nowe dzisiaj: 329 | sprzedane: 640
c
Koń oldenburski Klacz 11 lat 173 cm Stalowosiwy
4 Filmy
+6 Zdjęcia

Qualität zum Schnäppchenpreis ausnametalent

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2639739
Data wstawienia: 21.07.2021
Wyświetlenia reklamy : 1367
Reklama odnotowana: 37
10 000 € do 15 000 €
Kategoria cenowa ~46 512 zł do 69 762 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
60329 Frankfurt am Mainrankfurt am main
Niemcy
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiOldenburg to rasa konia sportowego, która pochodzi z północnych Niemiec. Konie oldenburskie osiągnęły wiele międzynarodowych sukcesów w skokach, ujeżdzeniu i WKKW. Pierwotnie konie oldenburskie były ciężkimi końmi roboczymi, jednak w XIX wieku wzrósł popyt na eleganckie i silne konie zaprzęgowe. Po ... Więcej o rasie koni Koń oldenburski
CORAYA S
Koń oldenburski
Koń gorącokrwisty
Klacz
11 lat
173 cm
Stalowosiwy
Skoki
Stan szkolenia: L ~ P
Rekreacja
Polowanie

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Holenderski
  • Polski
  • Rosyjski
Ich biete hier eine Stute die bis zur Jahreswende nur in der Zucht eingesetzt wurde sie hat vier nach kommen einige davon laufen im Sport. Nun Steht einem sportlichen Einsatz nichts mehr im Wege. Sie ist selbstbewusst hat eine überragende Technik am Sprung und zeigt Eine hohe Elastizität des Gangwerks 
Wenn man eine elf als Note geben würde würde sie sie im Springen und im Galopp bekommen sie sucht den passenden Reiter der sich nicht nur eine halbe Stunde täglich mit ihr beschäftigt sondern eher Aufmerksamkeit widmet sie ist sehr arbeitsfreudig und will nie die Stange berühren da sie noch nie im Turnier eingesetzt wurde, Und keine Erfolgsnachweise in der Hinsicht hat kommt sie hier zum angemessenen Schnäppchenpreis auf den Markt ich wünsche euch viel Freude beim ausprobieren bis bald liebe Grüße
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
I offer here a mare who was only used in breeding until the turn of the year she has four after come some of them run in sports. Now nothing stands in the way of a sporting commitment. She is self-confident has an outstanding technique on the jump and shows a high elasticity of the gait 
If you would give an eleven as a grade she would get her in jumping and at a gallop she is looking for the right rider who not only deals with her for half an hour but rather pays attention she is very eager to work and never wants to run the bar because she has never been used in the tournament , And has no proof of success in this respect, it comes here at a reasonable bargain price on the market I would like you a lot of joy in trying it out until soon dear Gr?? E
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Ofrezco aquí una yegua que sólo se utilizó en la cría hasta el cambio de año que tiene cuatro después de venir algunos de ellos corren en los deportes. Ahora nada se interpone en el camino de un compromiso deportivo. Ella es segura de sí misma tiene una técnica excepcional en el salto y muestra una alta elasticidad de la marcha 
Si le dieras un once como grado la metería en salto y al galope está buscando al jinete adecuado que no solo se ocupe de ella durante media hora sino que le preste atención, tiene muchas ganas de trabajar y nunca quiere correr el bar porque nunca ha sido utilizada en el torneo. , Y no tiene ninguna prueba de éxito en este sentido, viene aquí a un precio de ganga razonable en el mercado me gustaría que un montón de alegría en probarlo hasta pronto querido Gr?? E
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Je vous offre ici une jument qui, jusqu’à la fin de l’année, a été utilisé seulement dans l’élevage, elle a quatre après que quelques-uns d’entre eux courent dans le sport. Plus rien ne s’oppose à un effort sportif. Elle est sûre d’elle a une technique de pointe sur le saut et montre un élastici ?t élevé de la chargère 
Si vous donnez un onze comme note, vous pouvez la faire sauter et obtenir au galop vous cherchez le cavalier approprié qui ne s’occupe pas seulement d’une demi-heure de travail avec elle, mais plutôt de l’attention elle est très désireuse de travailler et ne veut jamais être la barre comme elle n’a jamais été utilisée dans le tournoi Et aucune preuve de succès à cet égard, elle vient ici au prix raisonnable de la boucle sur le marché je vous demande beaucoup de plaisir d’essayer à bientôt cher Gr? ? ? e
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Oferuję tu klacz, która była używana tylko w hodowli do przełomu roku ma cztery po przyjść niektóre z nich uruchomić w sporcie. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie sportowe zaangażowanie. Ona jest pewna siebie ma wybitną technikę na skoczni i pokazuje wysoką elastyczność chodu 
Jeśli chcesz dać jedenaście jako stopień ona dostać ją w skokach i na galop ona szuka odpowiedniego jeźdźca, który nie tylko zajmuje się nią przez pół godziny, ale raczej zwraca uwagę, że jest bardzo chętny do pracy i nigdy nie chce uruchomić bar, ponieważ nigdy nie był używany w turnieju , I nie ma dowodów na sukces w tym zakresie, chodzi tutaj w rozsądnej cenie rokowań na rynku chciałbym, abyś dużo radości w wypróbowaniu go, aż wkrótce drogi Gr? E

Dokumenty

Pochodzenie

Lokalizacja

61389 Schmitten
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
60329 Frankfurt am Mainrankfurt am main
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
60329 Frankfurt am Mainrankfurt am main
Niemcy
i