c
Koń trakeński Wałach 2 lat 172 cm Kasztanowata in Ueckermünde
1 Video

Sehr auffällig gezeichneter Wallach aus sporterfolgreichen Stamm

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 4060760
Data wstawienia: 19.05.2024
Wyświetlenia reklamy : 2530
Reklama odnotowana: 76
Kategoria cenowa 5 000 € do 10 000 €
Kategoria cenowa ~23 024 zł do 46 040 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Wałach
2 lat
172 cm
Ujeżdżenie
Woltyżerka
Skoki
Rekreacja
Trakehner Verband
jest koniem do towarzystwa (ograniczona użytkowość)
jest surowy
jest wszechstronny (allrounder)
jest koniem dla ciężkiego jeźdźca
nauczony prowadzenia na kantarze
niepodkuty
bezproblemowy przy kowalu
bezpośrednio od hodowcy

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Polski
Großrahmiger zweijähriger Wallach, der trotz imponierender Größe besonders durch sein liebevolles Wesen auffällt. Immer dem Menschen zugewandt, steht er jeglichen Herausforderungen positiv gegenüber. Das jugendliche Alter lässt eine formschöne Silhouette erkennen, die jedoch noch viel Entwicklung vor sich hat. Hinsichtlich Körpervolumen, Kraft und Stabilität. In den schwunghaften GGA mit viel Takt, Effekt und Abdruck ausgestattet. Im Schritt ein deutliches, durch den Körper schreiten, mit viel Raumgriff in jeder Phase zu erkennen.

Der Vater Giuliani debütiert mit seinen ersten Jahrgängen, von denen bereits die ältesten unter dem Sattel sind und durch ihre Einstellung, Leistungsbereitschaft sowie Rittigkeit brillieren! Er selbst war Prämienhengst, Reitpferdechampion und ist aktuell bis zur schweren Klasse im Dressursport erfolgreich. Die Anpaarung an die Vollschwester des in S-Dressuren siegreichen Siegerhengstes DONAURUF v. Herzruf sowie des in S-Dressuren hochplatzierten Reservesiegers DÜRRENMATT v. Hirtentanz, lässt eine aussichtsreiche Zukunft unter dem Sattel erhoffen. Stammverwandt zum Reservesieger seiner Körung und Sieger der Sportleistungsprüfung für springgezogene Hengste DEIN ERBE v. Hirtentanz. Dieser ist wiederum aus der Halbschwester zur Mutter DORNRÖSCHEN.

Interessanter Wallach der hinsichtlich seiner Genetik keine wünsche offen lässt.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Large-framed two-year-old gelding who, despite his impressive size, is particularly striking due to his loving nature. Always attentive to people, he takes a positive approach to any challenge. His youthful age reveals a shapely silhouette, but he still has a lot of development ahead of him. In terms of body volume, strength and stability. With a lot of rhythm, effect and impulsion in the swinging gaits. In walk a clear stride through the body with a lot of ground coverage in every phase.

The sire Giuliani debuts with his first crop, the oldest of which are already under saddle and shine with their attitude, willingness to perform and rideability! He himself was a premium stallion, riding horse champion and is currently successful in dressage up to advanced level. The mating to the full sister of the winner stallion DONAURUF by Herzruf, who won advanced (S) level dressage competitions, and the reserve winner DÜRRENMATT by Hirtentanz, who placed highly in advanced (S) level dressage competitions, promises a promising future under saddle. He is related to the reserve winner of his licensing and winner of the sport performance test for jumping stallions DEIN ERBE by Hirtentanz. He in turn is out of a half-sister to his dam DORNRÖSCHEN.

An interesting gelding who leaves nothing to be desired in terms of his genetics.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Grootramige tweejarige ruin die ondanks zijn indrukwekkende grootte opvalt door zijn liefdevolle karakter. Hij is altijd attent voor mensen en ziet elke uitdaging positief tegemoet. Zijn jeugdige leeftijd verraadt een mooi silhouet, maar hij heeft nog veel ontwikkeling voor de boeg. Qua lichaamsvolume, kracht en stabiliteit. Uitgerust met veel afdruk, effect en impuls in de swingende gangen. In de stap een duidelijke pas door het lichaam, met veel ruimte om in elke fase herkend te worden.

Vader Giuliani debuteert met zijn eerste jaargang, waarvan de oudste al onder het zadel zijn en uitblinken door hun instelling, prestatiebereidheid en rijdbaarheid! Hij was zelf premiehengst, rijpaardkampioen en is momenteel succesvol in de dressuursport tot en met gevorderd niveau. De paring met de volle zus van de winnaarhengst DONAURUF van Herzruf, die dressuurwedstrijden op gevorderd (S) niveau won, en de reservewinnaar DÜRRENMATT van Hirtentanz, die hoog scoorde in dressuurwedstrijden op gevorderd (S) niveau, belooft een veelbelovende toekomst onder het zadel. Hij is verwant aan de reservewinnaar van zijn keuring en winnaar van het sport verrichtingsonderzoek voor springhengsten DEIN ERBE van Hirtentanz. Hij komt op zijn beurt uit een halfzus van zijn moeder DORNRÖSCHEN.

Een interessante ruin die qua genetica niets te wensen overlaat.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Dwuletni wałach o dużej budowie, który pomimo imponujących rozmiarów wyróżnia się kochającą naturą. Zawsze zwraca uwagę na ludzi i pozytywnie podchodzi do każdego wyzwania. Jego młody wiek ujawnia zgrabną sylwetkę, ale wciąż ma przed sobą wiele do zrobienia. Pod względem objętości ciała, siły i stabilności. Wyposażony w dużo rytmu, efektu i impulsu w kołyszących chodach. W chodzie wyraźny krok przez ciało, z dużym zakresem do rozpoznania w każdej fazie.

Ogier Giuliani debiutuje ze swoim pierwszym rocznikiem, z którego najstarsze są już pod siodłem i błyszczą swoją postawą, chęcią do pracy i jezdnością! Sam był ogierem premium, czempionem koni wierzchowych, a obecnie odnosi sukcesy w ujeżdżeniu do poziomu zaawansowanego. Kojarzenie z pełną siostrą zwycięzcy ogiera DONAURUF po Herzruf, który wygrał konkursy ujeżdżenia na poziomie zaawansowanym (S), oraz rezerwowego zwycięzcy DÜRRENMATT po Hirtentanz, który zajął wysokie miejsce w konkursach ujeżdżenia na poziomie zaawansowanym (S), zapowiada obiecującą przyszłość pod siodłem. Jest on spokrewniony z rezerwowym zwycięzcą swojej licencji i zwycięzcą próby sportowej dla ogierów skokowych DEIN ERBE po Hirtentanz. On z kolei jest półsiostrą swojej matki DORNRÖSCHEN.

Interesujący wałach, który nie pozostawia nic do życzenia pod względem genetycznym.

Pochodzenie

Ogłoszeniodawca

Philipp Klingbeil
E
85567 Bruck
Niemcy
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnioneWyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Philipp Klingbeil
E
85567 Bruck
Niemcy
i