nowe dzisiaj: 301 | sprzedane: 759
c
Inseratsbild
1 Video

Schwarze Schönheit aus bestem Hause

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2481980
Data wstawienia: 06.04.2021
8 500 €
~ 39 532 zł
Trakehner Verband
24537 Neumünster Niemcy
Osoba kontaktowa:
Ulrich Henke
+49 (0)15115285784
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Koń trakeński
Koń gorącokrwisty
Klacz
4 lat
174 cm
Skarogniada
Ujeżdżenie
Rekreacja
Skoki
WKKW
Trakehner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
Direkt vom Züchter: Eine Tochter des Spitzenvererbers SCHWARZGOLD!
Besonders edel, vornehm und schönlinig präsentierte sich diese langbeinige Schönheit und vermittelt auch in ihren geschmeidigen, ausbalancierten Bewegungen viele Perspektiven für eine verheissungsvolle Karriere in Zucht und Sport.
Bei ihrer Größe und dem großen Rahmen wurde ihr viel Zeit gegönnt zum Reifen und Entwickeln.
Die zuchtbewährte und hochprämierte Mutter bringt das Erbe des großen CAPRIMOND in erster Generation mit. Sie ist auch Mutter des gekörten KHANCOBAN von Le Rouge.
Bester, alter Stamm, auch dem auch in naher Generationenfolge der Hauptverber Kassio und der Reitpferdevererber Kaspar hervorgegangen sind.
Dazu vermittelt ihre mütterliche Genealogie eine unter sportlcihen Aspekten hochangesehene Verbindung des legendären Hauptvererbers Caprimond mit dem Pregel-Sohn Ginster, dem Donauwind-Sohn Incitatus und dem Carajan-Sohn und Amiego-Vater Händel.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Directly from the breeder: A daughter of the top sire BLACKGOLD!
This long-legged beauty presented itself particularly noble, noble and beautifully linen and also conveys many perspectives for a promising career in breeding and sport in its smooth, balanced movements.
With her size and large frame, she was given a lot of time to mature and develop.
The proven and highly prized mother brings with her the legacy of the great CAPRIMOND in the first generation. She is also the mother of le Rouge's certified KHANCOBAN.
Best old tribe, which also emerged in close succession of the main verber Kassio and the riding horse sire Kaspar.
To this end, her maternal genealogy conveys a highly regarded connection between the legendary main sire Caprimond and the Pregel son Ginster, the Donauwind son Incitatus and the Carajan son and Amiego father Handel.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Directamente del criador: ¡Una hija del señor superior BLACKGOLD!
Esta belleza de patas largas se presentó particularmente noble, noble y bellamente lino y también transmite muchas perspectivas para una prometedora carrera en la cría y el deporte en sus movimientos suaves y equilibrados.
Con su tamaño y su gran marco, se le dio mucho tiempo para madurar y desarrollarse.
La probada y muy apreciada madre trae consigo el legado del gran CAPRIMOND en la primera generación. También es la madre del KHANCOBAN certificado de le Rouge.
La mejor tribu antigua, que también surgió en estrecha sucesión del verber kassio principal y el señor caballo de equitación Kaspar.
Con este fin, su genealogía materna transmite una conexión muy apreciada entre el legendario señor principal Caprimond y el hijo pregel Ginster, el hijo donauwind Incitatus y el hijo Carajan y el padre Amiego Händel.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Rechtstreeks van de fokker: Een dochter van de topvader BLACKGOLD!
Deze langbenige schoonheid presenteerde zich bijzonder nobel, nobel en prachtig linnen en brengt ook vele perspectieven over voor een veelbelovende carrière in de fokkerij en sport in zijn soepele, evenwichtige bewegingen.
Met haar grootte en grote frame kreeg ze veel tijd om te rijpen en zich te ontwikkelen.
De bewezen en zeer gewaardeerde moeder brengt de erfenis van de grote CAPRIMOND in de eerste generatie met zich mee. Ze is ook de moeder van le Rouge's gecertificeerde KHANCOBAN.
Beste oude stam, die ook ontstond in nauwe opeenvolging van de belangrijkste verber Kassio en de rijdende paardenvader Kaspar.
Hiertoe brengt haar moederlijke genealogie een hoog aangeschreven verbinding over tussen de legendarische hoofdvader Caprimond en de Pregel-zoon Ginster, de Donauwind-zoon Incitatus en de Carajan-zoon en Amiego-vader Händel.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Bezpośrednio od hodowcy: Córka najlepszego ojca BLACKGOLD!
To długonogie piękno zaprezentowało się szczególnie szlachetnie, szlachetnie i pięknie lniane, a także przedstawia wiele perspektyw na obiecującą karierę w hodowli i sporcie w jej płynnych, zrównoważonych ruchach.
Dzięki swoim rozmiarom i dużej ramie dano jej dużo czasu na dojrzewanie i rozwój.
Sprawdzona i wysoko ceniona matka niesie ze sobą dziedzictwo wielkiego CAPRIMOND w pierwszym pokoleniu. Jest również matką certyfikowanego khancobanu le Rouge.
Najlepsze stare plemię, które również pojawiły się w bliskiej kolejności głównego verber Kassio i jazda konna ojciec Kaspar.
W tym celu jej matczyna genealogia oddaje wysoko ceniony związek między legendarnym głównym ojcem Caprimondem a synem Pregela Ginsterem, synem Donauwind Incitatus i synem Carajana i ojcem Amiego Haendla.

Pochodzenie

Lokalizacja

29439 Lüchow
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Trakehner Verband
E
24537 Neumünster
Niemcy
Osoba kontaktowa
Ulrich Henke
9 +49 (0)15115285784
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe
Ogier
Konie zaprzęgowe
Konie rekreacyjne
Konie skokowe
Konie do WKKW
Konie hodowlane
Rassen
Koń trakeński

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Trakehner Verband
E
24537 Neumünster
Niemcy
Osoba kontaktowa
Ulrich Henke
9 +49 (0)15115285784
i