
Hodowca
E
41844 Wegberg
Niemcy
i