nowe dzisiaj: 422 | sprzedane: 681
c
Koń oldenburski Klacz 10 lat 168 cm Ciemnogniada
4 Filmy

Hunter / Springer - Diarado x Cornet - S* erfolgreich

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2486610
Data wstawienia: 14.09.2021
Wyświetlenia reklamy : 10993
Reklama odnotowana: 139
25 000 € do 40 000 €
Kategoria cenowa ~115 515 zł do 184 818 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
89542 Herbrechtingen
Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiOldenburg to rasa konia sportowego, która pochodzi z północnych Niemiec. Konie oldenburskie osiągnęły wiele międzynarodowych sukcesów w skokach, ujeżdzeniu i WKKW. Pierwotnie konie oldenburskie były ciężkimi końmi roboczymi, jednak w XIX wieku wzrósł popyt na eleganckie i silne konie zaprzęgowe. Po ... Więcej o rasie koni Koń oldenburski
Koń oldenburski
Koń gorącokrwisty
Klacz
10 lat
168 cm
Ciemnogniada
Skoki
Sukces: S* ~ C
Hunter

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • nl-BE
  • Szwedzki
  • Polski
  • Rosyjski
Moderne und formschöne Qualitätsstute, ausgestattet mit drei guten Grundgangarten. 

„Dacora Lou“ besticht durch Ihr ausgeglichenes Temperament und Ihre Nervenstärke. 

Mit Ihrer Vorsicht am Sprung und Ihrem enormen Vermögen empfiehlt sie sich für den grosse Sport. 

In Parcours überzeugt Sie durch Ihre hohe Leistungsbereitschaft, Wendigkeit und Technik am Sprung.

Ein echtes Erfolgspferd, dass bereit ist, seinem nächsten Reiter zu helfen, seine Ziele zu erreichen.

Video werden in kürze eingestellt.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Modern and beautiful quality mare, equipped with three good basic gaits. 

"Dacora Lou" impresses with its balanced temperament and nerve strength. 

With your caution on the jump and your enormous wealth, she is recommended for the big sport. 

In Parcours, you will be impressed by your high willingness to perform, agility and technology on the go.

A real successful horse that is ready to help his next rider achieve his goals.

Video will be discontinued in a short time.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Yegua moderna y hermosa, equipada con tres buenas marchas básicas. 

"Dacora Lou" impresiona con su temperamento equilibrado y fuerza nerviosa. 

Con su precaución en el salto y su enorme riqueza, ella es recomendada para el gran deporte. 

En Parcours, quedará impresionado por su alta disposición a realizar, agilidad y tecnología sobre la marcha.

Un caballo de gran éxito que está listo para ayudar a su próximo jinete a lograr sus objetivos.

El vídeo se interrumpirá en poco tiempo.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Moderne et formsch?ne Qualit?tsstute, équipé de trois bonnes marches de base. 

? Dacora Lou ? Séduit par votre tempérament équilibré et votre nervosité. 

Avec votre attention au saut et à votre énorme estime, elle est recommandée pour le grand sport. 

Dans Parcours, vous témoignez de votre grande disponibilité, de votre maniabilité et de votre technique de saut.

Un vrai succès qui est prêt à aider son cavalier n?1 à atteindre ses objectifs.

La vidéo est réglée en k?rze.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Cavalla di qualità moderna e formosa, dotata di tre buone passerelle di base. 

? Dacora Lou? impressiona con il tuo temperamento equilibrato e i tuoi nervi. 

Con la tua cautela sul salto e il tuo enorme mix, si raccomanda per il grande sport. 

In Parcours ? ti convince per la tua alta motivazione, agilità e tecnica sul salto.

Un cavallo di vero successo che è pronto ad aiutare il suo prossimo cavaliere a raggiungere i suoi obiettivi.

I video sono impostati in breve.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Moderne en vorm-perfecte kwaliteit merrie, uitgerust met drie goede basis gangen. 

? Dacora Lou? maakt indruk met je evenwichtige temperament en je zenuwen. 

Met haar voorzichtigheid bij de sprong en haar enorme verm?gen, beveelt ze zichzelf aan voor de grote sport. 

In Parcours overtuigt je door je hoge motivatie, wendbaarheid en techniek op de sprong.

Een echt succespaard dat klaar staat om zijn volgende ruiter te helpen zijn doelen te bereiken.

Video worden ingesteld in k?rze.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Nowoczesna i piękna klacz wysokiej jakości, wyposażona w trzy dobre podstawowe chód. 

"Dacora Lou" zachwyca zrównoważonym temperamentem i siłą nerwów. 

Z ostrożnością na skok i ogromne bogactwo, ona jest zalecana dla wielkiego sportu. 

W Parcours będziesz pod wrażeniem swojej wysokiej gotowości do wykonywania, zwinności i technologii w podróży.

Prawdziwy udany koń, który jest gotowy, aby pomóc jego następny jeździec osiągnąć swoje cele.

Film zostanie wycofany w krótkim czasie.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Современная и изящаемая кобыла, оснащенная тремя хорошими базовыми дорожками. 

? Дакора Лу? впечатляет своим уравновешенным темпераментом и нервами. 

С вашей осторожностью в прыжках и вашим огромным миксом, она рекомендует себя для большого спорта. 

В Parcours ? убеждает вас высокой мотивацией, ловкостью и техникой на прыжке.

Настоящая лошадь успеха, которая готова помочь своему следующему всаднику достичь поставленных целей.

Видео установлены вкратце.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Modernt och välformigt sto, utrustat med tre bra enkla gångvägar. 

? Dacora Lou, är du där? imponerar med ditt balanserade temperament och dina nerver. 

Med din försiktighet på hoppet och din enorma blandning rekommenderar hon sig själv för den stora sporten. 

I Parcours övertygar du genom din höga motivation, smidighet och teknik på hoppet.

En riktig framgångshäst som är redo att hjälpa sin nästa ryttare att uppnå sina mål.

Videor ställs in kort sagt.

Pochodzenie

Lokalizacja

89542 Herbrechtingen
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
89542 Herbrechtingen
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
89542 Herbrechtingen
Niemcy
i