nowe dzisiaj: 413 | sprzedane: 689
c
Koń reński Klacz 8 lat 176 cm Kasztanowata
1 Video
+1 Zdjęcia

Ausdrucksstarke M platzierte Fuchstute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2661277
Data wstawienia: 03.08.2021
Wyświetlenia reklamy : 1388
Reklama odnotowana: 17
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~184 431 zł do 461 069 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiRasa koń reński powstała pod koniec XIX wieku w Nadrenii. Odpowiednio do ówczesnego przeznaczenia jako konie robocze, konie reńskie były w tamtym czasie hodowane jako zimnokrwiste. Kiedy w połowie XX wieku powstało zapotrzebowanie na konie sportowe, hodowla tej rasy także została dopasowana do bardz ... Więcej o rasie koni Koń reński
Koń reński
Koń gorącokrwisty
Klacz
8 lat
176 cm
Kasztanowata
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: Dressurpferde M ~ N (youngster)
Sukces: M ~ N
Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski
 • Włoski
 • Szwedzki
 • nl-BE
 • Hiszpański
 • Polski
 • Rosyjski
Fuchsstute Diva Royal von dem Prämienhengst Donquestador (Donnerhall x Romadour II-Grünfink-Jonkheerxx) aus der Staatsprämienstute Clarissa von Royal Hit (Rohdiamant-Rubinstein) x Classiker (Cor de la Bryere)-Perser xx. Die Mutter ist eine Oldenburger Staatsprämienstute mit excellenter Stutenleistungsprüfung (Galopp 9, Trab 9, Schritt 8). Diva Royal ist eine sehr korrekte und ausdrucksstarke Stute mit ganz viel Stutencharme und mit überzeugender Bewegungsdynamik. Sie ist eine großramige Fuchsstute mit gutem Fundament, guten Grundgangarten und Rittigkeit. Sie hat eine gute Stutenleistungsprüfung abgelegt. Derzeitiger Ausbildungsstand Reitpferde M-Dressur fertig, erste S-Lektionen im Ansatz vorhanden. Die Stute zeigt ein gutes Versammlungsvermögen Diva Royal ist ein absolutes Verlaßpferd, auch im Gelände. Sehr menschenbezogen. Eignung Dressur bzw. für den anspruchsvollen Amateurreiter. Das Pedigree vereinigt die Dressurgrößen Donnerhall, Romadour II und Rubinstein mit der Springlegende Cor de la Bryere. Diva Royal ist Halbschwester zur Staatsprämienstute Fürstin Romancier (Fohlengold und 3jährig Goldmedaille des Landes NRW.

Reservesiegerin im BuCha und 4jährig Rheinische Meisterin) und Vollschwester zu unserem Wallach Don Rubin, der bis zur schweren Klasse ausgebildet ist und zahlreiche Platzierungen vorweist. Stockmaß 176. Geb. 08.05.2013. Als Fohlen Silberprämie. Röntgentüv I-II. Ausbildungsstand M-Dressur. Kann erste S Lektionen. 2x2.Platz in M Dressur

Neben dem Sport steht Diva Royal über Embryonentransfer auch züchterisch zur Verfügung. Anpaarung mit Hengst Ihrer Wahl möglich.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fox mare Diva Royal from the Pr?mienhengSt Donquestador (Donnerhall x Romadour II-Gr?nfink-Jonkheerxx) from the Staatspr?mienstute Clarissa von Royal Hit (Rough Diamond Rubinstein) x Classiker (Cor de la Bryere)-Persian xx. The mother is an Oldenburg state proposition mare with excellent mare performance (gallop 9, trot 9, step 8). Diva Royal is a very correct and expressive mare with a lot of mare charm and with a powerful movement dynamic. She is a big fox mare with a good foundation, good basic walks and rideability. She has taken a good mare performance exam. Current level of training Riding horses M-dressage ready, first S-lessons available in the beginning. The mare shows a good assembly mix Diva Royal is an absolute travelling horse, also in the gel?nde. Very people-oriented. Suitability dressage or for the demanding amateur rider. The pedigree unites the dressage gr?? en Donnerhall, Romadour II and Rubinstein with the jumping legend Cor de la Bryere. Diva Royal is a half-sister to the staatspr?mienstute F?rstin Romancier (foal gold and 3j?hrig gold medal of the state of NRW.

