nowe dzisiaj: 317 | sprzedane: 196
c
Inseratsbild
1 Video
+1 Zdjęcia

9j. schwbr. Wallach auf M-Dressur-Niveau für Sport und Freizeit

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2367803
Data wstawienia: 13.01.2021
15 000 € do 25 000 €
Kategoria cenowa ~67 987 zł do 113 305 zł
Marcel Kanz
56472 Fehl-Ritzhausen Niemcy
9
+49 (0)1705239176
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiKoń trakeński zawdzięcza swoją nazwę miejscowości Trakeny w Prusach Wschodnich, gdzie na początku XVIII wieku został wyhodowany przez króla Fryderyka Wilhelma. Ściśle zwracano uwagę na zachowanie czystości rasy. Oznacza to, że do skrzyżowania mogły zostać użyte wyłącznie araby i folbluty. Nowoczesne ... Więcej o rasie koni Koń trakeński
Koń trakeński
Koń gorącokrwisty
Wałach
9 lat
169 cm
Skarogniada
Ujeżdżenie
gotowy do C
Rekreacja

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Holenderski
  • Francuski
  • Polski
Zum Verkauf steht dieser 2012 geborene Wallach von Cadeau aus einer Vespucci Mutter (Condus/Ramzes)

Der schwarzbraune, schicke Wallach (1,69m )überzeugt in der täglichen Arbeit mit viel Lernbereitschaft. Er ist ein perfekter Partner für jedermann. Pino zeichnen seine 3 gleichmäßig guten Grundgangarten, sowie seine Charakterstärke und Leichtrittigkeit aus.

Da der Reitplatz außerhalb der Stallungen liegt, geht Pino ganzjährig durch den Straßenverkehr und ins Gelände. Von daher kennt er Autos, Motorräder, E-Bikes, Traktoren, LKW und Schneeräumfahrzeuge.

Er ist in Dressur bis M ausgebildet, macht auch einen kleinen Sprung ( ist hier aber nicht gefördert).
Durch sein spätes Wachstum wurde er schonend aufgebaut . Pino wurde als Fohlen gekauft und angeritten!

Ein aktuell guter TÜV vorhanden!

Pino eignet sich für den Freizeitreiter mit gehobenen Ansprüchen ebenso wie für den Turnierreiter.
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
This 2012-born gelding by Cadeau from a Vespucci mother (Condus/Ramzes) is for sale

The black-brown, chic gelding (1,69m ) convinces in his daily work with a lot of willingness to learn. He is a perfect partner for everyone. Pino distinguishes its 3 equally good basic gaits, as well as its strength of character and light riding.

Since the riding area is outside the stables, Pino goes all year round through the traffic and into the terrain. That's why he knows cars, motorcycles, e-bikes, tractors, trucks and snow-clearing vehicles.

He is trained in dressage up to M, also makes a small jump (but is not promoted here).
Due to its late growth, it was built up gently. Pino was bought as a foal and riddied!

A currently good TÜV available!

Pino is suitable for the recreational rider with high demands as well as for the tournament rider.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Este gelding nacido en 2012 de Cadeau de una madre Vespucci (Condus/Ramzes) está a la venta

El gelding negro-marrón, chic (1,69m ) convence en su trabajo diario con mucha voluntad de aprender. Es un compañero perfecto para todos. Pino distingue sus 3 marchas básicas igualmente buenas, así como su fuerza de carácter y ligera conducción.

Dado que la zona de equitación está fuera de los establos, Pino va durante todo el año a través del tráfico y en el terreno. Es por eso que conoce coches, motocicletas, e-bikes, tractores, camiones y vehículos de limpieza de nieve.

Está entrenado en doma hasta M, también hace un pequeño salto (pero no se promueve aquí).
Debido a su crecimiento tardío, se construyó suavemente. Pino fue comprado como potro y riddied!

¡Un T-V actualmente bueno disponible!

Pino es adecuado para el jinete recreativo con altas demandas, así como para el piloto del torneo.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
To 2012-born gelding przez Cadeau od matki Vespucci (Condus / Ramzes) jest na sprzedaż

Czarno-brązowy, szykowny wałach (1,69m) przekonuje w swojej codziennej pracy z dużą chęcią do nauki. Jest idealnym partnerem dla każdego. Pino wyróżnia swoje 3 równie dobre podstawowe chodu, a także siłę charakteru i lekką jazdę.

Ponieważ teren jeździecki znajduje się poza stajniami, Pino przechodzi przez cały rok przez ruch i w teren. Dlatego zna samochody, motocykle, rowery elektryczne, ciągniki, ciężarówki i pojazdy odśnieżające.

Jest wyszkolony w ujeżdżenia do M, również wykonuje mały skok (ale nie jest promowany tutaj).
Ze względu na jego późny wzrost, został zbudowany delikatnie. Pino został kupiony jako źrebię i riddied!

Obecnie dobry TÜV dostępne!

Pino jest odpowiedni dla rekreacyjnych jeźdźców o wysokich wymaganiach, a także dla zawodnika turniejowego.

Pochodzenie

Lokalizacja

56472 Nisterberg
Niemcy

Ogłoszeniodawca

Marcel Kanz
E
56472 Fehl-Ritzhausen
Niemcy
Specjalizacje
Konie ujeżdżeniowe

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość

Więcej ogłoszeń tego ogłoszeniodawcy

Wyślij za pomocą
9 n r
Marcel Kanz
E
56472 Fehl-Ritzhausen
Niemcy
i