nowe dzisiaj: 237 | sprzedane: 184
c
Inseratsbild
2 Filmy

7 jähriges Nachwuchspferd mit sehr guten Grundgangarten

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2283100
Data wstawienia: 11.01.2021
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~68 081 zł do 113 463 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
47495 Rheinberg
Niemcy
9
+49 (0)15739217320
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Koń trakeński
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
168 cm
Ciemnogniada
WKKW
gotowy do próby terenowej dla młodych koni WKKW 4-6 letnich niemieckiej klasy A
Ujeżdżenie
gotowy do konkursu dla młodych koni ujeżdżeniowych 4-6 letnich niemieckiej klasy A
nagrodzony w P
Skoki
gotowy do konkursu dla młodych koni skokowych 4-5 letnich o wys. 0,95 - 1,05m
Trakehner Verband

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
St. Hubertus ist vielseitig ausgebildet. Er hat Turniererfahrung und ist in der Dressur platziert und A** fertig, L in Ausbildung. Dazu hat er Platzierungen in Eignung mit Parcour. Zur Zeit wird er sorgfältig und mit gutem Erfolg für die Vielseitigkeit ausgebildet. Sein Vater Harlem Go hat Nachkommen bis CCI 3 ***, sowie in Dressur und Springen bis Klasse M. Sein Muttervater Friedensfürst war selber bis Grand Prix erfolgreich. Der Mutterstamm hat erfolgreiche Nachkommen in Dressur und Springen bis zur Klasse M.
St. Hubertus ist in der Herde bei seinem Züchter aufgewachsen und schonend ausgebildet worden.
Er ist menschenbezogen, herdenverträglich, schmiede- und verladefromm, mit einem super Charakter.
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
St. Hubertus is highly trained. He has tournament experience and is placed in dressage and A** finished, L in training. For this he has placements in suitability with course. At the moment, he is carefully and with good success trained for versatility. His father Harlem Go has offspring up to CCI 3 ***, as well as in dressage and jumping up to class M. His mother's father Peace Prince was successful himself until grand prix. The mother tribe has successful offspring in dressage and jumping up to class M.
St. Hubertus grew up in the herd with his breeder and was gently trained.
He is human-oriented, herd-friendly, forging and loading, with a super character.
Ce texte a été traduit automatiquement.
Hubertus a une formation polyvalente. Il a de l'expérience en compétition et est placé en dressage. Il a obtenu un A** et un L à l'entraînement. En outre, il a des places en adéquation avec le parcour. Il est actuellement en train de se former soigneusement pour le concours complet avec de bons résultats. Son père Harlem Go a une descendance jusqu'au CCI 3 ***, ainsi qu'en dressage et en saut d'obstacles jusqu'au niveau moyen. Le père de sa mère, Friedensfürst, a lui-même connu le succès jusqu'au Grand Prix. La lignée maternelle a des descendants qui ont réussi en dressage et en saut d'obstacles jusqu'au niveau moyen.
St. Hubertus a grandi dans le troupeau avec son éleveur et a été gentiment formé.
Il est orienté vers les gens, tolérant aux troupeaux, facile à former et à charger, avec un super personnage.
Deze tekst werd automatisch vertaald.
St. Hubertus is hoog opgeleid. Hij heeft toernooi ervaring en is geplaatst in de dressuur en A ** afgewerkt, L in opleiding. Hiervoor heeft hij plaatsingen in geschiktheid met cursus. Op dit moment is hij zorgvuldig en met goed succes opgeleid voor veelzijdigheid. Zijn vader Harlem Go heeft nakomelingen tot CCI 3 ***, evenals in dressuur en springen tot klasse M. Zijn moeders vader Peace Prince was zelf succesvol tot de Grand Prix. De moederstam heeft succesvolle nakomelingen in de dressuur en springen tot klasse M.
St. Hubertus groeide op in de kudde met zijn fokker en werd voorzichtig getraind.
Hij is mensgericht, kuddevriendelijk, smedend en geladen, met een super karakter.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
St. Hubertus jest dobrze wyszkolony. Ma doświadczenie w turnieju i jest umieszczony w ujeżdżenia i A ** zakończone, L w treningu. Do tego ma miejsca w odpowiedniość z kursem. W tej chwili jest starannie i z dobrym sukcesem wyszkolony do wszechstronności. Jego ojciec Harlem Go ma potomstwo do CCI 3 ***, a także w ujeżdżeniu i skokach do klasy M. Ojciec jego matki Peace Prince odniósł sukces do Grand Prix. Plemię matki ma udane potomstwo w ujeżdżenia i skoki do klasy M.
St. Hubertus dorastał w stadzie ze swoim hodowcą i został delikatnie wyszkolony.
Jest zorientowany na człowieka, przyjazny dla stażenia, kucie i ładowanie, z super charakter.
 

Pochodzenie

Lokalizacja

47495 Rheinberg
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
47495 Rheinberg
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
47495 Rheinberg
Niemcy
i