nowe dzisiaj: 332 | sprzedane: 187
c
Inseratsbild
2 Filmy
+2 Zdjęcia

Hingucker für jede Disziplin

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2336882
Data wstawienia: 22.12.2020
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~68 081 zł do 113 463 zł
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Koń trakeński
Koń gorącokrwisty
Wałach
7 lat
170 cm
Siwa jabłkowita
WKKW
gotowy do P
Ujeżdżenie
gotowy do P
Skoki
gotowy do P

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Hiszpański
  • Polski
"Herrlicher" ist ein stets elegant auftretender Allrounder in auffallender Schimmelfarbe, der disziplinübergreifend einsetzbar ist und mit hoher Grundrittigkeit und einem vorbildlichen Interieur zu überzeugen weiß. Die altersgerechte und fundierte Ausbildung auf der Basis von drei guten Grundgangarten resultierte bereits in mehreren Platzierungen in Dressurpferdeprüfungen der Klasse A. Die Mutter des Wallachs war in Dressurprüfungen bis zur schweren Klasse hocherfolgreich und konnte bereits eine im Vielseitigkeitssport erfolgreiche Tochter stellen.
 
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
'Herrlicher' is an always elegant all-rounder in striking mould colour, which can be used in discipline sand and convinces with high basic riding and an exemplary interior. The age-appropriate and well-founded training on the basis of three good basic courses has already resulted in several placements in dressage horse examinations in class A. The mother of the gelding was highly successful in dressage competitions up to the heavy class and was already able to provide a successful daughter in the sport of versatility.
 
Ce texte a été traduit automatiquement.
« Magnifique » est un polyvalent toujours élégant, dans une couleur de moisissure frappante, qui peut être utilisé de manière interdisciplinaire et qui sait convaincre avec une grande équitation de base et un intérieur exemplaire. La formation adaptée à l’âge et solide sur la base de trois bons types de parcours de base a déjà donné lieu à plusieurs classements dans les épreuves de dressage de la classe A. La mère du Wallach était très performante dans les épreuves de dressage jusqu’à la classe lourde et pouvait déjà placer une fille réussie dans le sport polyvalent.
 
Deze tekst werd automatisch vertaald.
'Herrlicher' is een altijd elegante allrounder in opvallende vormkleur, die kan worden gebruikt in discipline zand en overtuigt met een hoog basic rijden en een voorbeeldig interieur. De leeftijdsgerichte en gefundeerde opleiding op basis van drie goede basisparcoursen heeft al geleid tot verschillende stages in dressuurpaardenexamens in de klasse A. De moeder van de ruin was zeer succesvol in dressuurwedstrijden tot aan de zware klasse en was al in staat om een succesvolle dochter te leveren in de sport van veelzijdigheid.
 
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
"Herrlicher" to zawsze elegancki, wszechstronny w wyrazistym kolorze formy, który może być stosowany w dyscyplinie piasku i przekonuje wysokimi podstawami i wzorowym wnętrzem. Odpowiednie dla wieku i uzasadnione szkolenie na podstawie trzech dobrych kursów podstawowych zaowocowało już kilkoma miejscami w egzaminach na konia ujeżdżenia w klasie A. Matka wałach był bardzo udany w zawodach ujeżdżenia do ciężkiej klasy i był już w stanie zapewnić udane córki w sporcie wszechstronności.
 

Pochodzenie

Lokalizacja

21272 Egestorf
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Maj-Jonna Ziebell
E
21272 Döhle
Niemcy
Mówimy w językach:
 

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Maj-Jonna Ziebell
E
21272 Döhle
Niemcy
i