nowe dzisiaj: 439 | sprzedane: 789
c
Koń westfalski Klacz 11 lat 170 cm Gniada
1 Video

Zuchtstute

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2656438
Data wstawienia: 13.10.2021
Wyświetlenia reklamy : 5039
Reklama odnotowana: 48
7 000 €
~ 32 045 zł do negocjacji
Ogłoszeniodawca standardowy
46414 Rhede
Niemcy
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
Koń westfalski
Koń gorącokrwisty
Klacz
11 lat
170 cm
Gniada
Ujeżdżenie
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Hiszpański
  • Francuski
  • Holenderski
  • Szwedzki
  • Włoski
  • Polski
  • Rosyjski
Zuchtstute mit erfolgreichem Mutterstamm. Großmutter ist Mutter international Grand-Prix-Pferd Artemis u. Richard Davison GBR und  Evi Strasser, Ururgroßmutter zu Körsieger Valverde.
Die Stute hat 2021 kein Fohlen bei Fuß, ist tragend von Taurus , ein Enkel des Totilas und fohlt im 
April 2022.
Vererbt coole sehr gute Fohlen, Verkauf im 5stelligem Bereich. 1.Fohlen war direkt prämiert.
Nur in private Hände, Platz vor Preis.
Ich möchte die Stute aufgrund meines Alters verkaufen.
Händler zwecklos!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Breeding mare with successful mother strain. Grandmother is mother international Grand Prix horse Artemis u. Richard Davison GBR and Evi Strasser, great-great-great to K?rsieger Valverde.
The mare does not have a foal at Fu? in 2021, is carrying Taurus, a grandson of Totilas and foals in the 
April 2022.
Inherits cool very good foals, sales in the 5-digit range. 1.Foal was directly pr?miert.
Only in private places, space before price.
I have to sell the mare for reasons of age.
H?ndler useless!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Cría de yeguas con cepa madre exitosa. La abuela es madre internacional caballo Gran Premio Artemis u. Richard Davison GBR y Evi Strasser, tatarabuelo de K?rsieger Valverde.
La yegua no tiene potro en Fu? en 2021, está llevando a Tauro, nieto de Totilas y potros en el 
Abril de 2022.
Hereda potros frescos muy buenos, ventas en el rango de 5 dígitos. 1.Potro era directamente pr?miert.
Sólo en lugares privados, espacio antes del precio.
Quiero vender la yegua debido a mi edad.
H?ndler inútil!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Une tige d’élevage avec une souche mère réussie. La mère est mère international Grand Prix Cheval Artemis et Richard Davison GBR et Evi Strasser, ururgro?mutter au vainqueur K?r Valverde.
La jument n’a pas de poulain chez Fu en 2021, est porteur de Taurus , un petit-fils du Totilas et en 
avril 2022.
Héritant de très bons poulains, vente à 5 chiffres. 1.Poulain était directement pr?m?m?
Seulement dans des espaces privés, place avant le prix.
Je veux vendre la jument en raison de mon âge.
Je n’ai pas de raison de m’en faire.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Fokmerrie met succesvolle moederstam. Grootmoeder is moeder internationale Grand Prix paard Artemis u. Richard Davison GBR en Evi Strasser, overgroot-over-groot aan K?rsieger Valverde.
De merrie heeft in 2021 geen veulen bij Fu? en draagt Taurus, een kleinzoon van Totilas en veulens in de 
april 2022.
Erft koele zeer goede veulens, verkoop in het 5-cijferige bereik. 1.Foal was direct pr?miert.
Alleen op privé-plaatsen, ruimte voor prijs.
Ik wil de merrie verkopen vanwege mijn leeftijd.
H?ndler nutteloos!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Hodowla klaczy z udanym szczepem macierzystym. Babcia jest matką międzynarodowego konia Grand Prix Artemis u. Richard Davison GBR i Evi Strasser, pra-pra-wielki dla K?rsieger Valverde.
Klacz nie ma źrebaka na Fu? w 2021 roku, nosi Byka, wnuka Totilasa i źrebiąt w 
Kwiecień 2022.
Dziedziczy fajne bardzo dobre źrebięta, sprzedaż w zakresie 5-cyfrowym. 1.Źrebak był bezpośrednio pr?miert.
Tylko w miejscach prywatnych, przestrzeń przed ceną.
Chcę sprzedać klacz ze względu na mój wiek.
H?ndler bezużyteczny!
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Avelssto med framgångsrik moderstam. Mormor är moder internationella Grand Prix häst Artemis u. Richard Davison GBR och Evi Strasser, gammel-stor-bra till K?rsieger Valverde.
Stoet har inget föl på Fu? 
april 2022.
Ärver coola mycket bra föl, försäljning i det 5-siffriga intervallet. 1.Föl var direkt pr?miert.
Endast på privata platser, utrymme före pris.
Jag vill sälja stoet på grund av min ålder.
H?ndler värdelös!

Dokumenty

Pochodzenie

Lokalizacja

46348 Raesfeld
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
46414 Rhede
Niemcy

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
46414 Rhede
Niemcy
i