Reserve winner in BuCha and 4j?hrig Rheinische Meisterin) and full sister to our gelding Don Rubin, who is trained up to the heavy class and has numerous placings. Stockma? 176. Born 08.05.2013. As a foal silver pr?mie. R?ntgent?v I-II. Training level M-dressage. Can first S lessons. 2x2. Place in M Dressage

In addition to sport, Diva Royal is also available for embryo transfer. Mating with stallion of your choice possible.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fuchsstute Diva Royal de l’étalon donquestador (Tonnerre x Romadour II-Grünfink-Jonkheerxx) de la bourse Clarissa de Royal Hit (Rubinstein brut) x Classiker (Cor de la Bryere)-Perse xx. La mère est une bourse de primes d’État d’Oldenburg avec un excellent test de performance jument (Galopp 9, Trab 9, étape 8). Diva Royal est une jument très correcte et expressive, avec beaucoup de juments et une dynamique de mouvement convaincante. C’est une grande gourde de renards avec de bonnes fondations, de bonnes marches de base et de la chevalosité. Elle a passé un bon examen de performance jument. Niveau actuel de formation chevaux d’équitation dressage M terminé, premières leçons de S disponibles dans l’approche. La jument montre une bonne capacité de rassemblement Diva Royal est un cheval de bataille absolu, même sur le terrain. Très humaine. Aptitude dressage ou pour le cavalier amateur exigeant. Le Pedigree réunit les tailles de dressage Tonnehall, Romadour II et Rubinstein avec la légende du saut Cor de la Bryere. Diva Royal est la demi-sœur de la princesse Romancier (Fohlengold et médaille d’or de 3 ans du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie).

Vainqueur de la réserve dans le BuCha et championne rhénane de 4 ans) et infirmière à notre Wallach Don Rubin, qui est formé jusqu’à la classe difficile et présente de nombreux classements. Taille de bâton 176. Né le 8.05.2013. C’est une prime d’argent. Radiographie I-II. Niveau de formation M-Dressage. Peut les premières leçons de S. 2x2. Place dans M Dressage

En plus du sport, Diva Royal est également disponible sur le plan de l’élevage via le transfert d’embryons. Accouplement possible avec l’étalon de votre choix.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Lisi klacz Diva Royal z Pr?mienhengSt Donquestador (Donnerhall x Romadour II-Gr?nfink-Jonkheerxx) ze Staatspr?mienstute Clarissa von Royal Hit (Rough Diamond Rubinstein) x Classiker (Cor de la Bryere)-perski xx. Matką jest klacz państwowa Oldenburga o doskonałych osiągach klaczy (galop 9, kłus 9, krok 8). Diva Royal to bardzo poprawna i wyrazista klacz z dużą ilością uroku klaczy i potężną dynamiką ruchu. Jest dużą lisią klaczą z dobrym fundamentem, dobrymi podstawowymi spacerami i właściwościami do jazdy. Zrobiła dobry egzamin z wydajności klaczy. Aktualny poziom wyszkolenia Koni jeździeckich M-dressage gotowy, pierwsze S-lekcje dostępne na początku. Klacz pokazuje dobrą mieszankę montażową Diva Royal jest absolutnym koniem wędrownym, również w żelu. Bardzo zorientowany na ludzi. Przydatność ujeżdżenia lub dla wymagającego jeźdźca amatora. Rodowód łączy ujeżdżenie gr?? en Donnerhall, Romadour II i Rubinstein z legendą skoków Cor de la Bryere. Diva Royal jest przyrodnią siostrą staatspr?mienstute F?rstin Romancier (złoty źrebię i złoty medal 3j?hrig stanu NRW.

Zwycięzca rezerwowy w i 4j?hrig Rheinische Meisterin) i pełna siostra naszego wałacha Don Rubin, który jest wyszkolony do klasy ciężkiej i ma liczne miejsca. Stockma? 176. Urodzony 08.05.2013. Jako źrebię srebrne pr?mie. R?ntgent?v I-II. Poziom szkolenia M-ujeżdżenie. Może pierwsze lekcje S. 2x2. Miejsce w M Dressage

Oprócz sportu, Diva Royal jest również dostępna do transferu zarodków. Możliwe krycie z ogierem do wyboru.

Pochodzenie

Lokalizacja

47445 Moers
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Gestuet Niederrhein
E
47445 Moers
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Ogier
Konie hodowlane
Rassen
Koń reński

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Gestuet Niederrhein
E
47445 Moers
Niemcy
i