nowe dzisiaj: 342 | sprzedane: 616
c
Inseratsbild
1 Video
+2 Zdjęcia

Talented 8yo mare by Bordeaux

Typ ogłoszenia: Koń na sprzedaż
ID ogłoszenia: 2544686
Data wstawienia: 11.06.2021
40 000 € do 100 000 €
Kategoria cenowa ~186 036 zł do 465 080 zł
Ogłoszeniodawca standardowy
6026EE Maarheeze
Holandia
9
Pokaż numer telefonu
Zapamiętaj
Drukuj
r Zgłoś

Więcej informacjiPoczątki hodowli westfalskiej leżą u powstania państwowej stadniny w Warendorfie w roku 1826, sam związek hodowców został założony w roku 1904. Do końca drugiej wojny światowej hodowano tam przeważnie ciężkie konie robocze, które były wykorzystywane przez rolników głównie w bryczce. Początkowo skrzy ... Więcej o rasie koni Koń westfalski
BEAUTIFUL MIND JP
Koń westfalski
Koń gorącokrwisty
Klacz
8 lat
Siwa
Ujeżdżenie
Stan szkolenia: Prix St.Georges ~ CC / Prix St. George
Sukces: 4th Level ~ C
Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Opis

Polski
  • Niemiecki
  • Angielski
  • Francuski
  • Holenderski
  • Włoski
  • Szwedzki
  • Hiszpański
  • Polski
  • Rosyjski
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Sehr sichere 8yo Stute von Bordeaux. Viele Siege in den Niederlanden (M,Z Klassen) . Ideal für einen unsicheren Fahrer, Para-Fahrer oder Junior-Fahrer. Im Moment trainiert sie alle Priester St. Georg Bewegungen Entwicklung jedes Mal immer mehr.
Kleine stabile Laster, freies Windsaugen, die nie ein Problem verursachen, da die Stute nicht wirklich tut, ist so lange, wie sie den größten Teil des Tages auf dem Feld verbringt.
Standard-Satz von Xrays (sauber) ab dem Datum, das ich sie gekauft habe (November 2017) .
Für weitere Informationen können Sie jederzeit per E-Mail, Whatsapp oder Telefonanrufen kontaktieren.
+306989745818
f.georgitsou@hotmail.com
Ort Menslage,Deutschland
Very safe 8yo mare by Bordeaux. Holding many victories in the Netherlands(M,Z classes) . Ideal for an insecure rider, para rider or junior rider. At the moment she is training all Priest Saint George movements Developing every time more and more.
Minor stable vice,free windsucking, that never cause any issue as the mare doesn't really doing is as long as she spends the biggest part of the day in the field.
Standard set of xrays(clean) from the date I bought her (November 2017) .
For further information you can contact by email,whatsapp or phone call anytime.
Price I'd negotiable 
+306989745818
f.georgitsou@hotmail.com
Location Maarheeze,Netherlands
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Jument 8yo très sûre par Bordeaux. Tenant de nombreuses victoires aux Pays-Bas (classes M,Z) . Idéal pour un coureur, un para-coureur ou un coureur junior peu sûr de lui. En ce moment, elle entraîne tous les mouvements du prêtre Saint-Georges en développement à chaque fois de plus en plus.
Vice stable mineur, windsucking libre, qui ne causent jamais aucun problème car la jument ne fait pas vraiment est aussi longtemps qu’elle passe la plus grande partie de la journée dans le domaine.
Ensemble standard de rayons X (propre) à partir de la date que je lui ai acheté (Novembre 2017) .
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter par e-mail, WhatsApp ou appel téléphonique à tout moment.
+306989745818
f.georgitsou@hotmail.com
Emplacement Menslage,Allemagne
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Zeer veilige 8yo merrie van Bordeaux. Het houden van vele overwinningen in Nederland (M, Z klassen) . Ideaal voor een onzekere rijder, pararuiter of junior rijder. Op dit moment traint ze alle Priest Saint George bewegingen die zich steeds meer ontwikkelen.
Kleine stabiele ondeugd, gratis windsucking, dat nooit een probleem veroorzaakt omdat de merrie het niet echt doet, is zolang ze het grootste deel van de dag in het veld doorbrengt.
Standaard set röntgenstralen (schoon) vanaf de datum dat ik haar kocht (november 2017) .
Voor meer informatie kunt u op elk gewenst moment contact opnemen via e-mail, whatsapp of telefoon.
 306989745818
f.georgitsou@hotmail.com
Locatie Menslage,Duitsland
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Bardzo bezpieczna klacz 8yo od Bordeaux. Posiadające wiele zwycięstw w Holandii (M,Z klasy) . Idealny dla niepewnego jeźdźca, para jeźdźca lub młodszego jeźdźca. W tej chwili ona jest szkolenie wszystkich ruchów Priest Saint George Rozwijających się za każdym razem coraz bardziej.
Drobne stabilne vice, darmowe windsucking, że nigdy nie powodują żadnego problemu, jak klacz tak naprawdę nie robi jest tak długo, jak spędza największą część dnia w dziedzinie.
Standardowy zestaw xrays (czyste) od daty kupiłem ją (listopad 2017) .
Aby uzyskać więcej informacji, możesz skontaktować się przez e-mail, WhatsApp lub telefon w każdej chwili.
+306989745818
f.georgitsou@hotmail.com
Lokalizacja Menslage,Niemcy

Pochodzenie

Lokalizacja

49637 Menslage
Niemcy


Ogłoszeniodawca

Ogłoszeniodawca standardowy
E
6026EE Maarheeze
Holandia

Skontaktuj się ze sprzedawcą

* Te pola muszą zostać wypełnione


Wyślij wiadomość
Wyślij za pomocą
9 n r
Ogłoszeniodawca standardowy
E
6026EE Maarheeze
Holandia
i